MIDWEEK NUUSBRIEF

Die nuutste asook vorige uitgawes van die Midweek Nuusbrief verskyn hieronder.

Midweek 28 Augustus 2019

Boodskap vir die week   Boodskap: Jesus was passievol oor die Koninkryk van God en het tydens sy 3 jaar bediening op aarde alles probeer doen om die mense bekend te stel aan die Koninkryk. Hy het verskillende gelykenisse gebruik om konsepte van die Koninkryk oor...

read more

Midweek 21 Augustus 2019

Boodskap vir die week Teks: Matteus 13:45-46 Tema: ‘n Kosbare Pêrel Boodskap: Passievolle mense is inspirerende mense. Hulle maak lewensenergie by ons los. Hulle entoesiasme is aansteeklik. Passie is die dryfveer agter baie van die beste musiek, kuns, drama en...

read more

Midweek 14 Augustus 2019

Boodskap vir die week Teks: Matteus 13:44 en Filippense 3:7-13 Boodskap:   Ons almal het al skatte in ons lewens gehad. Party skatte was dalk meer werd as ander. Veral as ‘n mens ‘n kind is dan is daar ‘n stuk opgewondenheid, ‘n stuk avontuur in die soek na...

read more

Midweek 7 Augustus 2019

Boodskap vir die week Boodskap:  Boodskap: Die koninkryk van God was iets wat die mense in Jesus se tyd nie so goed geken het of verstaan het nie, of te wel hulle perspektief van God se koninkryk het verskil van Jesus se perspektief. So om hulle te help beter verstaan...

read more

Midweek 31 Julie 2019

Boodskap vir die week Boodskap:  Onkruid tussen die koring klink nie reg nie. Dit klink sommer net asof daar moeilikheid is. Dit was wel hier die geval. Jesus vertel hoe die vyand gekom het en onkruid in die koringland gesaai het. Kyk ons na die wêreld rondom ons sal...

read more

Midweek 10 Julie 2019

Boodskap vir die week Boodskap:  In die Christelike lewe is daar verskillende dissiplines wat ons op ‘n plek bring waar die Heilige Gees ons kan verander om meer soos Jesus te word. Daar is gebed, Bybellees, vas, mediteer oor die Skrif, diensbaarheid, alleentyd en nog...

read more

Midweek 12 Junie 2019

Hierdie week se Boodskap Tema: Vryheid en Lewe Teks: 1 Joh 1:1-4 Boodskap: Die lewe is baie onvoorspelbaar en die lewe gaan een of ander tyd eindig. Die bekende soos jy dit nou ken, sal nie meer wees nie. Jou lewe op aarde stop een of ander tyd. Ons moet dus versigtig...

read more

Midweek 5 Junie 2019

Hierdie week se Boodskap  Tema: Diensbaarheid Boodskap: As Jesus in die Markusevangelie sy eie sending in die wêreld moet beskryf, doen Hy dit in terme van diens. In Markus 10:45 sê Hy: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en...

read more

Midweek 22 Mei 2019

Hierdie week se Boodskap       Tema: Lewe met veerkragtigheid Teks: Rom. 5:3-5 Boodskap: Die lewe van ‘n Christen is nie gespaar van die effek van Genesis 3 nie. Ons almal leef in ‘n stukkende wêreld. Hierdie wêreld het onomwonde een of ander effek op...

read more

Midweek 15 Mei 2019

Hierdie week se Boodskap       Tema: Moedersdag Teks: 1 Samuel 1:1-19 Elkeen van ons roep verskillende herinneringe op wanneer ons aan ons ma dink. Party se ma’s leef nog en ander se ma’s het ons dalk al reeds vooruit gegaan hemel toe. Alhoewel geen ma...

read more

Midweek 8 Mei 2019

Hierdie week se Boodskap       Tema: Jou nalatenskap Teks: Johannes 14: 25-31 + 2 Timoteus 1:3-5 Almal op aarde, elke mens, ook jy, laat iets na in hierdie lewe. Jy kan nie kies om NIKS na te laat nie. Dis nie moontlik nie. Al probeer jy al jou geld en...

read more

Midweek 17 April 2019

Hierdie week se Boodskap Hierdie week se boodskap is 'n samevatting van Vrydag en Sondag se preke tydens Paasfees 2019. Goeie Vrydag – “Dit is volbring” & Opstanding Sondag – “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” Skriflesing uit Johannes 19:28-30 en...

read more

Midweek 10 April 2019

Hierdie week se Boodskap Tema: Geloof, hoop en liefde Teks: 1 Korintiërs 13:13 en Romeine 5:1-11 Boodskap: Volgens Paulus is Geloof, hoop en liefde van die belangrikste aspekte van Christen wees.  Die drie is ook hier op aarde nie werklik losmaakbaar van mekaar nie....

read more

Midweek 3 April 2019

Hierdie week se Boodskap Tema: Liefde is… Teks: 1 Kor 13:7 Boodskap: Vir my is een van die mooiste voorbeelde van liefde te vind binne die animasie film, “Finding Nemo”. Nemo raak verlore en sy pa trotseer alle gevare en deurkruis oseane op soek na sy seun. Sy liefde...

read more

Midweek 13 Maart 2019

Hierdie week se Boodskap Tema: Liefde is nie grootpraterig of verwaand nie Teks: 1 Kor. 13 Boodskap: Jesus se liefde was nooit op Homself gerig nie. Dit was nooit selfsugtig of wêrelds nie. Jesus se liefde was God se liefde wat deur Hom gevloei het na ‘n wêreld wat...

read more

Midweek 6 Maart 2019

Hierdie week se Boodskap Tema: God se liefde deur jou. Teks: 1 Joh. 4:7-15 Boodskap: Liefde is 'n universele begrip en almal kan daarmee assosieer. Die Bybel sê baie duidelik dat God liefde is. Hy is nie soos liefde nie, maar Hy is liefde. As jy na die meegaande skets...

read more

Midweek 27 Februarie 2019

Hierdie week se Boodskap Tema: Kruipende skoenlappers Teks: Ef. 4:17-24 Boodskap: Elkeen van ons sukkel van tyd tot tyd om te lewe wie ons is. As wedergebore kinders van God is ons veronderstel om te lewe soos wat God van ons verwag. Paulus som dit vir ons mooi op in...

read more

Midweek 20 Februarie 2019

Hierdie week se Boodskap Die krag om te veranderTeks: Efesiërs 4:7-10 Boodskap: Met die begin van elke jaar is daar omtrent 45% van ons wat die behoefte het om nuut en vars te begin in die nuwe jaar en ons maak allerhande voorneme om dit te realiseer. Gewoonlik hierby...

read more

Midweek 13 Februarie 2019

Hierdie week se Boodskap Boodskap:Ek glo meeste van ons het al die tydsverloop gesien van die proses waar 'n ruspe in 'n skoenlapper verander? Dit is een van die wonders van God se wêreld dat sulke drastiese transformasie plaasvind. Waar daar eens 'n lelike,...

read more

Midweek 6 Februarie 2019

31 Januarie 2018 Boodskap vir die week Tema: Beeld van God Skriflesing: Genesis 1:26-28 & Hebreërs 1:1-3   Boodskap: Almal van ons ken die uitdrukking “Eerste indrukke hou”. Dit beteken dat ons geneig is om ‘n opinie van mense te vorm opgrond van ons eerste...

read more

Midweek 30 Januarie 2019

Hierdie week se boodskap   Tema: Tema: ‘n Geloofsgemeenskap leef met ‘n bepaalde identiteit en waardes   Boodskap: Wie is jy? As ek hierdie vraag vir jou sou vra, sal jy waarskynlik maklik ‘n antwoord kan gee, maar soos ‘n mens meer tyd het om te dink dan...

read more

Midweek 23 Januarie 2019

Hierdie week se boodskap     Boodskap: Hoekom dink jy God gee om? Jy sou kon antwoord dat jy dit in jou eie lewe al ervaar het. Jy het dit in die lewe gesien of jy het dit in die Bybel of een of ander verhaal gelees. Die feit is dat God gee om. Omdat jy ‘n nuwe...

