9 Augustus 2017


Boodskap vir die week

Tema: Geloofstreë

Teks: Gen. 12-15

Boodskap: Een of ander tyd gebeur dit dat jy ‘n “geloofstree” moet gee. Dis ‘n tree, wanneer jy net van een ding seker is en dis dat God jou hand vat. Dis wanneer jy nie op eie kragte en insigte staatmaak nie. Dis om in volle afhanklikheid en vertroue te wandel. In Hebreërs 11 is daar talle voorbeelde van geloofshelde. Abraham is sekerlik die bekendste van almal. Ons lees sy verhaal in Gen. 12, waar God en sy paaie kruis. God gee aan hom die opdrag om te trek, maar in die geloofsopdrag is daar ook seëninge. God sal vir hom grondgebied gee, ‘n groot nasie maak, ‘n man van groot betekenis en hy sal geseënd wees. Abraham was gehoorsaam en het getrek, maar kort voor lank kom hy te staan voor ‘n ander geloofskrisis. Daar is droogte en hongersnood in die gebied waar hy woon en hy besluit op sy eie om eerder Egipte toe te trek. Dit was nie God se plan vir hom nie. Ons sien uit daardie verhaal (Gen. 12:10-20) dat hy God nie geëer het ook nie krediet aan God gegee het nie. God se genade was groot en Hy het ingegryp en Abraham en Sarai weer op die regte pad gebring.

Om egter geloofstreë te gee is baie keer om die onnatuurlike te doen, want jou logika en emosies sê dalk anders. In Gen. 15:1 sien ons hoe God vir ons en vir Abraham moed gee as hy bang word vir geloofsreis. God sê duidelik aan hom dat Hy nie bang moet wees nie en dat Hy hom sal beseker. Daar staan dat God vir hom ‘n skild sal wees. God sê dus dat Hy tussen Abraham en sy verse sal inbeweeg en hom beskerm. Dis wat God ook vir jou wil doen. Hy wil tussen jou en jou verse, dit wat jou weerhou om ‘n geloofstree te gee kom staan.

Vertrou God want Hy sal jou nie in die steek laat nie. Sy toekomsverwagting is veel groter as jou eie toekomsdrome.

Gebed: Here baie dankie dat U my skild is en dat ek nie hoef te vrees nie. Help my om die geloofspad te stap wat U vir my in gedagte het. In Jesus Naam. Amen

 

Eredienste

Sondag 13 Augustus

 • 08:30 – Oggenddiens
 • 18:00 – Koinonia byeenkoms

 

Vetkoekverkoping

Op Vrydag 25 Augustus verkoop ons heerlike vetkoek en maalvleis / konfyt of net gewone vetkoeke by die kerk. Dit vorm deel van ons jaarlikse fondsinsameling. Moenie hierdie heerlike groot vetkoek met maalvleis misloop nie.

Die bestelvorm kan afgelaai word of by die kerkkantoor afgehaal word.

Klik hier om die bestelvorm af te laai

Jy kan dat almal by jou werksplek bestel en epos dan die vorm vir ons na die adres bo aan die vorm.

Sluitingsdatum vir bestelings is Dinsdag 22 Augustus.

 

 

Geloofsreis @ NG Suid

“Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie” Heb. 11:1

Hoop is om more se musiek vandag te hoor en geloof is om vandag op more se musiek te dans. NG Suid is tans op ‘n geloofsreis. Dit is nie sommer enige reis nie, maar ‘n intieme reis saam met God. Dit is ‘n reis waarvoor daar baie gebid word (Jy kan jou geloofsreis yskasmagneet Sondae by die kerk kry sodat jy vir die gemeente kan bid). Ons vertrou die Here vir die volgende tydens hierdie geloofsreis:

 1. Dat Hy met elke lidmaat ‘n besondere geloofspad sal stap, dat elkeen Hom beter sal leer ken en dat dit sal lei tot ‘n dieper en innige verhouding met God.
 2. Dat God die gemeente sal lei om waarlik Ligdraers te wees sodat ons kan blom waar ons geplant is.
 3. Ons het nie hierdie jaar ‘n Vleisfees nie en daarom vertrou ons dat die Here genoegsame fonsde sal voorsien vir die voortsetting van Sy werk. Ons vertrou die Here vir R410 000. (Geloofsoffer koeverte is by die kerkkantoor en Sondae beskikbaar)
 4. Tydens ons geloofsreis wil ons mekaar as geloofsfamilie beter leer ken en daarom sal daar gereeld geleenthede geskep word waartydens ons as gemeente heerlik kan saamkuier.

Ons bid dat jy hierdie kwartaal se geloofsreis saam met jou mede gelowiges sal geniet.

 

Geloofsoffer*

Waar staan ons nou?

Vriendelike versoek t.o.v. geloofsoffer:

Inbetalings t.o.v die geloofsoffer moet asseblief gespesifiseer word sodat dit korrek geallokeer kan word.

*   Sien ons berig Van Vleisfees tot Geloofsreis hier: https://ngnelspruitsuid.co.za/midweek-28-junie-2017/

Omgeegroepe

Wil jy graag inskakel by ‘n omgeegroep?
Stel jy belang om jou eie omgeegroep te begin?
Skakel vir Martie Scholtz (081 457 5860) of Dr. Jean (083 572 4886)

Ons wil graag nuwe omgeegroepleiers oplei. Die volgende opleidingsdatums is beskikbaar:

 • Do. 7 Sept 18:00-20:00
 • Do. 14 Sept 18:00-20:00

Venue: Koinonia Sentrum (skakel Dr. Jean 083 572 4886 vir bespreking)

 

Verjaarsdagwense 75 jaar en ouer vir die week:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende lidmate wat die week verjaar!  Mag die nuwe lewensjaar propvol liefde, vreugde, vrede goeie gesondheid wees.

 • 07 Augustus: Francis Hattingh
 • 11 Augustus: Rita Barwise
 • 12 Augustus: John Martins

Seniorbediening

Tannie Francis Hattingh

Soos hierbo vermeld, het tannie Francis Hattingh op 7 Augustus 81 geword.

Sy is baie gesond en woon nog op haar eie en doen al haar huiswerk self. Sy is ‘n wonderlike voorbeeld vir almal.

(Kontak vir Susan van Huyssteen (0849642847) as u betrokke wil raak by ons seniors.)

 

 

 

 

 

Gemeentekuier: Sondag 20 Augustus

Ons nooi jou uit na ‘n heerlike gemeentekuier op Sondag 20 Augustus.

Ons is nog besig met die detail-beplanning en sal in volgende week meer besonderhede deurgee. Wees gereed vir ‘n heerlike kuier!

Die kuier sal vanaf 11:30 by die kerk plaasvind. Almal is hartlik welkom.

 

Gemeentekamp 8-10 September

Die kamp vind hierdie jaar weer by Mankele plaas. Die gemeentekamp is vir almal – oud en jonk. ‘n Geleentheid wat u beslis nie moet mis nie!

As jy belangstel kontak vir Belinda by 0836355480 of stuur ‘n e-pos na bpotgieter@mweb.co.za vir verdere inligting.

Die lidmate wat nie wil kamp nie maar in die huisies wil bly moet self met Mankele reël by 0788010453.

Kom kamp saam!

 

Op hierdie (mond-vol) noot groet ons tot volgende week!

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.