Hierdie week se Boodskap

Tema: God se liefde deur jou.

Teks: 1 Joh. 4:7-15

Boodskap:
Liefde is ‘n universele begrip en almal kan daarmee assosieer. Die Bybel sê baie duidelik dat God liefde is. Hy is nie soos liefde nie, maar Hy is liefde. As jy na die meegaande skets kyk dan sal dit vir jou sin maak. God se liefde vir jou is so groot dat Hy Jesus na die wêreld gestuur het. Dit is werklike liefde, nie die liefde wat ons vir Hom het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het. Jesus kom leef God se liefde as voorbeeld. Uit Sy lewe kan ons iets van God se hartklop sien.

Die liefde van God deur Jesus kom verander ons lewe. Ons is nou God se kinders en kan in ‘n besondere verhouding met Hom leef. Gaan lees gerus al die teksgedeeltes in die skets en vra dat die Heilige Gees dit vir jou openbaar. Nadat jy ook in liefde gewortel en gegrondves is, en dit jou lewe verander het, is jou opdrag ook om die liefde te gaan uitleef. Jy moet ‘n kanaal van God se liefde wees. Die heilige Gees help jou om God se liefde uit te leef. Dit is wat God van jou verwag. Die Bybel sê verskeie kere dat ons mekaar moet liefhê. Dis jou opdrag!

Wanneer laas het God se liefde deur jou gewerk en ‘n verskil in iemand se lewe gemaak?

Gebed: Here dankie vir ‘n onbaatsugtige liefde. Help my om ook onvoorwaardelike liefde uit te leef. Amen

 

Om na ‘n volledige klankbaan van hierdie preek te luister, KLIK HIER.

Preekopnames

Die gemeente beskik nou oor ‘n eie YouTube rekening wat dit moontlik maak om klankopnames van preke beskikbaar te stel.

Skakels na die onderskeie preke is op ons webblad beskikbaar.

Klik hier om na preke te luister

 

Uitnodiging aan ons Seniors

Die Senior Bediening nooi jou om saam te kom kuier elke Dinsdag oggend om 10:00, behalwe skoolvakansies, in die konsistorie. Bring eie handwerk of kom kuier net saam.  Ons benodig ook gasvrouens om hier te help.

Skakel asb vir Susan van Huyssteen by 084 964 2847

 

 

Daniël Mannekonferensie

Datum: 12-14 April 2019
Waar: NG Nelspruit-Suid
Vir meer inligting: Ds Louis Pienaar 082 878 1743