Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Beloftes van genadegawes

Teks: Romeine 11:25-32

Boodskap:  Volgens Paulus sal ons God nie ophou om te beweeg en leef in die lewe van sy kinders nie, soos wat Hy hulle uitnooi en nadertrek om in ‘n verhouding met Hom te leef. Hy sal nie ophou om ons uit te nooi om ons nader te trek in ons lewenswandel met Hom en om ons te transformeer in die beeld van Jesus nie.

God verander nie sy houding/gedagte/belofte tot ons roeping nie. Selfs al is ons ontrou, God bly getrou. God onttrek nie sy beloftes aan ons wanneer Hy dit vir ons belowe nie.

Genadegawes is dieselfde woord wat Paulus gebruik in 1 Kor. 12:4 en hy gebruik dit in verwysing tot die gawes van die Gees. Hy vertel vir ons dat daar is verskillende gawes, maar dit alles kom vanuit dieselfde Gees. Beide van hierdie woorde in die Grieks is dieselfde, beide word gedefinieer as iets wat gratis/vrylik gegee word.

Die woord roeping dui aan die daad van God waar Hy ons uitnooi om deel te hê en deel te neem aan hierdie gawes. Alle sulke uitnodigings of roepings impliseer ‘n belofte dat God sy guns gee en dit nie sal herroep nie.

God onttrek nie sy roeping of gawes van ons af nie. Selfs al jaag ons aan, sal God steeds nie sy gawes, genade, verlossing en liefde van ons onttrek nie. Sy genade is meer as genoeg vir ons, maak nie saak hoe ons misluk in die lewe nie. Onthou, die evangelie wat Paulus verkondig het, het Jesus as die middelpunt gehad en wanneer ons ons fokus verskuif na Hom, dan neem dit die las van ons gemors en sonde van ons af weg en sit dit op Jesus, wat die krag het om dit te verwyder.

So, God het ‘n gawe of gawes vir elkeen van ons. God het ‘n roeping vir elkeen van ons. God het ‘n plan vir elkeen van ons. Vir elke Christen gelowige is daar ‘n geestelike gawe of gawes. Jou gawe, wanneer jy dit gebruik, is een manier om God te verheerlik. As iemand vir my iets gee wat ek regtig goed kan gebruik en ek gebruik dit nooit nie, dan het ek geen waardering vir daardie geskenk of vir die persoon wat dit vir my gegee het nie. Dus, beteken dit niks vir my nie.

Tog is daar sommige mense wat geen waardering het vir God se gawes nie. Hulle sal kerk toe kom en huis toe gaan. Kerk toe kom en huis toe gaan. Waar is die gawe in dit?

God het vir ons ‘n roeping en gawes gegee om te gebruik. God sal nie daardie gawes van jou af wegvat nie. Ek sê nie God kan dit nie wegvat nie, want Hy kan as Hy sou kies om dit te doen. Maar ons skrif vandag sê, dit is onherroepbaar – bedoelende dit is bindend, finaal, onbuigbaar. God sal nie hierdie gawes van ons terugtrek nie, want Hy weet sonder dit kan ons nie ons roeping uitleef nie.

Is jy geplaas in ‘n posisie waar jy voel jy is nie waardig nie, nie aanvaarbaar nie, nie in staat nie? Jy is in ‘n plek waar God jou wil hê en gebruik. In hierdie posisie sal jy leer om elke oomblik afhanklik van God te wees, sodat God daardeur verheerlik kan word. God het jou geroep en gawes aan jou gegee, Hy sal die pad saam met jou loop.

Wat God aan jou gegee het, is joune vir altyd, Hy sal dit nie herroep nie ook sal Hy nie sy uitnodiging aan jou terugtrek nie.

Ons dien ‘n liefdevolle en almagtige God, Hy sal jou nooit teleurstel nie, maak nie saak wat gebeur nie. Hy is ‘n getroue God. Wat God vir jou gee as ‘n gawe of ‘n erfenis, sal Hy nooit terugvat van jou nie. Of jy dit gebruik of jy dit geniet of nie, of jy die geloof het om dit verder te ontwikkel of nie, jy het dit. Dit is joune en sal vir altyd joune wees.

Gebed: Dankie Here, dat U aan my genadegawes en ‘n roeping gegee het. Dankie dat ek U kan vertrou dat U dit nooit van my af sal wegneem nie. Lei my deur U Heilige Gees om my gawes te gebruik en om my roeping uit te leef, sodat ek diensbaar kan wees in U koninkryk en U daardeur verheerlik. Amen.

Vir volledige video boodskap, klik hier

Vrae vir nadenke (persoonlik of in groepe)

 • Hoe sal jy genadegawes definieer?
 • Weet jy dalk wat is jou genadegawe(s)?
 • Hoe kan jy jou genadegawe(s) daagliks uitleef?
 • Wat leer vandag se teks vir jou oor genadegawes en roeping?
 • Lees Romeine 12:3-6. Wat leer dit vir jou oor genadegawes?
 • Wat leer jy oor God vanuit vandag se teks?
 • Wat het jy geleer uit Sondag se boodskap oor die belofte van genadegawes?
 • Vir wie gaan jy hierdie week vertel van God se genadegawes in ons lewens?
 • Hoe gaan jy hierdie week leef met jou genadegawes en roeping?

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Hugo Hamilton
 • Marietjie Craigg
 • Joe Meyer
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Pulled Pork Bun Projek 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit