7 November 2018


Hierdie week se boodskap: Tema: Wees diensbaar

Boodskap: Om diensbaar te wees is vir God baie belangrik, want dit is een van die wyses waarop Hy Sy wil laat geskied en die Koninkryk laat uitbrei. Die woord diensbaarheid vind ons meer as 1000 keer in die Bybel. Tog praat ons baie keer in die kerk van vrywilligers. Hierdie begrip is geleen uit die sekulêre wêreld en van toepassing gemaak op lidmate binne die kerk.

Jy sal sekerlik saam met my stem dat Jesus nooit vir Sy volgelinge gevra het of hulle vrywilligers wil wees nie. Hy het daarop aangedring dat hulle diensknegte moet wees soos wat Hy self was. Hy het dan ook die perfekte voorbeeld vir ons kom stel. Ons sien dit uit Sy hele lewe. Hy wil hê dat ons ook soos Hy diensbaar sal wees. Die Bybel verwys verskeie kere na ons as “doulos” wat slawe beteken. Ek en jy is dus diensknegte in die koninkryk van God. Hy wil graag deur jou werk om ‘n verskil te maak. Jy is dus nie ‘n vrywilliger nie, maar ‘n dienskneg.

‘n Dienskneg stel nooit sy eie belange bo die van sy eienaar of meester nie. Jesus het nooit Sy eie belange eerste gestel nie, daarom moet dit ook nie by ons so wees nie. Ek en jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus daarom behoort ons nie aan onsself nie, maar aan Hom (1 Kor. 6:19-20; 7:21). Die wonder van alles is dat God aan jou gawes gee ten einde ‘n dienskneg te kan wees (Rom. 12:7; Ef. 4:11-12).

Gaan wees diensbaar. Gaan maak ‘n impak in die wêreld. Doen dit deur die werking van die Heilige Gees (Hand. 1:8; 2 Tim 1:7).

Gebed: Here, dankie vir die voorreg om diensbaar binne U koninkryk te wees. Amen

Vleisfees

 
Baie dankie aan almal wat ‘n bydrae gelewer het om ons sodoende instaat te stel om R250,000 in te samel!
 
Hiermee enkele foto’s wat tydens die fees geneem is.
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jeugbediening

 
 

 

Seniorbediening

 

 
 

Projek 500

 
 
 
 

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.