Elektroniese Bediening

 

In die gemeente strewe ons daarna om lidmate toe te rus sodat hulle uitgaan om ligdraes te gaan wees. Ons het gereeld reekse wat aangebied word asook individuele Bybelstudies. Kyk gerus na die onderstaande  video wat meer inligting verskaf oor ons Elektroniese bediening.  Indien jy die tyd het om self by ‘n groep in te skakel is jy meer as welkom.

Gemeente Bybelstudies:

– Maandae 10:00 (Bateleur Landgoed)

– Woensdae 10:00 (Koinonia Sentrum)

– Donderdae 10:00 (Rubicon aftree-oord)

– Donderdae 18:30 (Konsistorie)

 

 

Nuwe dokumente

Nuwe Lydenstyd-Reeks

Opgeroep om meer te wees

 

Roetes: ‘n eenjaar dissipelskapplan vir kleingroepe 

1. Inleiding

2. Module

 

Aanlyn Bybelstudiereeks (Efesiërs)

1. Efesiërs 1:1-14

2. Efesiers 1:15-23

3. Efesiërs 2:1-10

4. Efesiërs 2:11-22

5. Efesiërs 3:1-13

6. Efesiërs 3:14-21

7. Efesiërs 4:1-16

8. Efesiërs 4:17- 24

9. Efesiërs 4:25-5:5

 10 Efesiërs 5:6 -5:20

11. Efesiërs 5:21-33

 12. Efesiërs 6:10-20

 

 

Aanlyn Bybelstudiereeks (1 Petrus)  

 1. 1 Petrus 1: 1-9

 2. 1 Petrus 1:10-25

 3. 1 Petrus 2:1-10

 4. 1 Petrus 2:11-17

 5. 1 Petrus 2:18-25

 6. 1 Petrus 3:1-7

 7. 1 Petrus 3:8-12 

 8. 1 Petrus  3:13-22

 9. 1 Petrus 4:1- 6

10. 1 Petrus 4:7-11

11. 1 Petrus 4: 12-19

12. 1 Petrus 5:1-11 

 

Onlangse reekse:

Van Paasfees tot Pinkster (Om saam met Jesus te eet)

Aswoensdag en Lydenstyd

Aswoensdag-Op-die-Stowwerige-Pad (vir gesinne)

Fees van kleure – Geestelike Gawes Studiegids

Die Tafel (Nuwe Preeksreeks en Studiegids)

Inspirasie video-boodskappe

 1. Die Here omsluit jou van alle kante:
 2. Hoop:
 3. Romeine 8:
 4. In die teenwoordigheid van God. ‘n Boodskap uit Psalm 84:
 5. Jesus maak die storm stil:
 6. Prioriteite:
 7. Hoop vanuit Psalm 143:
 8. Vergifnis:
 9. Hoor en doen:
 10. Die rol van die Heilige Gees in jou lewe:
 11. Alles ter wille van My Naam:
 12. Dissipelskap deel 1:
 13. ‘n Belofte van nuwe lewe:
 14. ‘n Dissipel leef navolgingswaardig:
 15. Dissipelskap deel 3 Eet die Woord:
 16. Dissipelskap deel 4: Leef die Liefde:
 17. Dissipelskap deel 5: Wag op die Here:
 18. ‘n Dissipel is warmhartig / barmhartig:
 19. Dissipelskap deel 7: Die Here beskerm jou:
 20. Dissipelskap deel 8: God gebruik gewone mense:
 21. Krisis: Wat nou?
 22. Afhanklik van God:
 23. As die lewe gebeur:
 24. Lewe met ‘n rein hart:
 25. Bakens op jou lewenspad:

PDF Bybelstudies

Gebed Bybelstudie

Alles in ‘n naam

‘n Belofte van nuwe lewe

Dissipelskap deel 7

Dissipelskap deel 6

Dissipelskap deel 5

Dissipelskap deel 4

Dissipelskap deel 3

Dissipelskap deel 2

Dissipelskap Deel 1

Bybelstudie-Reekse wat in PDF formaat afgelaai kan word


 

 

 

 

 

 

 

Volg ons op Facebook

Argief…