Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Loof God omdat Hy regverdig is

Skriflesing: Psalm 1

Boodskap:

Regverdigheid is iets wat vir meeste mense belangrik is. Ons hou daarvan om te voel ons word regverdig behandel. Baie mense protesteer ook baie vinnig wanneer hulle voel dat hulle nie regverdig behandel word nie.  Van kleins af is dit al vir ons belangrik. Kyk maar net hoe vinnig sal kinders kla as hulle voel ‘n boetie of sussie word onregverdig bevoordeel vanuit hulle perspektief. egverdigheid is iets wat vir meeste mense belangrik is. Ons hou daarvan om te voel ons word regverdig behandel. Baie mense protesteer ook baie vinnig wanneer hulle voel dat hulle nie regverdig behandel word nie.  Van kleins af is dit al vir ons belangrik. Kyk maar net hoe vinnig sal kinders kla as hulle voel ‘n boetie of sussie word onregverdig bevoordeel vanuit hulle perspektief. 

Ons leef tans in ‘n wêreld waar al hoe meer mense voel dat hulle onregverdig behandel word. ‘n Wêreld waarin mense al hoe meer voel dat die lewe onregverdig is. Ons kyk na ander en dan voel dit vir ons of dit altyd beter gaan met ander mense as wat dit met ons gaan. 

Regverdigheid is egter ‘n meer komplekse begrip as wat dit op die oog af mag voor kom. As ouers leer mens vinnig dat elke kind uniek is en dat kinders van verskillende goed hou en dan dieselfde straf nie altyd vir alle kinders werk nie. Deur dus jou kinders presies dieselfde te hanteer, is baie keer juis dan nie regverdig nie. Dit kos wysheid om te weet hoe om jou kinders so te hanteer, dan elkeen in sy eie reg met sy eie unieke persoonlikheid, regverdig hanteer word. Kinders verstaan baie keer nie dat ouers juis regverdig is deur nie al hulle kinders presies dieselfde te hanteer nie. Vanuit hulle perspektief is dit onregverdig as almal nie presies dieselfde hanteer word nie. 

Die Bybel kom leer ons dat God altyd regverdig is. ‘n Verskeidenheid Ou- en Nuwe Testament tekste vertel ons daarvan dat God ‘n regverdige God is en dat Sy gebooie en Sy handelinge altyd regverdig is. Ja, soms voel dit vir ons dalk of God onregverdig is wanneer ons worstel met seerkry, tekortkominge of verliese in ons lewe. Maar God is ‘n liefdevolle en regverdige God wat elkeen van ons ten diepste ken en weet wat elkeen van Sy kinders nodig het en kan hanteer. 

Omdat God altyd regverdig is en nooit enige een van ons te nakom nie. Daarom kan ons Hom saam met die Psalmdigters loof en prys. Ja, die lewe mag dalk onregverdig voel, maar God bly altyd en in alle omstandighede, oor alle tye heen, regverdig. Daarom moet ook ons wat sy volgelinge, Sy dissipels is, poog om altyd regverdig te wees in ons dade, woorde en ons denke.

Hierdie regverdigheid moet op alle lewensterreine in ons lewens sigbaar wees. 

Gebed: Dankie Hemelse Vader dat U ‘n liefdevolle en regverdige God is.  Ek wil U met my hele lewe kom loof en prys deur my gedagtes, woorde en dade. Help my dat ek in my lewe al hoe meer regverdig sal wees. Amen

Verdere studie: 

1. Gaan dink bietjie mooi oor hoe jy regverdigheid sien? Wat is jou definisie van regverdigheid?2. Dink so bietjie na oor situasies waarin jy gevoel het jy onregverdig behandel is? A. Hoekom het jy gevoel dat dit onregverdig was?B. Op watter manier dink jy wil God hê moet ons dit hanteer? 
3. Wat se verskil maak 1 Johannes 1:9 in jou lewe? Dink mooi na oor al die aspekte van die vers.
4. Lees Matteus 20:1-16 aandagtig deur.A. Wat leer die gedeelte jou oor hoe God regverdigheid sien?B. Hoekom is ons so geneig om ons met ander te wil vergelyk?
5. Lees Spreuke 21:3 A. Wat leer die gedeelte vir jou oor wat God van ons verwag?
6. Op watter manier kan jy/julle in jou/julle huisgesin meer regverdig wees teenoor mekaar? Dink bietjie aan praktiese maniere?
7. Hoe kan julle as huisgesin/familie mekaar help om meer regverdig te wees in julle: A. Dade B. Woorde C. Gedagtes
8. Op watter manier kan ons die Here alles Loof en Prys omdat Hy altyd regverdig is?

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

Ria Lourens
Marie Pretorius
Hugo Hamilton
Leon Brugman
Ronel Botha

Bid asb vir Pieter en Annetjie Briel se kleinseun wat in die hospitaal is nadat hy ernstig beseer is in ‘n motorongeluk.

 

 

Klik hier vir meer besonderhede en aansoekvorm