31 Mei 2017


Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel.

Dr Tertius Erasmus

Ons is midde-in Pinkster wat hierdie jaar deur dr. Tertius Erasmus aangebied word.  Met sy eiesoortige wyse waarop hy die boodskap bring, is elke byeenkoms waarlik ‘n belewenis.  Indien jy, om watter rede ookal, nog nie een van sy aanbiedings kon bywoon nie, wil ons jou aanraai om moeite te doen om vanaand en môreaand se dienste by te woon. Dit is werklik ‘n belewenis!

Gee die kosmaak ‘n “skip” en kom geniet heerlike sop en broodjies na die diens!

Hierdie week se boodskap kom dan ook van hom.  Dankie Tertius!


Boodskap vir die week

Hoe lyk die lewe van ’n ligdraer van God?

Elke dag soek gelowiges na maniere om God groter seggenskap in hul lewe te gee, want Joh. 3:30 is steeds hulle lewenskeuse – “Hy moet meer word en ek minder”. So sal ons elke dag die Heilige Gees toegang wil gee tot ons lewenskeuses en –gedrag, sodat die beeld van God (as gevolg van ons intieme verhouding met Hom) sigbaar kan word in ons onderlinge verhoudings met ons medemens (gesin, werk, kerk, ens.). As ligdraer wil ons die liefde en genade van ons God uitleef – ook omdat ons dit self ervaar het, en wil dit aangee vir ander wat daarna smag.

As verteenwoordiger van God (Gen. 1:27) het ons as gelowiges die ongelooflike voorreg om God se deernis en omgee uit te straal, uit te leef teenoor mense wat oor ons pad kom. Ons elkeen doen dit verskillend, want ons het verskillende gawes, maar ons as gelowiges doen dit almal, want ons is daarvoor geskep, geroep, toegerus en gestuur. Gelowiges se getuienis word versterk deur hulle geloofsgemeenskap wat dit bevestig en ondersteun. Mag ons nooit vêr van God en ons medegelowiges leef nie, want hulle versterk die lig wat ons uitstraal en so kan ons effektief ligdraer van God wees!


Eredienste

Sondag 4 Junie

  • 08:30 – Oggenddiens – Ds Louis Pienaar (Doop)
  • 18:00 – Koinonia byeenkoms

 


Het jy al jou (wen)kaartjie gekoop?

Hierdie pragtige kombers van 1,5m x 1,5m is deur Elna Williams gehekel vir die Vleisfees. Staan ‘n kans om dit te wen en koop ‘n kaartjie by die kerkkantoor teen R50 per inskrywing.

Die trekking sal op 1 September gedoen word.

 

 


Junior Kinderbediening

Hoe en waar word ons Juniorkinders bedien?

Klik op die onderskeie opskrifte om te sien hoe elke ouderdomsgroep op unieke wyse bedien word.

Junior Kinderbediening

Baba's tot 18 maande

18 maande tot 3 jaar

3 tot 6 jaar

Graad 1 tot 6

Junior Juventas


Seniorbediening

Die doelwit van die seniorgroep is om die bejaardes geleetheid te gun om saam te kuier en aktiwiteite saam te doen. Die seniors kom Dinsdae om 10:00 by die kerk bymekaar en een keer ‘n kwartaal word daar ‘n funksie vir hulle gereël om na kerk sosiaal te verkeer. Hulle brei komberse en deel dit vir minder bevoorregtes uit. Die eerste besending word eersdaags na Huis Bethlehem geneem. Die seniorbediening maak beurte om elke bejaarde oor die ouderdom van 80 te besoek by hulle huise en bederf hulle met ‘n geskenkie. Indien enige iemand betrokke wil raak by hierdie wonderlike bediening, kontak vir Susan van Huysteen 0849642847.


Verjaardag besoek (foto links bo)

Ria Strydom het besoek gaan aflê by tannie Elaine Maartins wat 82 geword het op 26 Mei. Tannie Elaine sê sy is nog vol lewenslus!


Gemeente braai – 28 Mei 2017

Die braai was goed ondersteun ondanks die winterweer wat baie in die kooi gehou het. Daar was heerlik gekuier tot laat middag.


Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.