Hierdie week se boodskap

Tema: Jesus se doop 

Teks: Markus 1: 1-11

Jesus se doop is nie sommer net enige gebeurtenis nie. Dit word opgeteken in al vier Evangelies en Jesus se doop word gesien as die eerste stap in die lydensweg na die kruis. Johannes die doper wou aanvanklik nie vir Jesus doop nie, maar nadat Jesus hom antwoord met die woorde: dat alle geregtigheid daarmee vervul word (Matt 3:14-15), het hy wel ingestem om Jesus te doop. Die vraag is wat het Jesus daarmee bedoel? Eenvoudig net dat Hy wat die Lam van God is, die sondelose mens, wel bereid is om in ons plek as sondaar behandel te word sodat ons geregtigheid voor God kan kry, want ons kan nie ons eie verlossing verdien nie. Hy is dus bereid om in jou plek mens te word en dan te sterf sodat God met ander oë na jou kyk. Hierdie was dus Jesus se eerste stap om ons verlossing te bewerkstelling.  Toe Jesus gedoop is en uit die water kom het die hemel bo Hom oopgegaan en het die Heilige Gees soos ʼn duif op Hom neergedaal en het die Vader ook Sy guns teenoor Jesus uitgespreek en daarmee het die sanksionering vir sy bediening plaasgevind.

Gaan kyk gerus die video van die boodskap om die volheid van Jesus se doop te verstaan.

Videoboodskap: https://www.youtube.com/watch?v=_GzFX097874&t=70s

Gebed: Dankie Jesus dat U reeds by U doop bereid was om my plek in te neem. Ek loof en prys U vir die verlossing wat U bewerk het. Amen

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is: 

 

Heleen Boshoff

Liza Kruger (Anna-Marie Ootshuizen se skoonsuster)

Annalene (dogter van Jakes en Santjie Labuschagne)

George Steyn

Homer Neethling

Daar is steeds lidmate wat tuis herstel of wat tans Covid het. Bid ook asb vir hierdie lidmate en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

 

Medelye word betoon met:

Chris Kellerman na die heengaan van sy eggenote Sheila.

Magda Meyer na die heengaan van haar eggenoot Joe.

 

 

Program vir die week

Bekendstelling van Danie en Ena Swanepoel (Danie is Suid-gemeente se leier-ouderling)

en hul twee kinders

Danie en Ena Swanepoel woon sedert Julie 1982 in Nelspruit. Hulle was voorheen sewe jaar in Bethal waar beide se onderwysloopbane in 1976 begin het. Albei het in Pretoria studeer.

Danie is in Stellenbosch gebore en het daarna sewe jaar in Ascot, tussen Vryburg en Bray, gewoon. Sy vader is hier in sy eerste gemeente bevestig. Ja, Danie is ‘n pastoriekind! Hy het vanaf sy agtste jaar naby Brits grootgeword en ook daar matrikuleer waarna hy na die groot stad Pretoria vir sy tersiêre studie is. Dit is dan ook hier waar hy sy vrou, Ena, ontmoet het. Ena, ‘n Suidwester en plaasmeisie, is in Keetmanshoop gebore waar sy dan ook matrikuleer het en daarna ook in Pretoria gaan studeer het. Danie het ‘n jonger broer en suster terwyl Ena die tweede jongste van ses kinders is.

Albei was onderwysers en was dertig jaar aan Hoërskool Nelspruit verbonde. Danie het by NHS as Departementshoof Opvoedkundige Leiding begin en die vak Lewensoriëntering vanaf grade 8 tot 12 onderrig. In 1991 is hy tot Adjunkhoof bevorder en in 1994 tot Senior Adjunkhoof. Ena het Wiskunde vir al die grade onderrig en het in 2003 Departementshoof van Wiskunde geword.
Dit was tydens hulle onderwysloopbaan vir hulle ‘n wonderlike en verrykende ervaring veral om met kinders te werk en hulle toe te rus met kennis, lewens- en sosiale vaardighede asook Christelike beginsels.

Die Swanepoels is geseënd met twee dogters, ‘n seun, vier kleinseuns en twee kleindogters. Hulle is nou tien jaar afgetree en gebruik hulle tyd om hul kleingoed te geniet, te bederf en te help grootmaak. Almal van hulle is lief vir die natuur asook vir sport.

Danie is baie lief om met sy hande te werk en hy geniet houtwerk, metaalwerk en om hul woning op te knap. Hy vertroetel ook sy broodboomversameling. Ena is weer kunstig en geniet skilder, blommerangskikking en naaldwerk. Hulle is altwee ook lief vir rondreis in hul eie land en in ander lande. Hul onderwysloopbane was baie veeleisend, tog met baie hoogtepunte. Noudat hulle afgetree het, kan hulle meer tyd aan hul vriende, familie, stokperdjies en aktiwiteite van hul gemeente bestee.

Soos in enige gesin was daar talle hoogtepunte asook ook moeilike tye. Deur die jare heen het hulle God se genade en seën in oorvloed ontvang en kon hulle die krisisse met Sy leiding oorkom. In retrospeksie kan hulle vandag getuig dat Hy ‘n wonderlike God van liefde vir sy kinders is.

Beide het in Christelike huise opgegroei en hul ouers het wonderlike voorbeelde gestel van medemenslikheid en liefde vir Christus. Tydens hul onderwysloopbane het Christus vir hulle baie geleenthede gebied waar hulle ‘n verskil kon maak in ander se lewens. Hulle poog om steeds diensbaar te wees in die Koninkryk van God hier op aarde met die gawes en talente wat Hy aan hulle gegee het.

 

Mannegroepkamp

 

Die Mannegroep se kamp het die afgelope naweek in Marlothpark plaasgevind. Onder leiding van                Ds Louis het die groep die boek Daniël deurgewerk. Die manne het tydens die kamp ook iets beleef van Daniël se emosies, aangesien hul heeltyd bewus was van die berugte leeus wat nog in die omgewing was. Geestelik versterk en toegerus, het dié Daniëls van ons gemeente teruggekeer uit die leeukamp.

Regstelling: Die uitreik na Waterval Boven se ouetehuis, is verlede week verkeerdelik aangedui as die kleingroep van Ds Louis. Dit was Kobus Craig se kleingroep se uitreik, Ds Louis het net die boodskap en nagmaal waargeneem.

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit