Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Sien die kerk anders

Teks: Romeine 12:1-8 + 1 Korintiërs 12

Boodskap:

Ek dink sekerlik almal van ons het al op ‘n stadium in ons lewens legkaarte gebou. Party mense hou van legkaarte bou en ander het nie altyd die geduld en die tyd daarvoor nie. Dit raak soms frustrerend vir mense as hulle sukkel om stukkies te maak pas en as mens ‘n stukkie in die verkeerde plek probeer inforseer, kry die stukkie skade en die prentjie kom nie reg uit nie. Met ‘n legkaart het elke stukkie sy plekkie. Hoe groot is die teleurstelling nie, wanneer mens ‘n legkaart bou en jy teen die einde eers agterkom dat daar ‘n paar stukkies weg is. Dan sit jy met ‘n onvoltooide prentjie.

Daar is heelwat ooreenkomste tussen kerk/gemeente wees en ‘n legkaart. God het ‘n bepaalde doel (prentjie) vir elke gemeente/geloofsgemeenskap. Dit wat God graag deur hulle wil bereik. Elke lidmaat is soos ‘n legkaartstukkie. Elke lidmaat is nodig vir die prentjie om volledig te wees. Ja, soms sukkel ons ook om ons plekkie te vind en lei dit soms tot frustrasie, maar weet daar is ‘n plek vir elkeen waar God wil hê jy moet inpas.

Romeine 12 en 1 Korintiërs 12 maak Paulus gebruik van die beeld van ‘n liggaam om te verduidelik dat ons almal onlosmaakbaar deel van mekaar is. Dat Christene mekaar nodig het en mekaar moet dien met die gawes wat God vir hulle gegee het. Wanneer lidmate nie hulle kant bring nie, affekteer dit nie net hulle nie, maar dit affekteer die hele geloofsgemeenskap. Ons almal het tog al ervaar dat as een van jou liggaamsdele seer is, dit jou hele funksionering negatief beïnvloed.

Kom ons elkeen kies weer opnuut om God se Koninkryk te dien met die gawes wat die Here vir my gegee het. Kom ons hou aan probeer totdat ons mooi ons plekkie kry waar ons gemaklik en effektief in die gemeente in pas. Kom ons volg Jesus Christus se voorbeeld en raak diensbaar in Sy Koninkryk.

Gebed:
Dankie Here dat ek kan deel wees van U Koninkryk en dat U ook vir my bepaalde gawes gegee het. Help my dat ek my plekkie sal vind in die geloofsgemeenskap/gemeente waar U my wil gebruik. Help my dat ek myself volkome as ‘n lewende en heilige offer aan U sal gee. Amen

Klik hier om na ‘n klankbaan van die preek te luister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!
Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit