Algemene Inligting

Wie is ons?

Ons is ‘n voorstedelike gemeente, bestaande uit sowat 2200 lidmate. Omgee vir mekaar en vir ander mense is vir ons belangrik en ons strewe daarna om binne die gemeente en eredienste sodanige atmosfeer te skep.

NG Nelspruit Suid kerkgebou 850px

 

Visie en Missie van NG Nelspruit Suid

Visie

Wees ligdraers van God!

Missie:

Nelspruit-Suid wil by uitstek ’n lewende gemeente wees wat die wonderbare Lig weerspieël en in die naam van Jesus Christus, gedring deur die Heilige Gees, die Alomteenwoordige God verheerlik.

Die gemeente streef daarna om dit aan die hand van die volgende kernwaardes te doen:

 • God se suiwer Woord staan sentraal in ons woordverkondiging en verlig die pad waarheen ons gaan.
 • Jesus Christus is die bron van alle lewe en ons rots waarop ons gemeente gebou is.
 • Die Heilige Gees wat ons met vuur doop, rig ons voete op die pad wat God verlig.
 • Ons is ’n warm toevlug en veilige hawe in ’n donker, onstuimige wêreld vir individue en gesinne wat God hierheen lei.
 • Ons as gemeente kniel in nederigheid in gebed voor die Almagtige God om sy Wil te doen.
 • Ons poog om nie gelykvormig aan die wêreld te wees nie, maar om dag tot dag die pad van heiligmaking te stap om nader aan God te lewe.
 • Ons is by uitstek ligdraers, want die liefde van God dring ons om uit te reik na ander sodat God verheerlik kan word.
 • Ons wil ’n verskil in ons onmiddellike omgewing maak deur sy Lig te weerkaats en sodoende ons gemeenskap aan die brand te steek vir Christus met die vuur van die Heilige Gees .

Dan sal ons saamstaan as gemeente en hardop bely: ”Ek en my huis is ligdraers van God!”

 

Jesus is die bron van die Lig wat ons weerkaats na die wêreld. Die Heilige Gees is die “vlam” wat in ons woon. Die 5 Rotse is die 5 beginsels van die Protestantse geloof, nl:

 • Sola scriptura – die Skrif (Die Bybel) alleen
 • Sola fide – deur geloof in Jesus Christus alleen
 • Sola gratia – deur genade alleen gered
 • Solus Christus – deur Jesus Christus alleen
 • Soli Deo gloria – tot die eer van God alleen

 

Eredienste

Ons 08:30 erediens op ‘n Sondag is liturgies vernuwend met ‘n klassieke musiek inslag. Binne die ruimte van die erediens wil ons elkeen tuis laat voel en poog ons altyd dat elkeen ‘n ware ontmoeting en ervaring met God sal hê. Tydens die 08:30 erediens is daar spesiale kleuter -en kinderkerk wat onderskeidelik in die Lapa en Saal aangebied word. Op informele wyse word die kinders op hoë vlak bedien. Die kleuterkerk in die Lapa kom dieselfde tyd as die eredienste uit. Die kinderkerk in die saal maak eers 10:00 klaar, dit sluit hulle kategese onderrig wat in kleingroepe plaasvind in.

Die jeugdiens vind plaas om 08:30 en val saam met die kategese wat tot ongeveer 10:15 duur. Hulle byeenkoms is in die Koinonia Sentrum.

Die Jeug en Tieners kom eers saam met die volwassenes in die kerk bymekaar vir die eerste 15 minute van die diens, daarna beweeg hulle uit na hul onderskeie bedieningslokale. Die kleuters gaan egter direk na die Lapa toe waar personeel hulle ontvang en bedien.

 

Kontakbesonderhede

Kerkkantoor telefoon     (013) 744-1925
Kerkkantoor faks        (013) 744 0543
Kantoortye  Ma-Vr (07:30-12:30)
E-pos    admin@ngnelspruitsuid.co.za

 

Leraars en Personeel

Dr. Jean Strydom – 083 572 4886                                                                                                              Ds. Louis Pienaar – 082 878 1743                                                                                                              Ds. Gerrit Vosloo – 071 859 5175                                                                                                              Fasiliteitebestuurder (Hugo Ferreira) – 083 468 2051
Musiek Koordineerder (Henriëtte Sieckers) – 082 572 9499

Fisiese Adres

Ehmke str 93 Nelspruit 1200

Bankbesonderhede

ABSA Bank Rekeningnaam:
NG Kerk Nelspruit-Suid
Rek nr: 1070 580 051
Takkode: 334 252

Volg ons op Facebook

Argief…