read more

Midweek 16 Januarie 2019

16 Januarie 2019 Hierdie week se boodskapTEKS: Jakobus 1:19-25; Johannes 10:27TEMA: Luister na God en jou GeloofsfamilieStilte is iets wat ons in vandag se tyd moeilik beleef. Ons leef in ‘n wêreld vol van geraas. Ons word daakliks gebombardeer met ‘n magdom van...

read more

Midweek 9 Januarie 2019

9 Januarie 2019 GESEËNDE NUWE JAAR 2019! ‘n Geseënde en ‘n geesvervulde nuwe jaar word vir jou en jou familie toegebid deur elkeen van ons hier by NG Nelspruit-Suid.   Hierdie week se Boodskap Teks: Spreuke 3:6 + 16:9 Wanneer ons elkeen terug kyk op die jaar 2018...

read more

Midweek 28 November 2018

28 November 2018 Hierdie week se boodskapWie is jou eerste liefde?Woordverkondiging: Skriflesing uit Johannes 21:15-23Jesus vra 'n vraag aan Petrus en aan ons: “Het jy my lief?”Om hierdie teks ten volle te verstaan moet ons die verskil sien tussen Jesus se vraag en...

read more

Midweek 21 November 2018

21 November 2018 Hierdie week se boodskapTEKS: Romeine 5:1-11Dink so bietjie na vir ‘n oomblik, as jy vanoggend jouself moet meet op ‘n skaal van 1-10, waar sal jy jouself plaas rondom Positief wees?Kom ons vat dit so bietjie verder. Hoe klink dit wanneer jy praat?Hoe...

read more

Midweek 14 November 2018

14 November  2018 Hierdie week se Boodskap: Julle moet mekaar liefhê.Die Bybel sê vir ons duidelik: “God is liefde” (1 John. 4:8). Wat is dit in Jesus, wat mense so aangetrokke gemaak het tot Hom? Wat mense aangetrokke tot Jesus gemaak het was sy liefde. Sy liefde het...

read more

Midweek 7 November 2018

7 November 2018 Hierdie week se boodskap: Tema: Wees diensbaar Boodskap: Om diensbaar te wees is vir God baie belangrik, want dit is een van die wyses waarop Hy Sy wil laat geskied en die Koninkryk laat uitbrei. Die woord diensbaarheid vind ons meer as 1000 keer in...

read more

Midweek 31 Oktober 2018

31 Oktober 2018 Hierdie week se BoodskapTeks: Johannes 13:31-35 + 1 Korintiërs 13:1-7Kom ons veronderstel vir ‘n oomblik dat jy aangekla word van Liefdeloosheid. Die aanklaer roep ‘n klomp getuies. Eerste aan die word is diegene die naaste aan jou. Jou huweliksmaat,...

read more

Midweek 24 Oktober 2018

24 Oktober 2018 Hierdie week se Boodskap TEKS: Johannes 13:1:17 en Markus 10:35-45 BOODSKAP: Ons leef in ‘n wêreld waar status nogals belangrik is vir mense. Ja, ons ontken dit gewoonlik, maar dis ongelukkig waar van meeste mense. Dit begin al op skool wanneer kinders...

read more

Midweek 17 Oktober 2018

17 Oktober 2018 Hierdie week se boodskap   Teks: Gen. 1:26-28 / Ef. 2:10 / Jer. 1:5 / 2 Pet 1:3 / 1 Pt. 2:9 / Joh. 15:5 Boodskap: Het jy al ooit gewonder hoekom jy op aarde is? Hoekom jy jouself bevind waar jy tans is? Volgens Jer. 1:5 droom die Here reeds voor...

read more

Damestee 13 Oktober 2018

Damestee: 13 Oktober 2018 Dié damestee was spoggerig en werklik iets besonders om by te woon.  Die dames is deur Dr Janine Delport toegespreek. Soos hieronder gesien kan word, het die tafels pragtig gelyk en was die eet- en drinkgoed ook uit die boonste...

