Boodskap vir die week

Boodskap

Boodskap: Die koninkryk van God was iets wat die mense in Jesus se tyd nie so goed geken het of verstaan het nie, of te wel hulle perspektief van God se koninkryk het verskil van Jesus se perspektief.

So om hulle te help beter verstaan wat die koninkryk van God is, het Jesus die mense geleer en vir hulle beskryf hoe die koninkryk van God is deur klomp kort stories vir hulle te vertel wat ons gelykenisse noem. Uit die gelykenisse van die mosterdsaadjie en suurdeeg, leer ons dat die koninkryk klein begin, maar dat dit oneindig groot word.

Ons leer dat daar net ‘n klein bietjie van die koninkryk nodig is, om in iets soos hierdie wêreld ‘n groot verskil te maak. Ons leer dat die koninkryk van God is so kosbaar, dat mense enige iets sal om dit te kan kry. Ons leer dat die koninkryk van God is gevul met ‘n oorvloed van goeie dinge, wat nie stukkend gemaak word deur slegte dinge nie. Dit is waarom Jesus dan sê, dat ons wat weet, van die koninkryk van God, ons moet dit met ander mense gaan deel en vir hulle vertel van God se koninkryk.

Ons is ‘n Kerk wat Christus se heerskappy op aarde en oor die hele skepping erken, bely en uitleef. Ons glo dat God ons nou opnuut vorentoe roep op hierdie pad.

God is heilig en anders en leer ons om te droom van ‘n kerk wie se andersheid soos dié van God self is: liefdevol teenwoordig in die wêreld, reddend, genadig, vergewend,
helend, barmhartig, self-opofferend, versorgend, regverdig en vol geregtigheid. Ons dink aan die Drie-eenheid en die diep verhoudings tussen Vader, Seun en Gees wat mense innooi om in gemeenskap met God te deel in wie God self is.

Daarom droom ons van ‘n kerk waar God se mense al hoe meer onder God se heerskappy en volgens God se wil lewe, sodat die waardigheid van mens en skepping herstel kan word. Die koninkryk van God is immers groter as die kerk.

Ons droom van ‘n kerk wat voortdurend besig is om God se teenwoordigheid en werk in die wêreld raak te sien sodat ons in gehoorsaamheid kan deelneem aan die beweging van die Vader, Seun en Gees in die wêreld.

Ons droom van ‘n kerk wat verstaan dat ons almal eerstens ontvangers is van God se genade en redding – ‘n kerk waar gelowiges leef vanuit die genade van die doop en die nagmaal.

Ons droom van nuwe geloofgemeenskappe wat die risiko loop om in Christus se naam in hulle kontekste teenwoordig te wees, om Christus se vrede te versprei en oop is om deel te neem aan nuwe gemeenskappe wat so ontstaan.

Ons droom van God se mense wat geroep is om te leef soos God leef, in wie God se liefde leef en wat meer en meer soos Christus word. Bemagtigde en toegeruste mense wat die Here dien en vir God leef, nie vir hulleself nie.

1. Mense wat in ‘n diep gemeenskap met God drie-enig leef (2 Petrus1:4).(Theosis)
2. Gestuurdes wat saam met God in die wêreld leef en beweeg (Joh 20:21). (Missio Dei)
3. Geloofsgenote wat in diep liefdevolle verhoudings leef (Joh 17:21). (Perigorese)
4. Diensbare mense wat in die gesindheid van Jesus hulle voorregte prysgee om die lewe vir ander beter te maak (Fil 2:5). (Kenosis)
5. Mense wat so in die wêreld leef dat ander God se teenwoordigheid in hulle kan sien (Sag 8:28) (inkarnasie).
6. Dissipels wat hulleself aan Christus se heerskappy onderwerp (Matt 7:21). (Koninkryk)

Ons droom van dienende leiers met ‘n helder visie van die toekoms waartoe God ons roep. Leiers wie se identiteit gegrond is in die Drie-Eenheid, wat geoefen is om saam met die geloofgemeenskap God se wil en roeping te onderskei, wat koers aandui en selfopofferend voorleef wat hulle glo. Ons is oortuig dit is leiers wat hulle krag put uit ‘n lewende verhouding met God.

Ons droom van ‘n Kerk wat as liggaam van Christus ruimtes skep sodat alle gelowiges die Here, mekaar en die wêreld kan dien met die gawes en passie wat God aan hulle gee. ‘n Kerk met buigsame en aanpasbare strukture sodat die Kerk haar roeping in verskillende kontekste kan uitleef.

Kom ons hou op daaroor droom en kom ons begin dit te leef en te wees. Jesus Christus se werk in die wêreld was nie ‘n eenmalige proses nie, dit gebeur daagliks. Die Heilige Gees vernuwe mense in gemeentes – om Jesus te bly volg en om al hoe meer soos Jesus te kan wees, dis ons uitdaging, dis ons roeping –wil julle nie saam werk in God se koninkryk nie.

Gebed: Here, gee ons die leiding en krag om ons mosterdsaadjie geloof te gaan uitleef in hierdie wêreld, sodat ons U koninkryk sal help uitbou en opbou, omdat ons in ‘n verhouding is met U, wat ons dryf om meer en meer soos Jesus te word. En in die proses mag ons mosterdsaadjies groei en ons suurdeeg alle verhoudings wat ons het aanraak, sodat net U koninkryk die fokus voor oë sal wees in alles wat ons sê en doen. Amen.

Om na die klankopname van die preek te luister, klik hier

 

 

 

 

 

 

Die teetuin benodig asb die volgende vir Vleisfees:

Skenkings in die vorm van koeke/terte:
Melktert, Wortelkoek, Lemon Meringue, Sjokoladekoek, Brownies, Peppermint Crisp Tert

Bestandele vir sout goedjies:
Roldeeg, kaas, bacon, bruismeel, eiers en maalvleis.
Melk en suiker skenkings

 

 

 

 

Nuwe Lidmate

Baie welkom aan alle nuwe lidmate. Mag jul vining tuis voel in ons geloofsfamilie!
Tydens die Nuwe Lidmate Tee het die volgende gesinne hulself kom voorstel:

André en Lenie De Kok

Naas en Ina Van Heerden

Renier, Cornell en Talisma

Heinz, Monique, Liska en Berno Meyer

 

 

 

 

Groete & seënwense,

 

Jean, Louis & Gerrit