Bybelstudies

 

 

 

Indien jy ‘n kopie van enige van die Bybelstudie boeke wil hê, kontak gerus vir Dr. Jean Strydom by jean@ngnelspruitsuid.co.za

 

 

 


 

Koninkryksgelykenisse

Ons nuwe reeks begin Sondag 14 Julie.

Die reeks strek oor 6 weke. Boekies is @ R10 beskikbaar by die kerkkantoor of Sondae na afloop vd erediens.

 

 

 

 

 

 

 

Ek beleef (Reeks begin 29 Julie 2018)

 

 

Ons leef in ‘n stukkende wêreld waarin ons moet sinmaak van ons bestaan. Soms is ons die oorsaak van ons eie slegte omstandighede, ander keer word deur deur ander mense of omstandighede buite ons beheer veroorsaak. In die reeks “Ek Beleef” kyk ons hoe om God te beleef in ‘n stukkende wêreld. Ons kyk na verskeie Bybelfigure en hulle besondere belewenis van God.

 

 

 

 

Dors na lewende water

 

Lewende Water van die Kruis

 

“Soos ‘n wildsbok smag na water
Smag my siel na U, o Heer…”
Liedboek 163

 

Ek is seker jy was ook al fisies dors. Jou liggaam bestaan uit sowat 80% vloeistof. So, jy is eintlik ‘n wandelende waterballon. Indien ek en jy nie water sou drink nie, sou daar ‘n paar gevolge wees vir jou. Daar sal geen sprake wees van samehangende denke nie, jou liggaam het vloeistof nodig om te kan sien, jou organe het dit nodig om te kan funksioneer, jou kliere het sweet nodig om jou af te koel en jou gewrigte het vloeistof nodig om hulle te smeer. Jou liggaam sal vinnig vir jou wys as hy water nodig het, een van die eerste simptome is hoofpyn en ‘n dik tong.
Ontneem jouself van geestelike water en jou geestelike lewe sal dit ook wys. Onsekerheid, skuldgevoel, geïrriteerdheid ensovoorts sal wortel skiet in jou lewe. Dit is simptome van ‘n dor geestelike lewe…

 

 

 

 

Jesus sterf vir jou

 

Kliek hier om af te laai

 

“Die donker is op sy donkerste as jy alleen daardeur moet gaan”

 

Ons praat altyd spottenderwys na geraamtes in die kas. Dit is daardie dinge wat jy diep en ver wegbêre in jou lewe. Niemand moet daarvan weet nie. Jyself is skaam daaroor. Wel, Jesus het ook daarvoor aan die kruis gesterf. Hy wou daardeur ook jou donkerkant op Hom neem sodat jy voluit kan lewe. Hy was bereid om jou sonderekening ten volle te vereffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewe soos God van jou vra

 

Kliek hier om af te laai

 

’n Vraag wat onmiddellik by ʼn mens opkom as ons oor hierdie onderwerp (Lewe soos God van jou vra) nadink is, of ons as kinders van die Here werklik waar ’n ander leefwyse moet handhaaf? Moet ons letterlik anders wees as die deursnee christen en ander mense daar buite, en beteken dit dat ons dag tot dag manier van leef moet getuig van ons Hemelse burgerskap?as. Dit is daardie dinge wat jy diep en ver wegbêre in jou lewe. Niemand moet daarvan weet nie. Jyself is skaam daaroor. Wel, Jesus het ook daarvoor aan die kruis gesterf. Hy wou daardeur ook jou donkerkant op Hom neem sodat jy voluit kan lewe. Hy was bereid om jou sonderekening ten volle te vereffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ons Vader…”

 

Kliek hier om af te laai

 

Van al die name waarmee God beskryf word, is hierdie naam, ABBA (Vader) een van die gunstelinge. Terwyl Jesus op aarde was het Hy hierdie woord meer as 200 keer gebruik, soos aangeteken. Van Jesus se eerste woorde wat aangeteken was is, “…het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie?” (Luk 2:49) en van sy laaste woorde was “Vader, in U hande gee Ek my gees oor” (Luk 23:46). In die evangelie van Johannes gebruik Jesus die woord Abba (Vader) 156 keer. Dis is so, dat die woordjie “vader” vir ons baie betekenis inhou. In die gebed wil Jesus ons nooi om in dieselfde verhouding met ons Hemelse Vader te staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die boek Maleagi

 

Kliek hier om af te laai

 

Die boek Maleagi is (ook chronologies) die laaste boek van die Ou Testament. Dit is geskryf in die tyd nadat die volk uit ballingskap teruggekeer het. Die tempel en Jerusalem se muur was waarskynlik reeds herbou, maar die ekonomiese posisie van die land en sy mense was swak.

 

Die volk het daarom nie hulle godsdiens hoog aangeslaan nie. In die eerste plek het sommige gevoel dat die Here hulle vergeet het. (1: 2b).
Ander het weer gevoel dat dit niks help om die Here te dien nie, want Hy seën hulle dan nie (3:14-15). Wat hulle egter nie besef het nie, was dat dit juis hulle louheid in hulle godsdiens was, wat die hoofoorsaak van hulle ellende was.
Daarom begin Maleagi om ‘n tweegesprek, wat deur die hele boek loop, te voer…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppad na die kruis

 

Kliek hier om af te laai

 

In Lukas 18:35-19:27 lees ons van Jesus se doen en late terwyl Hy in die Jerigo omgewing, oppad na Jerusalem was (19:28) waar hy gekruisig sou word.

 

Deur die verloop van die volgende paar weke gaan ons saam met Jesus, die dissipels en die skare reis, om na Sy woorde en dade te kyk. Deur sy doen en late gedurende hierdie besonderse tyd fyn te bestudeer, kan ons dalk net weer opnuut iets by hierdie formidabele man leer, en sal ons lewens nie anders kan, as om ook onherroeplik deur Sy werke hier op aarde verander te word nie…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die sewe gemeentes

 

Kliek hier om af te laai

 

Agtergrond oor die sewe gemeentes: an die begin van die boek Openbaring lees ons van die profesie wat God aan Jesus geopenbaar het. Jesus het toe sy engel opdrag gegee om dit aan Johannes bekend te maak. Interessant dat God heel eerste met sy gemeentes praat, heelwaarskynlik omdat dit vir Hom van uiterste belang was. Op 1:3 “Geseënd is die wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat dit te harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby.” Dis asof God die gelowiges van die gemeentes so bietjie ekstra tyd wou gee om hul saak met Hom in orde te bring. Wou Hy net weereens sy almag beklemtoon en die gelowiges verseker van sy troue liefde en bystand ten spyte van hulle soms ondraaglike lewensomstandighede? Wou hy hulle troos dat die einde van hul verdrukking naby is, en dat hy die Hemel en Aarde in sy hand vashou? Dat Hy die begin en die einde is, en die gelowiges eintlik niks het om te vrees nie? Kom lees elke brief en deel saam in die wonderlike genadige en regverdige God.

 

 

 

 

 

 

 

Sewe kruiswoorde van Jesus

 

Kliek hier om af te laai

 

Om gekruisig te word is sekerlik die mees vernederendste en pynlikste dood wat daar is. Ek dink nie ons mense wat in die 21 eeu leef kan ooit die volle betekenis en die realiteit van so ‘n wrede dood begryp nie.

 

As ons na die verklarende woordeboek se beskrywing van die woord “kruisig” of “crucify” gaan kyk, dan kan ons dalk so ‘n bietjie meer begryp wat die daad werklik beteken:

 

“ It is an ancient method of painful execution, in which the condemned person is tied or nailed to a large wooden cross.”
“ Being nailed or tied to an upright cross and left to hang until dead ”
“ An ordeal, terrible, especially malicious treatment imposed upon someone ”
“ Death on a cross, terrible treatment ”

 

Die kruis van ons Here Jesus Christus vorm die hoeksteen van ons Christelike geloof. Omdat Jesus vir ons sondes gesterf het, het God ons sondes afgeskryf en verkry ons daardeur die Ewige lewe. Dit is tog wat ons geloof van ander onderskei.

 

 

 

 Wandel in God

 

Kliek hier om af te laai

 

Agtergrond by die eerste brief aan Johannes:  Dit word onder Gereformeerde teoloë aanvaar dat die apostel Johannes (wat ook die Johannes Evangelie geskryf het) die skrywer van hierdie brief is. Sy lesers is gelowiges in Klein Asië wat hy goed geken het, hy noem hy hulle immers “my kinders.” Dit is belangrik om te weet dat hierdie nie ‘n gewone brief was nie, maar eerder ‘n skriftelike preek of “homilie” . Die definitiewe bepalende struktuur van 1 Johannes bevestig die siening.

 

Die rede hoekom hy hierdie preek aan die gelowiges stuur, was dat daar onder hulle dwaalleraars was wat die volgende leerstellings verkondig het:

 

  1. Net sekere intellektuele mense besit die ware kennis van God en van bevryding.
  2. Hierdie mense doen nie sonde nie.
  3. Die skepping en die menslike liggaam is sleg en deel van die werk van Satan.
  4. Daarom kon Jesus nie werklik mens geword het nie, werklik gesterf en werklik opgestaan het uit die dood nie.

 

Teenoor hierdie dwaalleraars gee Johannes die doel van sy preek duidelik in 5:31: “Hierdie brief skrywe ek aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.”

Volg ons op Facebook

Argief…