read more

Midweek 10 Oktober 2018

10 Oktober 2018 Hierdie week se Boodskap Hierdie week se Boodskap Teks: Palm 63 Boodskap: Daar is ‘n groot verskil om na ‘n CD van ‘n sanger te luister en ‘n lewendige vertoning te gaan bywoon. Wanneer ‘n mens na ‘n CD luister is dit baie meganies. Die liedjie klink...

read more

Midweek 26 September 2018

26 September 2018 2018 Hierdie week se Boodskap Teks: Eks 17:1-7 Boodskap: As jy aan Thomas dink, dan dink die meeste aan “ongelowige Thomas”. Dit is sekerlik iets wat sy lewe lank aan hom sal kleef. Hy was egter nie die enigste een wat getwyfel het nie. Daar is talle...

read more

Midweek 19 September 2018

19 September 2018 Hierdie week se Boodskap Teks: Ef. 2:4:10 & Titis 2:11-14 Boodskap: Genade is ‘n woord wat baie bekend is aan elkeen van ons. Jy het sekerlik al genade ontvang en uitgedeel aan ander. As ons oor Paulus praat dan kan ons nie anders as om oor...

read more

Midweek 12 September 2018

12 Septeber 2018 Hierdie week se Boodskap Tema: ʼn Hart vol van God Teks: Matteus 6:10a “Laat U koninkryk kom..” Boodskap: “Wat die hart van vol is, loop die mond van oor ” (Matt.12:34). Jesus se eie woorde, en tog vandag steeds op elkeen van ons van toepassing. Die...

read more

Midweek 5 September 2018

5 September 2018 Hierdie week se Boodskap TEKS: Jona TEMA: Beleef God soos Jona Almal van ons het al in die lewe opdragte gekry waarvoor ons nie lus was nie of waarvoor ons dalk nie kans gesien het nie. Soms kry ons dalk gereeld opdragte waarvoor ons nie eintlik lus...

read more

Midweek 29 Augustus 2018

29 Augustus 2018 Hierdie week se boodskap Teks: Daniël 1-6 Tema: Beleef God soos Daniël Boodskap: Ons leef in ‘n wêreld waar mense baie maklik kompromieë met die wêreld aangaan. Dit raak al hoe moeiliker om by jou beginsels te bly. Wanneer jy deur die boek Daniël...

read more

Midweek 22 Augustus 2018

22 Augustus 2018 Hierdie week se boodskap Teks: Eksodus 2+3 Tema: Beleef God se getrouheid. Ons leef in ‘n wêreld waar ontrouheid baie keer aan die orde van die dag is. Al hoe meer mense is ontrou. Veral ontrouheid in verhoudings veroorsaak baie pyn en skade. Ons...

read more

Midweek 15 Augustus 2018

15 Augustus 2018 Hierdie week se Boodskap Teks: Genesis 6:5-22 Boodskap: Raak jy ook soms moedeloos as jy lees en hoor van al die probleme in hierdie land en wêreld waarin ons leef? Ons sien en beleef baie keer self die sondigheid van hierdie wêreld. Dit maak dat mens...

read more

Midweek 8 Augustus 2018

8 Augustus 2018 Hierdie week se Boodskap Teks: 2 Korintiërs 8:7-8 “ Aangesien julle alles in oorvloed het: geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee julle...

read more

Midweek 1 Augustus 2018

1 Augustus 2018 Boodskap vir die week Tema: Beleef God in ‘n stukkende wêreld en gebroke menswees Teks: 2 Korintiërs 12:1-10 en Lukas 10:25-37 Boodskap Almal van ons ken sekerlik die frustrasie as ‘n doring in jou hand of voet gesteek het en jy kry dit nie uit nie....

read more

Midweek 25 Julie 2018

25 Julie 2018 Hierdie week se boodskap Tema: God se beloftes Teks: Verskeie Boodskap: Ons maak baie keer beloftes, maar soms breek ons ook beloftes. As dit gebeur voel ons ongelukkig, hartseer of self teleurgesteld. Soms voel ons skuldig indien ons nie ‘n belofte kon...

read more

God se Beloftes

  Beloftes vir spesifieke situasies: God hou sy beloftes – “God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie, ‘n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie waar maak nie? ” (Num.23:19). Heb.10:23;...

