7 Junie 2017


Hoewel die Kaap van Storms sy naam gestand doen, is ons saam met die mense van die Wes-Kaap dankbaar vir die milde reën wat daar uitsak – te midde van die stormwinde wat daarmee gepaard gaan. Ons hemelse Vader voorsien weereens in ‘n tyd wat ons dit die nodigste het.  Ons dank aan Hom vir die uitkoms!

Hier ter plaatse kan ons gelukkig nog die lekker warm sonskyndae geniet.  Alles dui egter daarop dat ons die soppotte kan nadertrek vir ‘n koue naweek.

Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak.


Boodskap vir die week

Teks: Romeine 15:7-13

Tema: Die goeie Nuus is vir almal bedoel

God het nie witbroodjies wat Hy uitsonder en uitkies nie, al dink of voel dit soms so vir ons. Ja, baie keer leef ons so asof God witbroodjies het en dat Sy Genade net vir sommiges bedoel is.

God se boodskap is in die eerste plek vir die Jode bedoel, maar ook vir die heidene en die res van die wêreld. Dus, God se boodskap van genade, liefde en hoop is vir almal se ore bedoel, en nie net sommiges nie.

Ek dink ons sukkel maar soms daarmee. Ek dink as ons eerlik met onsself is, dan kies ons maar dikwels met wie ons die evangelie wil deel en met wie nie. Ons vermy soms bepaalde persone of groepe. Ons wil baie keer nie die nuus deel met mense wat nie deel is van ons eie portuurgroep of wat inpas in ons denkraamwerk nie.

Ons wil baie keer vir God die Vader kies vir wie Sy genade, liefde en hoop bedoel is. Dan vergeet ons eintlik wat Johannes 3:16 sê:“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Ons maak baie keer die fout om mense maklik te veroordeel oor hulle foute en is geneig om mense op hulle sonde te wys. Nie-gelowiges word afgeskrik as dit ons uitgangspunt is. Volgens vers 13, moet ons die goeie nuus bring deur Hoop te gee vir mense. Want God is al een wat ware hoop kan gee aan mense. God stuur ons uit om vir ander te vertel van Sy liefde en Genade en ons moet dit doen onder leiding van die Heilige Gees.

Die Heilige Gees help ons om hoop te bring aan mense wat begin hoop verloor. Die Heilige Gees help ons om die boodskap met vrede en vreugde aan ander oor te dra.

Kom ons elkeen maak erns met ons roeping om draers van die goeie nuus te wees. God is is die BRON van die Hoop. Naas God is daar geen ander ware hoop nie.

Gebed:
Hemelse Vader, help my asseblief om U liefde en genade te bring aan elke persoon wat my lewenspad kruis. Help my om deur U Gees se leiding vir mense te vertel van die Hoop wat daar in Jesus Christus se verlossingswerk vir ons elkeen lê.


Eredienste

Sondag 11 Junie

  • 08:30 – Oggenddiens. Ds Leon Tait van Sending Sonder Grense besoek ons gemeente Sondag. Hul was ook ‘n paar jaar gelede hier en dit was werklik ‘n besondere belewenis. Moenie dit misloop nie. Ons kinders gaan ook leer dat ons God selfs in die moeilikste omstandighede kan prys.
  • 18:00 – Koinonia byeenkoms

 


 

Terugblik op Pinkster 2017

Wat ‘n wonderlike Pinkster was dit nie!
Dr Tertius Erasmus, wat die dienste gelei het vir die week, het op ‘n besondere wyse, onder die oorhoofse tema “Wees ligdraers van God”, besielende boodskappe met ons gedeel.
Kry die klankbane van preke
Die reeks is opgeneem en klankbane van elke preek is by die kerkkantoor beskikbaar.
Bring jou eie flash disk (8 GB) en Anko sal die klankbane vir jou oordra!

Skenkings vir Waterval Boven se tehuis vir bejaardes

Ons kan nie genoeg dankie sê vir elkeen wat so mildelik tot hierdie noodroep gereageer het nie! Die omvang van skenkings was oorweldigend.
Na die kosvoorrade van Waterval Boven behoorlik gevul is, was daar nog oorgenoeg voorrade wat verder nood kon verlig.  Gister (Dinsdag 6 Junie) is ‘n klomp van die kosskenkings na die Tehuis vir Epilepsieleiers in Dulstroom geneem. Hulle het, net soos in die geval van Waterval Boven, nog nie hulle subsidie van die staat ontvang nie. Hierdie skenkings  maak ‘n reuse verskil in hulle lewens.

Lusmakertjie – Gemeentekamp!

Kry die karavane en tente solank reg, ons gaan weer saamkuier!


Huweliksherdenking 50 jaar en langer vir die maand

Baie geluk aan die volgende paartjies wat reeds langer as 50 jaar getroud is!

01 Junie   Dave en Helen Elis 54 jaar
03 Junie   Jan en Ria Liebenberg 56 jaar
08 Junie   Nic en Esther Cronjé 54 jaar
28 Junie   Bernie en Hannetjie Jordaan 59 jaar


 

Groete & seënwense,

Jean & Louis

 

Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.