4 Oktober 2017


Boodskap vir die week

Teks: 1 Korintiërs 3:10-21

Boodskap:  Die laaste paar weke was daar redelik baie in die nuus gewees oor die verwoesting wat Orkaan Harvey en Irma aangerig het. Verskeie huise en geboue was nie opgewasse teen die storm nie. Sommige geboue en huise het wel die aanslag oorleef. Dit laat mense mos so bietjie dink aan ‘n bekende kinderstorie.

Almal van ken ons sekerlik die storie van die 3 varkies en die wolf. 2 het afskeep bouwerk gedoen met goedkoop materiaal omdat hulle nie lus was vir harde werk nie en dalk nie “genoeg tyd” gehad het nie. Die derde een het egter baie hard gewerk en net die beste materiaal is gebruik om sy huis te bou. Toe die wolf kom het net sy huis die aanslag oorleef.

In hierdie teksgedeelte gebruik Paulus die beeld van ‘n huis. ‘n Huis wat se fondament Jesus Christus is. Ja, Jesus gebruik al reeds hierdie beeld in Matteus 7:24-29. Paulus skryf dat mense verskillende materiaal gebruik wanneer hulle, bou aan Geloofshuise. As lidmate help ons bou aan die gemeente se Geloofshuis, aan ons eie Geloofshuis maar ook aan die van ander mense wat my en jou lewenspad kruis. In besonder bou ons aan ons kinders se Geloofshuise wanneer hulle jonk is.

Paulus waarsku dat ons nie “afskeep material” en “afskeep werk” moet gee wanneer ons met hierdie belangrike bouwerk besig is nie. Want ons almal se bouwerk gaan eendag getoets word. Net die wat hulle beste gegee het, se bouwerk sal die toets kan slaag.
Maar ook veroorsaak “afskeep material” en “afskeep bouwerk” dat ons geestelik weerloos raak teen die lewensstorme. Wanneer ons net ons beste gee en doen wanneer dit by ons en ander se geloofslewe kom, kan ons makliker die lewensstorme trotseer.

Daarom, kom ons kies om opnuut vandag net ons beste vir God te gee. Kom ons kies om die gemeente, ons self en ander se Geloofshuise te bou met die beste van ons vermoeëns en talente. Kom ons kies om voortreflike bouers in God se diens te wees. Kom ons kies om eerder te bou as om te breek. Kom ons kies om seker te maak dat ons geloof stewig geanker is in Jesus Christus as fondament.

Gebed:
Hemelse Vader, help my om nie afskeep werk te doen wanneer ek besig is om Geloofshuise te bou nie. Help my om altyd net my beste vir U te gee en te doen. Help my om te waak dat ek nie afbreek doen nie. Help my dat my werk voortreflik vir U te doen. Amen

 

Eredienste

  • 08:30 – Oggenddiens
  • 18:00 – Koinonia byeenkoms

 

Terugvoer oor die afgelope Gholfdag ten bate van Huis Betlehem

Die Gholfdag het baie goed afgeloop en kon daar as gevolg van dié aktiwiteit ‘n bedrag van R30,000 aan Huis Betlehem oorhandig word, met enkele bedrae wat nog inkom.

Aan die borge en elke liewe persoon wat iewers ‘n bydrae gelewer het, baie dankie.

 

Ontmoet ons nuwe Jeugwerker, Johan Koen

Johan het Sondagoggend vroeg reeds aangemeld vir diens, en is dadelik uitgenooi om met die voorsang te help.  “Natuurlik, dit sal lekker wees!” het hy gesê.

Mens kan nie anders as om sommer dadelik van die man te hou nie; gemeentelede het na die diens met hom kon kennis maak waar ons saam gekuier het rondom ‘n drink- en eetdingetjie.

Hier is ‘n bietjie agtergrond oor Johan

“Ek is ‘n Pastorie-kind wat ‘n gedeelte in Maandagshoek (net verby Burgersfort), Mauritius en Burgersfort self groot geword het. Ek het in Mauritius in ‘n Franse Katolieke skool begin skool gaan en toe ons terug is in Suid-Afrika het ek eers Steelpoort Laerskool en later Burgersfort Laerskool toe gegaan. Toe ek moes hoërskool toe gaan het ek na ‘n Engelse privaat skool (Joshua Generation Christian School, ACE) toe gegaan waar ek klaar gemaak het met my hoërskool loopbaan. Ek het in 2006 (Gr. 8) al my roeping van die Here af ontvang om Teologie te studeer. Daarom het ek direk na skool Teologie by Tukkies (Universiteit van Pretoria) begin studeer. Dit was vir my ‘n wonderlike ervaring om te sien hoe die Here reg deur my studentejare vir my voorsien het en gesorg het. Terwyl ek my prakties in Bronkhorstspruit afgehandel het, het ek vir Daniëlle ontmoet aan wie ek verloof geraak het en ons beplan om teen die einde van 2018 te trou.

My reis saam met die Here het al begin voordat ek skool toe was. Ek het van kindsbeen af reeds op baie plekke probeer diensbaar wees in die Koninkryk van God. Psalm 150 is vir my baie spesiaal omdat ek glo dat my eerste doel op aarde is om die Here te Prys. Daarom sal die Here altyd eerste wees. ‘n Teksvers wat die Here vir my gegee het as deel van my roeping is 1 Timoteus 4:12 wat sê, “Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees vir hulle ‘n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid.” Dit is die roeping in my lewe om in wese ‘n voorbeeld te wees, dus ook om reg te lewe voor die Here en daarmee saam om te staan vir wat reg is.”

Johan, mag jou tyd hier by NG Nelspruit-Suid geseënd wees!

 

Ons werwelkom ook drie nuwe dooplidmate!

Ons heet die volgende nuwe dooplidmate wat die afgelope twee weke in ons gemeente gedoop is, hartlik welkom.  Ons seënwense ook aan hul ouers met die verantwoordelike taak met hul opvoeding.

 

Belydenisklaskamp: 13 – 14 Oktober

‘n Belydenisklaskamp vind plaas vir almal wat die jaar in die Belydenisklas is en graag in November Belydenis van Geloof wil aflê.

Die kamp vind plaas 13-15 Oktober 2017, soos aangedui op die Kerkkalender. Kampinskrywingsvorms moet asseblief voor 11 Oktober by die Kerkkantoor ingehandig word of na die Kerkkantoor ge-epos word. Indien jou Inskrywingsvorm dalk verlore geraak het, is daar vorms by die Kerkkantoor beskikbaar.

Navrae: Ds Louis Pienaar 082 878 1743

 

14 Oktober 2017: NG-Suid Dames Tee

 

NG Suid se Fees-Vrydag: 3 November

Dis Nelspruit-Suid se Fees-Vrydag!

Heerlike saamkuier en natuurlik sal daar baie te koop en te ete wees. Onthou om jou geld vir die groot vleistafel gereed te kry. Vleis teen uiters bekostigbare pryse beskikbaar wees!

Navrae: Dr. Jean Strydom 083 572 4886

 

Geloofsoffer*

Waar staan ons nou?

 

 

*Vriendelike versoek t.o.v. geloofsoffer:

Inbetalings t.o.v die geloofsoffer moet asseblief gespesifiseer word sodat dit korrek geallokeer kan word.

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.