read more

Midweek 18 Julie 2018

18 Julie 2018 Boodskap vir die week Teks: Verskeie Boodskap: Matteus 6:21 sê vir ons duidelik dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. My vraag aan jou vandag is: “Waar is jou skat?” Het jy al daaraan gedink dat daar waar jou skat is, dit so groot invloed op...

read more

Midweek 11 Julie 2018

11 Julie 2018 Hierdie week se boodskap Tema: Geloofsgroei Teks: 1 Pet 1:6-7 Boodskap: Jy sal sekerlik saam met my stem dat die lewe nie aldag maklik is nie. Dit is soms ‘n groter uitdaging as wat ons dink. As gelowiges weet ons dat ons nie alleen binne hierdie stryd...

read more

Midweek 13 Junie 2018

13 Junie 2018 Boodskap Tema: Ek glo aan die vergewing van sondes Teks: Matteus 18:21-35 Boodskap: Om te vergewe of nie te vergewe nie. Vir ‘n Christen is daar nie ‘n ander keuse nie. Jy moet vergewe. Dit is onder andere in jou eie belang dat jy vergewe. Dit is wat God...

read more

Midweek 6 Junie 2018

6 Junie 2018 Boodskap Teks: Filippense 2:1-4 en 1 Korintiërs 12 Boodskap: God het ons as mense geskape met ‘n behoefte aan ander mense. Hy het ons nie geskape om alleen deur hierdie lewe te gaan nie. Hy het ons geskep om deel te wees van die Gemeenskap van die...

read more

Midweek 30 Mei 2018

30 Mei 2018 Midweek Boodskap Tema: Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk Boodskap: Die kerk is vandag onder geweldig baie druk. Dis nie net in Suid Afrika nie, maar regoor die wêreld. Mense sal eerder op ‘n Sondag rustig gaan sit en koffie drink en koerant...

read more

Midweek 2 Mei 2018

2 Mei 2017 Boodskap vir die week Teksgedeelte: Jak 1:22-27; 2:14 Tema: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde Boodskap: Elkeen van ons glo, maar ons glo nie noodwendig in dieselfde goed of iets nie. As ek bely dat ek in God, die...

read more

Midweek 25 April 2018

25 April 2018 Boodskap vir die week TEKS: Johannes 6 + Efesiërs 2:8 Tema: Ek kan seker wees. Daar is so baie onsekerhede in hierdie lewe. Baie goed wat ons dink sekerhede is, kan ons in ‘n oogwink verloor. Jou werk, jou geld, jou gesondheid, jou status. Dit kos net...

read more

Midweek 18 April 2018

18 April 2018 Midweek Boodskap Teks: Heb. 11:1 Tema: Geloof… Boodskap: Koos du Plessis het ‘n lied geskryf genaamd “Woorde”. Dit is ‘n treffende lied waarin hy ons daarop wys dat ons soms woorde gebruik wat hulle trefkrag verloor het. Soms sê ons veels geluk, maar...

read more

Midweek 11 April 2018

11 April 2018 Boodskap vir die week Teks: Genesis 16:13 Tema: Die God wat my sien Hoeveel keer hoor ons nie mense sê “ek is maar net ‘n nommer” nie? Mens voel baie keer in ‘n groot firma dat jy maar net ‘n nommer is. Kinders voel baie keer by ‘n groot skool dat hulle...

read more

Midweek 28 Maart 2018

28 Maart 2018 Boodskap vir die week TEKS: Johannes 14:1-14 Baie jare gelede was daar ‘n afgetrede paartjie in my vorige gemeente wat ‘n interessante manier gehad het om vakansie te gaan hou. Omrede hulle afgetree was, het hulle buite seisoen gegaan en was...

read more

Midweek 21 Maart 2018

21 Maart 2018 Boodskap vir die week Teksgedeelte: Rom. 6:1-14; Joh. 11:25 Boodskap: Jy het seker al gesien die rimpel-effek wat ‘n klippie veroorsaak as jy dit in water gooi. Die Bybel praat van die invloed van Adam en Eva se oortreding op ons lewe. Ek en jy ervaar...

