Hierdie week se boodskap

Kerk = Unieke samekoms gevorm deur die Heilige Gees

Teks: Handelinge 2:1-4; 37-47

Boodskap: 

Terwyl die kerk bestaan uit gelowiges, is dit die werk van die Heilige Gees, wat die kerk vorm en seker maak dat die reg funksioneer. Jesus moes sterf, uit die dood uit opstaan en opvaar hemel toe, voordat die kerk gebore kon word. Tien dae na Jesus opgevaar het na die hemel, het die Heilige Gees neergedaal om die kerk te vorm op Pinksterdag.

Die Heilige Gees is dus die Een wat die kerk gevorm het. Die kerk het ‘n liggaam van lewendige lidmate geword. Die kerk bestaan as gevolg van die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in elke gelowige, ons behoort aan Hom en nie aan onsself nie. Die Heilige Gees gee die kerk krag om die Christen lewe te leef.

Jesus het na sy opstanding sy volgelinge belowe dat hulle die kragtoerusting sal ontvang, “Julle is getuies van hierdie dinge. En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is” (Lukas 24:48-49). Die krag wat die kerk ontvang, is ‘n resultaat van die werk van God die Heilige Gees. Ons het geen krag in onsself nie.

Dit is die Heilige Gees wat genadegawes gee aan elke lidmaat in die kerk. “Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil” (1 Kor. 12:11). So die doel van die gawes wat ons ontvang is om God en sy koninkryk te dien. En daarom lei die Heilige Gees ons om die wil van God te doen. Dit is die werk van die Heilige Gees om ons te leer wat Jesus geleer het. Die Heilige Gees praat net oor Jesus, Hy praat nie oor Homself nie.

Die Heilige Gees werk deur individue, sowel as deur die hele liggaam van Christus. Die hele kerk, die liggaam van Christus, is dus die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees roep steeds mense om te glo in Jesus en eendag sal die kerk volledig wees en met daardie tyd sal Jesus weer terugkeer. Daarom weet ons dat die Heilige Gees het van die geboorte van die kerk af gewerk en Hy hou aan om te werk in die kerk tot die dag wat Jesus weer terugkeer.

Wanneer jy aan die kerk dink, waaraan dink jy? Dink jy aan die gebou? Dink jy aan die erediens? Dink jy aan wat ons doen? Of dink jy aan wie ons is? Kom ek vra dalk die vraag anders. Kom jy kerk toe, of “doen” jy kerk, of is jy die kerk?

Sien die Bybel is duidelik hieroor, dit is ons, dit is die mense, die gelowiges wat die kerk is, dit is nie die gebou nie, dit is nie wat ons doen nie, dit is wie ons is. Met Jesus se vertrek het die Heilige Gees na sy kerk toe gekom. Hy is God se laaste aardse adres hier op aarde voor die wederkoms. Ons God bly nie in geboue nie. Hy bly by mense wat Jesus ken. Die omskep ons lewe tot tempels van die Almagtige. Ons is sy aardse woon-en-werkplek. Die grootsheid hiervan behoort jou ook tot stilstand te ruk.

Hoe ons eintlik oor die kerk dink, bepaal hoe ons optree, dit bepaal wat ons doen en dit het ‘n effek op wie ons is. As ons die kerk slegs sien as ‘n gebou, dan is dit iets wat ons van tyd tot tyd kan besoek.

As ons die kerk sien as eredienste, of die seremonies of tradisies of die manier van hoe ons dinge doen, dan kan ons kies of ons ten volle wil deelneem en of maar net gedeeltelik. As ons onsself sien as die kerk, dan beteken dit, ons moet dink oor wie ons is, hoe ons optree en leef en wat ons doen elke dag van elke week.

As ons dan die kerk is, dan hou ons nie op om kerk te wees, wanneer ons nie in die kerkgebou is nie, ons hou nie op om kerk te wees nie, want ons is te moeg en nie lus om op te staan om na die erediens toe te gaan nie.

Ons kan nie ophou om kerk te wees nie, want God het ons opgeroep om kerk te wees, Sy kerk te wees, Sy mense, toe ons vir Jesus Christus aangeneem het as ons Here en Verlosser, toe God ons sondes vergewe het, toe ons bekeer het en na Hom toe gedraai het, was ons aangeneem in Sy familie in. Ons is broers en susters, ‘n geloofsfamilie want God is ons Vader.

Gebed: Heilige Gees vorm ons in die geloofsgemeenskap wat U ons bedoel het om te wees. Amen.

Volledige videoboodskap:  https://www.youtube.com/watch?v=BaUTkWOs8sg

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:

Homer Neethling
Koos Verwey
Japie Olivier
Tobie Pretorius
Danie Minnaar
Jacques Koch
Tom Farmer
Lynn Van Staden
Nellie Kapp
 

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Mag jy ‘n Geseënde week beleef.

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit