Hierdie week se Boodskap 

Tema: Diensbaarheid

Boodskap: As Jesus in die Markusevangelie sy eie sending in die wêreld moet beskryf, doen Hy dit in terme van diens. In Markus 10:45 sê Hy: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” Die Johannesevangelie praat weer anders daaroor. Wanneer Jesus die laaste maaltyd saam met sy dissipels eet, was Hy eers hulle voete (Joh 13). Dit was slawewerk, die toppunt van diens en diensbaarheid. Petrus het selfs geweier dat Jesus sulke “lae werk” doen. Jesus wou egter ʼn punt maak: dissipelskap beteken diensbaarheid. Die grondwet van God se koninkryk word met net een word uitgedruk: DIENS.

God alleen moet gedien word

 • God alleen moet gedien word, daar is nie plek vir afgode nie. God is immers die belangrikste.
  • Lewenswysheid begin by diens aan die God (Ps 111:10; Spr 1:7)
  • Die mens moet God in hart en siel dien (Deut 10:12; Matt 4:10)
  • Daar is nie plek vir afgode nie (Eks 20:3; Matt 6:24)
 • God stel self mense aan om Hom te dien. God het priesters aangestel wat sorg vir die diens aan Hom; God maak sy hele volk sy dienaars /priesters (Eks 19:5-6 ; 1 Pet 2:5; Op 5:10).
 • Diens aan die Here moet ʼn mens se lewe met vreugde vul (Ps 100:2)

 

Jesus het gekom om te dien

 • Jesus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien(Matt 20:28; Mark 10;45; Luk 22:27)
 • Jesus was sy dissipels se voete as teken van diens (Joh 13:1-17).
 • Wat beteken die feit dat Jesus gedien het vir jou? Omdat Jesus gedien het moet ons ook bereid wees om te dien (Joh 12:24-26; Gal 5:13). Jesus verduidelik in sy gelykenisse wat diens beteken.
  • Matt 24:45-51 vertel van iemand wat die diens wat die Here vir Hom gegee het, getrou verrig.
  • Matt 25:14-30 is die verhaal van die diensman van God wat met sy gawes gewoeker het.

Luk 17:7-10 beklemtoon die absolute toewyding wat gepaardgaan met diens aan die Here.

Christene moet (soos Jesus) dien. Wat sê die Bybel daaroor?

Wat kan ons as gelowiges wat bereid is om die Here te dien, sê.

 • ʼn Werklike diensbare gelowige is iemand wat met totale geloofsgehoorsaamheid die Here liefhet en dien. Diensbaarheid skryf nie voor nie, maar volg na (Deut 10:12-12; Rom 6:22)
 • Christus het ons vrygemaak van sonde. Hierdie nuwe lewe van vryheid moet ons nou volledig in diens van die Here gebruik. Liefde is die houer waarin die diens kom (Gal 5:13; 1 Pet 4:10)
 • Gelowiges moet “in mekaar” se diens staan. So word ons Jesus se hande vir mekaar (1 Pet 4:10)
 • Ons het mense wat ons help om goeie dienaars te wees en so mekaar op te bou. Dit is ʼn gawe van die Gees (Rom 12:7; Ef 4:11-12)
 • Diens is nie net tot die kerk beperk nie, maar moet ook in ʼn mens se alledaagse lewe voorkom (Kol 3:22-24). Ook die gelowige se liggaam moet in diens van God gestel word (Rom 6:19)

Iemand wat dien, is nie skaam om te help met wat hy het nie (2 Kor 9:6-15; Jak 1:27)

Die lewe van gelowiges as diens aan God

Dit is altyd lekker in diens “in aksie” te sien. Diens is nie net iets waaroor ʼn mens praat nie. Dit is iets wat ʼn mens moet doen, anders beteken dit niks. Kom ons kyk na ʼn klompie voorbeelde van gelowiges wat bereid was om te dien. Kyk sommer watter lewenswyse jy as gelowige uit hierdie mense se voorbeelde kan leer.

 • Maria dien die Here op ʼn besondere manier (Luk 10:38-42; Joh 12:3)
 • Kyk hoe beskryf Paulus sy diens aan die Here (1 Kor 9:19-23; Kol 1:24-2:5)
 • Die blinde man wys wat diens kos (Joh 9)

Gaan luister gerus na die volledige boodskap op outube: Klik hier

 

Daar sal tydens pinsterdienste ook kinderpinkster wees.

 

Gemeentekamp!

 

20 – 22 September 2019 by Henk van Rooyen Oord, Marlothpark.
Kampeerkoste R150 per persoon vir die naweek.
Vir meer inligting/kampeer besprekings kontak:
Anel 0829095099 of
Veronica 0834196543.
Vir chalet besprekings kontak:
Lana by Henk van Rooyen 072 282 2256