read more

Midweek 14 Maart 2018

14 Maart 2018 Midweek Boodskap Skriflesing: Johannes 10:1-10 Tema: Ek is die ingang Boodskap: Diewe en Rowers is nie ‘n “beroep” wat onlangs ontstaan het nie. Nee, dit is al eeue oud. Die Bybel en Jesus self praat van diewe en rowers wat steel en verwoes. Ons is bewus...

read more

Midweek 7 Maart 2018

7 Maart 2018 Midweek Boodskap TEMA: Ek is die goeie Herder TEKS: Johannes 10:1-6; 11-16; 26-27; Psalm 23 Ek is die goeie Herder. God kies om hierdie beeld op verskeie plekke te gebruik om te verwys na die verhouding tussen ons en Hom. ‘n Skaap is nie ‘n baie slim dier...

read more

Midweek 28 Februarie 2018

28 Februarie 2018 Boodskap vir die week Teks: Johannes 15:1-8 Tema: Ek is die ware wingerdstok Boodskap: In Jes. 5 en Jer. 2 praat die Here oor Israel wat soos ‘n wingerdstok is. Hy het die grond mooi voorberei en die wingerdstok geplant, maar die druiwe wat dit voort...

read more

Midweek 21 Februarie 2018

21 Februarie 2018 Midweek Boodskap Tema: Ek is die Lig van die Wêreld Teks: Johannes 1:1-13 + 8:12; Matteus 5:14-16 Almal van ons sal waarskynlik ‘n storie of twee kan vertel van ‘n keer wat ons onverwags deur die donker oorval is. Dit kan wees omdat ons onvoorbereid...

read more

Midweek 14 Februarie 2018

14 Februarie 2018 Midweek Boodskap Teks: Johannes 6:28-36 EK IS DIE BROOD WAT LEWE GEE Die Israeliete vra ‘n vraag wat soms so naby aan ons harte lê. Hulle leef in ‘n wêreld waar dinge swaar is, die lewe maak dit nie vir hulle maklik nie en tog moet hulle net oorleef....

read more

Midweek 7 Februarie 2018

7 Februarie 2018 Boodskap vir die week Teks: Eksodus 3 & Johannes 8:58 Tema: Ek is Boodskap: Kom ek begin sommer deur vir jou te vra: “Wie is jy?” Jy sal baie lank kan praat oor die onderwerp, sommige sal nie veel te sê hê nie, want hulle weet nie regtig wie hulle...

read more

Midweek 31 Januarie 2018

31 Januarie 2018 Boodskap vir die week Teks: Matteus 6:5-15 Boodskap: Wanneer ons siek voel, gaan ons baie keer dokter toe. ‘n Dokter het verskillende instrumente wat hulle kan gebruik om toetse te doen om te bepaal waar die fout lê. Hulle neem jou bloeddruk, jou...

read more

Week van gebed 2018

  (Nota:  Die volledige teks wat hieronder verskyn, kan ook afgelaai word.  Klik HIER om dit af te laai) Ons nooi jou uit om deel te neem aan ons gebedsinisiatief tydens die week van gebed! Ons bid van 6:00-18:00 in uurlikse gebedsgleuwe. Kom kies die...

read more

Midweek 17 Januarie 2018

17 Januarie 2018 Boodskap vir die week Tema: Bly in My Teks: Joh. 15:4 en Jes. 40-45 Boodskap: Die nuwe jaar is nog in sy kinderskoene en niemand van ons weet wat voorlê nie. Daar wag groot uitdagings asook vreugdes en hartseer deur die loop van die jaar. Met soveel...

read more

Midweek 6 Desember 2017

6 Desember 2017 Hierdie nuusbrief is die laaste een vir hierdie jaar; die volgende nuusbrief sal op 10 Januarie verskyn. Ons wil jou graag aan die volgende belangrike datums herinner: Geloftediens - 16 Des om 09:00 (NG Suid - Prediker: Dr. Jean Strydom) Kersdiens - 25...

read more

Midweek 29 November 2017

29 November 2017 Boodskap Teks: Lukas 22:7-23 Tema: Jesus se “foto” Meeste van ons het foto’s wat vir ons baie werd is. Party se foto’s is in albums, ander s’n weer op hulle rekenaar of selfoon. Elke foto spreek gewoonlik boekdele vir diegene wat op een of ander...

read more

Midweek 22 November 2017

22 November 2017 Boodskap Teks: Matteus 5:13-16 Tema: Gaan wees oral en altyd God se sout Dink vir ‘n oomblik hoe sou ‘n wêreld sonder sout wees. Geen sout of plaasvervanger vir sout nie. Ek dink ons sal verstom staan as ons regtig besef hoe groot rol sout in ons...

read more

Midweek 15 November 2017

15 November 2017 Boodskap vir die week Tema: Rentmeesterskap van my geld Teks: 2 Kor. 8 en 9 Boodskap: Almal van ons het geld nodig om te lewe, sommige meer as ander. Ons kan dus nie sonder geld nie. Billy Graham het gesê “Vertel my hoe jy dink oor geld en ek vertel...

read more

Midweek 8 November 2017

8 November 2017 Boodskap vir die week Tema: Rentmeester van my gawes Teksgedeelte: 1 Pet. 4:10-11 / 1 Kor. 12:1-31 / Rom. 12:1-8 Boodskap: In ons huise het ons ornamente sowel as instrumente. Ornamente is gewoonlik iets wat mooi is om na te kyk, maar glad nie soos ‘n...

read more

Midweek 1 November 2017

1 November 2017   Die jaar snel ten einde, vandag is al die 1e November!  Hoe dit ook al sy, ons vertrou dat dit met jou goed gaan.  Hiermee ons Midweek nuusbrief om jou op hoogte te hou van gebeure in ons gemeente.   Boodskap vir die week Tema:...

read more

Midweek 25 Oktober 2017

25 Oktober 2017 Boodskap vir die week TEKSTE: Efesiërs 5:15-17; Jakobus 4:13-17; Prediker 3 TEMA: Rentmeesters van ons Tyd Wanneer laas het jy mooi gaan dink oor hoe kosbaar Tyd is?  Tyd is een van die mees kosbaarste besittings wat ons het. Ja, nie eers al die geld...

read more

Midweek 18 Oktober 2017

18 Oktober 2017 Welkom by ons Midweek-nuusbrief! Hierdie week is dit sommer 'n elle-lange nuusbrief, tjokvol nuus oor gebeure in ons gemeente. Geniet dit! Boodskap vir die week Tema: Rentmeester: Alles behoort aan die Here Teks: Psalm 24:1-2 Boodskap: Dink vir ‘n...

read more

Midweek 11 Oktober 2017

11 Oktober 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak. Boodskap vir die week Tema: Genade en Waarheid as...

read more

Midweek 27 September 2017

27 September 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak. Boodskap vir die week Teks: Psalm 78 Wanneer laas het jy...

read more

Midweek 20 September 2017

20 September 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak.   Boodskap vir die week Teks: 2 Pet. 1:3-8 Tema:...

read more

Midweek 13 September 2017

13 September 2017 Boodskap vir die week "Geestelike Posisionering Sisteem - GPS" Teks: Psalm 25:4-5: “ maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God my redder. In U stel ek elke dag my verwagting.” Boodskap:...

read more

Midweek 6 September 2017

6 September 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak.   Boodskap vir die week Tema: Toegewy aan God Teks: 2...

read more

Midweek 30 Augustus 2017

30 Augustus 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak.   Boodskap vir die week Teks: Matteus 21:18-22 Tema:...

read more

Midweek 23 Augustus 2017

23 Augustus 2017 Boodskap vir die week Teks: Rigters 6 Tema: Wie, ek? Boodskap: Rigters 6:1 skets die omstandighede waarin die Israeliete hulself bevind het. Hulle het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en daarom het die Here hulle oorgegee in die mag van...

read more

Midweek 16 Augustus 2017

16 Augustus 2017 Boodskap vir die week Teks: Eksodus 4:10-12; Jeremia 1:6-9 Tema: My gebreke en probleme in God se hande Verskonings! Ons is deesdae geneig om vining verskoning te maak vir wanneer daar iets van my verwag word wat ons uit ons gemaksone gaan neem. Ons...

