Tema: Jesus maak jou waarlik vry

Teks: Joh. 8:36

 

In die naam van vryheid is daar al baie oorloë gevoer, trane gestort, gefilosofeer en boeke geskryf. Mense wil vry en ongebonde leef, dis die tydsgees waarin ons leef. Vryheid kan natuurlik goed of sleg wees. Paulus waarsku die gelowiges dat hulle nie hul vryheid moet misbruik om die slegte te doen nie. Tog, as jy mooi daaroor dink dan is alle mense nie noodwendig vry nie, al leef jy in ‘n demokratiese land. Die keuses wat jy neem kan jou ook bind. Neem ek die verkeerde finansiële besluit dan kan ek vir ‘n lang tyd gebind wees ens. Satan, die vader van die leuen is natuurlik die een wat na jou toe kom met valse voorstellings van vryheid en sodra jy daarvoor val, kom jy agter dat jy gebind is. Ons worstel dan om vry te kom, soms gee ons moed op en leef dan asof dit die nuwe normaal is.

Jesus kom sê in Joh. 8:36 vir die Jode dat as die Seun (Hy wat Jesus is) iemand vrymaak dan is hulle waarlik vry. Indien jy dalk hier lees en agterkom deur die werking van die Heilige Gees in jou lewe dat jy ook gebind word deur byvoorbeeld ‘n skuldgevoel, chemiese afhanklikheid, jaloesie ens. Dis natuurlik van die goed wat ons onnodig in ons lewensreistas saamdra. Jesus, wat Verlosser beteken is die enigste een wat jou waarlik vry kan maak van dit wat jou in die lewe bind en jou verhoed om voluit te lewe. Die profetiese voorspellings en Sy gedrag het vir ons duidelik gewys dat Hy die Verlosser is.

Al wat Hy vra is dat jy weer hom sal vertrou met jou bagasie. Hy het immers aan die kruis die een wat bind, oorwin. Laat toe dat die Oorwinnaar en Verlosser jou waarlik vrymaak.

Gebed: Jesus, dankie dat U die Verlosser is. Kom maak my asseblief vry van al die dinge wat my bind in die lewe. Amen

Vir volledige videoboodskap, klik hier.

Vrae vir nadenke (persoonlik of in groepe)

 1. Dink na oor die begrip vryheid en gesels met mekaar daaroor
 2. Hoekom dink jy is vryheid so belangrik?
 3. Watter rol speel mense self in die feit dat hulle gebind word?
 4. Watter rol speel Satan in die binding van mense?
 5. Dink jy dis moontlik om van alle bindinge los te kom? Motiveer.
 6. Die belofte van Joh. 8:36 is een wat ons daagliks kan uitleef. Gesels oor hierdie vers.
 7. Die betekenis van Jesus is “God verlos”. Dink na oor verhale in die Ou en Nuwe testament oor God en Jesus se Verlossing.
 8. Hoe kan ons ander mense help om vry te kom van bindinge?

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Hugo Hamilton
 • Sheila Kellerman
 • Marietjie Craig
 • Fielie van Niekerk
 • Elsie Enslin
 • Tom Farmer.

Medelye word betoon met die familie van diegene wat sedert die vorige uitgawe van die Midweek, oorlede is:

 • Jan & Ria Strydom na die heengaan van Jan se broer.

 

 

Griefshare Groepsessies

 

So baie mense het die afgelope jaar geliefdes aan die dood afgestaan. Hierdie nuwe kursus kan jou help op jou pad na genesing.

Klik hier om na ‘n video te kyk waarin Dr Jean Strydom meer oor die aard van die kursus vertel.

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit