6 Desember 2017


Hierdie nuusbrief is die laaste een vir hierdie jaar; die volgende nuusbrief sal op 10 Januarie verskyn.

Ons wil jou graag aan die volgende belangrike datums herinner:

  1. Geloftediens – 16 Des om 09:00 (NG Suid – Prediker: Dr. Jean Strydom)
  2. Kersdiens – 25 Des om 08:00
  3. Middernagdiens – 31 Des om 23:15

Hierdie jaar het soos vorige jare stelselmatig verby getik en voor jy jou oë kon uitvee is ons weereens in Desember. Vir die gemeente was hierdie beslis ‘n jaar waarin daar laagtepunte sowel as hoogtepunte was. Een ding weet ons en dit is dat God elke oomblik by ons was. As gemeente het ons dit veral beleef in die laaste helfte van die jaar. Ons geloofsreis was vir elkeen ‘n besondere hoogtepunt en ‘n goeie basis vir die pad vorentoe.

Vir eers is daar vir die meeste van ons die gebruiklike “ruspose” tydens Desember. Dit is ons gebed dat hierdie tyd van die jaar vir elkeen van julle ‘n besonderse tyd sal wees. Mag jy die vrede en nabyheid van Christus in jou lewe ervaar.

Ons sien met verwagting uit na ‘n Geesvervulde 2018. ‘n Jaar waarin ons die aangesig van die Here met nog meer erns gaan opsoek. Ons jaar is opgedeel in vier temas, waarvan die eerste een in Februarie begin. Die temas is soos volg: Ek is…Ek glo…Ek beleef…Ek dien. Ons glo dat hierdie temas elkeen van ons op reis sal neem tot ‘n intiemer verhouding met die Vader sodat Hy deur ons verheerlik word.

Mag die Here jou in hierdie “ruspose” verkwik met Sy teenwoordigheid en mag jy Sy nabyheid in jou lewe op ‘n besondere manier ervaar. Gaan uit en wees ‘n ligdraer van Hom hierdie Feestyd.

Christus groete

Jean & Louis