8 November 2017


Boodskap vir die week

Tema: Rentmeester van my gawes

Teksgedeelte: 1 Pet. 4:10-11 / 1 Kor. 12:1-31 / Rom. 12:1-8

Boodskap: In ons huise het ons ornamente sowel as instrumente. Ornamente is gewoonlik iets wat mooi is om na te kyk, maar glad nie soos ‘n instrument nie. ‘n Instrument is bruikbaar soos ‘n knyptang wat verskeie take aangewend kan word.

As ons gesels oor gawes en die funksionering van gawes binne die liggaam van Christus, dan is dit belangrik om te weet dat gawes se doel is om jou te laat diensbaar wees binne die kerk en dat God aan die einde die eer moet kry.

Vanuit ons teksgedeelte is dit duidelik dat dit slegs die Heilige Gees is wat aan alle belydende gelowiges ‘n gawe gee. Hy besluit hoeveel en Hy besluit wat. Ons kan nie na hom toe gaan en vra vir sekere gawes nie. Ek en jy kan nie die Heilige Gees voorskryf nie. Elkeen se gawe is voorts tot voordeel van almal. Dit is nooit vir jou eie belange nie. Die onmiddellike doel daarvan is dat jy diensbaar moet wees met jou gawes. Dit is ook belangrik om te besef dat jou gawes moet funksioneer vanuit liefde (1 Kor. 13).

Die vraag is altyd hoekom wend almal nie hulle gawes binne die kerk aan nie. Daarvoor kan daar verskeie redes wees. Sommige is bang oor dit wat ander mense gaan sê. Ander is bang vir verwerping. Sommige dink hulle is te jonk terwyl ander weer dink hulle is te oud.

Die belangrikste is dat God gawes deur die Heilige Gees gee sodat die kerk as liggaam van Christus kan funksioneer tot sy eer. As rentmeester van jou gawes is dit belangrik om te weet dat jy eendag gaan moet rekenskap gee oor jou aanwending daarvan (Matt. 25:14-29).

Indien jy nie seker is watter gawe jy ontvang het nie is jy welkom om op die Tuisblad te gaan kyk en die gawevraelys in te vul. Klik op Tuisblad hierbo en rol af tot onder aan die bladsy waar die skakel na die vraelys voorkom.

Gebed: Dankie Here dat U ook deur die Heilige Gees aan my ‘n gawe gegee het. Help my om dit uit te leef. Amen.

 

 

Rentmeesterskap: My Gawes

1 Kor. 12:1-11 en Rom. 12:3-8

VRAE:

 • Wat dink jy gebeur in ‘n gemeente waar daar verdeling is?
 • Hoe verstaan jy die beginsel van die liggaam van Christus?
 • Hoekom is eenheid binne die liggaam so belangrik?
 • Wat gebeur as mense nie meer die uniekheid en andersheid van ander in die gemeente waardeer nie?
 • Watter voordele is daar in verskillend wees?
 • Watter gawes is daar vir ons gegee?
 • Oor watter van hierdie gawes beskik jy?
 • Watter toets moet gebruik word om agter te kom of ‘n gawe van die Here kom of nie?
 • Met watter doel gee die Here aan ons gawes?
 • Paulus noem drie groepe gawes
  o Gawes wat jou dinge laat weet
  o Gawes wat jou dinge laat doen
  o Gawes wat jou dinge laat sê
 • Watter lidmate in die gemeente kry gawes?
 • Wie besluit watter gawe watter lidmaat gaan kry?
 • Is daar ruimte in ons gemeente om jou gawes uit te leef?
 • Is daar nuwe gawes wat met die verloop van tyd na vore gekom het?

 

Eredienste

Sondag 12 November: Oggenddiens

18:00 – Koinonia byeenkoms

 

Die groeiende hoeveelheid van senior mense het finansiële ondersteuning van ʼn aard nodig. Ons kan nie met alles help nie maar ons wil met dié geskenkpakkie ʼn simbool van Jesus-liefde aan mense oordra. Daaraan het almal ʼn behoefte!

Met projek 500 wil ons ten minste 500 geskenkpakkies insamel en aan senior mense in ons gemeenskap uitdeel.

Jy kan letterlik enige iets in die pakkie sit. Wenke: Toiletware, lyfroom, handeroom, tandepasta (tandeborsel ook welkom), waslappie, koekies, sagte lekkertjies, ens. (Verkieslik nie sjokolade, biltong & droëwors nie)

Hieronder is ‘n skakel waar jy ʼn kerskaartjie kan aflaai wat jy kan versier en ʼn groete boodskap op skryf. Bring die pakkies na die kerkkantoor/kerk voor of op Sondag 3 Desember

Klik hier om die kerskaartjie af te laai.

Vleisfees

Baie dankie aan almal wat saam kom fees hou het! Jou ondersteuning word awwrdeer.

In ons volgende Midweek nuusbrief gee ons meer besonderhede oor die opbrengs van die fees.

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.