Tema: ‘n Passie vir God se Boodskap

TEKS:  Lukas 10:1-16

Meeste mense het een of ander passie in die lewe. Dit hoef ook nie beperk te wees tot net een passie nie. Baie keer het mense meer as een passie.

Die sport wat jy beoefen kan vir jou ‘n passie wees of dalk het jy ‘n passie om een of ander bedreigde spesie van uitwissing te help red.

Sommige mense het ‘n passie om met klein kindertjies te werk en ander weer om met bejaardes te werk. As iets werklik ‘n passie is, dan beïnvloed dit gewoonlik ook die manier hoe jy dink e nook jou manier van leef.

Meeste passies word dan deel van ons lewenswyse.

Elkeen van ons wat onsself ‘n kind van God, ‘n Christen noem, behoort ook ‘n ander baie belangrike passie te hê. ‘n Passie wat nie gefokus is op dit wat aards en verganklik is nie, maar wat fokus op dit wat ewigheidswaarde het.

Natuurlik kan die ander passies wat jy het ook elemente bevat van dit wat ewigheidswaarde het.

Die passie wat Jesus Christus graag wil hê ons elkeen moet besit, is die passie om Sy Boodskap die wêreld in te dra. ‘n Wêreld wat gebroke is en waar so baie mense soekend is na sin in die lewe. In verskeie gedeeltes in die Bybel kry ons die opdrag dat ons ander van Hom moet vertel. Hierdie vertel gaan nie net oor woorde nie, maar oor die manier hoe ek leef en hoe ek ander behandel.

Hierdie gaan uitleef van God se boodskap wat vrede en hoop bring, is meer as maar net ‘n uitreik dan en wan. Dit moet ‘n passie, ‘n lewenswyse word wat jy elke dag uitleef, oral waar jy ookal mag gaan. Dit moet naderhand tweede natuur wees om met jou manier van leef en praat, God se boodskap aan ander te bring op ‘n liefdevolle manier.

As ek die Here sal toelaat, dan kom vul Hy my lewe volledig met die teenwoordigheid van Sy Gees. Dan kom vul Hy ook my ander passies sodat hierdie passies ondergeskik sal wees aan die uitleef van God se evangelie boodskap.

Kyk gerus na die videoboodskap ten einde jou verder te help met die onderwerp: 

https://www.youtube.com/watch?v=sqaA-Ui74vA

Gebed: Here, help my dat ek sal leer om my geloof met passie uit te leef. Heilige Gees wys en help my dat ek geleenthede sal raaksien en aangryp om die evangelie boodskap te gaan deel met ander. 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

 

Lana Van Niekerk

Paul Van Bosch

Marie Pretorius

Corrie Du Toit

Susan Faurie 

Homer Neethling

 

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Die dames van Suid het op17 September ‘n oggend saam met Dr Crystal Meletiou geniet en is na liggaam en siel bederf. 

Mag die Heilige Gees elkeen lei om daagliks God se Missie uit te leef.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit