Hierdie week se boodskap

 

 

 

Tema: Jesus aan huis – ‘n Gas of Inwoner
Skriflesing: Lukas 14:1-6 + 15-24

Ek onthou in my kinderdae dat ons huis ‘n spesifieke Sitkamer gehad het. Meeste huise in daardie dae het ‘n Sitkamer gehad met ‘n deur wat jy kon toe trek en die Sitkamer was altyd netjies gehou. Ek kan ook onthou dat ons as kinders in die moeilikheid beland het indien ons sou waag om in die Sitkamer te speel of dit deurmekaar te krap. Die Sitkamer was gereserveer vir gaste eb hulle was baie keer beperk gewees tot net die Sitkamer. Die Sitkamer het ook in baie opsigte die ideale beeld voorgehou van alles wat netjies en presies op hulle plek is. Maar iemand wat net in jou Sitkamer gekom het, het nie ‘n werklik volkome prentjie gekry van wat in daardie huis aangegaan het nie. ‘n Sitkamer was so amper soos ‘n masker gewees wat dinge weggesteek het. Net die inwoners van die huis, het werklik die volledige prentjie gehad en presies geweet wat in die huis aangaan.

Verder was die inlvoed van gaste op die huishouding beperk gewees. Afhangende van wie die gaste was, het hulle in ‘n mindere of meerdere mate ‘n effek gehad, maar hulle inlvoed was nooit so groot soos diegene wat permanente inwoners was nie.

Vandag se teks handel oor Jesus wat aan huis gaan van ‘n Fariseer. Dit wil voorkom of hy Jesus dalk met bymotiewe genooi het omrede hulle Jesus fyn dop gehou het. Jesus, weet egter wat die foute en tekortkominge vn die huismense is en deur middel van ‘n wonderwerk en 2 gelykenisse kom lê Hy sy vinger op dit wat verkeerd was in Fariseër se huis. Jesus dwing hulle nie en kom verduidelik op ‘n mooi maniere vir hulle wat moet verander. Of dit wat Jesus as gas, kom sê het, hulle laat nadink het en hulle lewens laat verander het, dit vertel die Bybel nie vir ons nie. Ons weet wel dat baie Fariseërs tot die einde van Jesus se aardse lewe, hewig gekant was teen Hom omdat Hy hulle ongemaklik laat voel het en hulle foute uitgewys het.

Ons kan ons elkeen se lewe vergelyk met ‘n huis. Net soos ‘n huis verskillende vertrekke het, so bestaan ons lewenshuis ook uit verskillende aspekte of verhoudings. So kan ons byvoorbeeld die Sitkamer vergelyk met jou Godsdienstige kant; die studeerkamer is jou Beroep/Besigheid; jou Woonkamer die Verhoudings met jou naaste familie, jou Braaiplek/Lapa jou verhouding met jou vriende en die Slaapkamer jou huweliks verhouding. Ja, soos ‘n huis uit verskillende vertrekke bestaan, so bestaan ons elkeen se lewe uit verskillende aspekte en verhoudings.

Hoe hanteer jy Jesus in jou lewenshuis?

Het jy al werklik Jesus in genooi in jou lewenshuis in en Hom toegelaat om ‘n inwoner te word? Of het jy ook ‘n klomp verskonings oor waarom Jesus beperkte toegang tot jou lewenshuis het en jy Hom soos ‘n gas hanteer wat net welkom is op die tye wat jy Hom nooi en net in die vertrekke waarmee jy gemaklik voel.

Hoe groter Jesus se invloed om ons lewenshuis, hoe beter kan ons die aanslae van die lewe hanteer. Hoe meer ons Jesus in ons lewens inperk, hoe moeiliker gaan ons staande kan bly teen die aanslae van die wêreld. God wil ‘n naby God wees wat by jou aan huis kom. Meer nog Hy wil graag ‘n permanente inwoner in jou lewenshuis word deur die Heilige Gees.

Ongelukkig voel ons baie keer ongemaklik en selfs skaam om Jesus toe te laat in van die vertrekke in ons lewenshuis. Ons weet dalk dat die verhoudings in my gesin of huwelik nie is soos God wil hê dit moet wees nie. Dalk is daar slegte of ongesonde verhoudings by my werk of in my vriendekring en dan probeer ek Jesus inperk tot net my amptelike godsdienstige lewe, die Sitkamer van my Lewenshuis. God weet egter reeds van alles want God is alwetend. Ons lees onder andere daarvan in Psalm 139.

Kom ons kies opnuut om Jesus toe te laat in elke vertrek in my lewenshuis. Hy weet in elkgeval wat daar aangaan, of ek Hom daar binne toelaat of nie. As ek Hom egter binne elke vertrek van my lewe toelaat, dan help Hy my om die vertrekke netjies te maak en heel te maak dit wat gebreek is. Help Hy my om te sorg dat alles gesond is in elke vertrek al beteken dit dat dit my dalk kan ongemaklik stem en selfs bietjie laat skaam kry. Dis egter die beste keuse om te maak .

Kom ons elkeen staan bietjie tyd af en dink mooi of Jesus werklik ‘n inwoner in my lewe is. Kom ons kies opnuut om Hom toegang te gee tot elke gedeelte van my lewenshuis. Kom ons kies opnuut om Hom toe te laat om elke deel van my lewe te kom vul en nuut te maak.

Gebed:
Dankie Here dat U graag ook in my lewe wil kom woon en my wil help om elke asprek van my lewe nuut te maak. Help my Here dat ek U nie soos ‘n gas sal hanteer wat net beperkte toegang tot my lewe het nie. Maak my gewillig om elke deel van my lewe vir U oop te stel sodat U my kan help om reg te maak dit wat verkeerd is. Dankie vir U oneindige liefde en genade. Amen

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

 

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Ria Lourens
 • Marie Pretorius
 • Annatjie Minnaar
 • Louise Combrink
 • Fanie Sholtz
 • Ciska Le Roux
 • Phyllis Meyer

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:-

 • Elize Steenkamp
 • Bernie Jordaan
 • Deon ( familielid van Zelda en Vernon Paul )

 

Medelye

 • Martie Scholtz met die afsterwe van haar moeder, Lulu Pelser
 • André De Kock met die afsterwe van sy vader.