Welkom by NG Kerk Nelspruit Suid!

Namens ons leraars, Dr Jean Strydom, Ds Louis Pienaar en Ds Gerrit Vosloo wil ons jou welkom heet by ons gemeente se virtuele tuiste. Op hierdie bladsy deel ons die belangrikste sake, maar voel asseblief vry om van die keusepaneel bo-aan die bladsy gebruik te maak om meer oor ons gemeente te wete te kom.

Neem vrymoedigheid om met ons in verbinding te tree – ons het ‘n aanlyn kontak-vorm beskikbaar; ons hoor graag van jou. Besoek ook ons Facebook blad en klik op die “Like” knoppie om op hoogte van gemeentenuus te bly.

Nogmaals welkom!

Kortliks: Wie is NG Nelspruit Suid?

Ons is ‘n voorstedelike gemeente, bestaande uit sowat 2500 lidmate. Omgee vir mekaar en vir ander mense is vir ons belangrik en ons strewe daarna om binne die gemeente en eredienste sodanige atmosfeer te skep.

Ons visie is “Om God te verheerlik, mekaar te dien en uit te reik na die wêreld”. Ons missie is “Om in die naam van Jesus Christus en gedring deur die Heilige Gees ‘n biddende en lewende gemeente te wees wat God verheerlik. Voorts om mekaar te dien, op te bou en toe te rus om dissipels te wees en om die Evangelie te verkondig in Nelspruit en die hele wêreld.”

Met hierdie webblad poog ons om ‘n kommunikasiekanaal te skep om lidmate op hoogte te hou van gebeure in die gemeente. Verder wil ons ook aan lidmate toon hoe en waar hulle betrokke kan wees in die gemeente. Hier is ook heelwat materiaal  beskikbaar om jou toe te rus en te versterk – daarom bied ons Bybelstudiestukke aan wat afgelaai kan word.

Gebeure in die gemeente

Verdere gebeure / aksies 

Video Bybelstudie-Reeks (Daniël)