read more

Midweek 9 Augustus 2017

9 Augustus 2017 Boodskap vir die week Tema: Geloofstreë Teks: Gen. 12-15 Boodskap: Een of ander tyd gebeur dit dat jy ‘n “geloofstree” moet gee. Dis ‘n tree, wanneer jy net van een ding seker is en dis dat God jou hand vat. Dis wanneer jy nie op eie kragte en insigte...

read more

Midweek 2 Augustus 2017

2 Augustus 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie. Ons deel graag met jou die goeie Boodskap, hierdie week voorberei deur Dr. Jean Strydom. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak. Boodskap vir die week Teks: Hebreërs 11:1 Tema: Sola Fide (deur geloof...

read more

Midweek 26 Julie 2017

26 Julie 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak. Boodskap vir die week Tema: Geloof soos mosterdsaad Teks:...

read more

Midweek 12 Julie 2017

12 Julie 2017 So midde-in die wintervakansie wil ons die hoop uitspreek dat dit met jou goed gaan. Hierdie week het ons 'n verkorte Midweek waarin ons graag die weeklikse boodskap met jou wil deel.  Daar  sal volgende week nie 'n Midweek-uitgawe wees nie, ons hervat...

read more

Midweek 5 Julie 2017

5 Julie 2017 Hiermee ons weeklikse aflewering van goeie nuus in die vorm van die weeklikse boodskap asook ander nuusbrokkies van belang. Seënwense vir die res van die week wat voorlê! Boodskap vir die week Teks: 2 Kronieke 7:14 “en my volk oor wie my Naam uitgeroep...

read more

Midweek 28 Junie 2017

28 Junie 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbrief.   So net voor die vakansie aanbreek het ons hierdie week baie om oor te berig asook terugvoer oor hernude betrokkenheid van ons gemeente by Sending Sonder Grense waaroor hulle baie dankbaar is. As jy kan, gaan maak gou 'n...

read more

Midweek 21 Junie 2017

21 Junie 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie!  Ons vertrou dat dit met jou goed gaan. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak. Boodskap vir die week Tema: Hoor en Doen Teks: Jak. 1:19-27 Boodskap: Binne die kommunikasieproses is luister natuurlik...

read more

Midweek 14 Junie 2017

14 Junie 2017 Die afgelope week is die nuus oorheers deur die verwoestende veldbrande en storms in die Wes-Kaap, waarin honderde mense van al hul besittings gestroop is; van ons gemeentelede se families is ook hierdeur geraak.  Ons harte gaan uit na almal wat hierdie...

read more

Midweek 7 Junie 2017

7 Junie 2017 Hoewel die Kaap van Storms sy naam gestand doen, is ons saam met die mense van die Wes-Kaap dankbaar vir die milde reën wat daar uitsak - te midde van die stormwinde wat daarmee gepaard gaan. Ons hemelse Vader voorsien weereens in 'n tyd wat ons dit die...

read more

Midweek 31 Mei 2017

31 Mei 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Ons is midde-in Pinkster wat hierdie jaar deur dr. Tertius Erasmus aangebied word.  Met sy eiesoortige wyse waarop hy die...

read more

Midweek 24 Mei 2017

24 Mei 2017 As Laevelders is ons werklik geseën met uitsonderlike herfsdae! Ten suide van ons, met spesifieke verwysing na die Wes-Kaap word buitengewoon hoë temperature ervaar en is damvlakke kritiek laag. Ons wil tog vra dat jy voorbidding sal doen dat ons Vader...

read more

Midweek 17 Mei 2017

17 Mei 2017 Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel. Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak. "Boodskap" vir die week Hierdie week wyk ons so bietjie af van...

read more

Midweek 10 Mei 2017

10 Mei 2017 Ons vertrou jy geniet ook die heerlike herfsdae waarmee ons hier in die Laeveld bederf word.  As ons die weervoorspellers kan glo, wil dit lyk of die winter ons hier oor die naweek gaan bekruip! Koud of warm, kom laat ons, ons lig en liefde soos 'n soet...

read more