31 Januarie 2018


Boodskap vir die week

Teks: Matteus 6:5-15

Boodskap: Wanneer ons siek voel, gaan ons baie keer dokter toe. ‘n Dokter het verskillende instrumente wat hulle kan gebruik om toetse te doen om te bepaal waar die fout lê. Hulle neem jou bloeddruk, jou tempratuur, jou bloedglukose en nog vele meer. As dit moet, verwys hulle jou vir bloedtoetse of x-strale om vas te stel wat fout is om dan die regte medikasie en behandeling te gee. So bly ons fisies gesond.

Maar vandag wil ek ‘n ander vraag vra. Hoe gesond is jy geestelik?

Met ander woorde, hoe gesond is jou geestelike lewe? As ons vandag jou sou kon toets soos wat ‘n dokter jou fisiese gesondheid toets, wat sal die uitslag wees? Sal jy gesond verklaar word, sal daar behandeling vir jou voorgeskryf moet word, of sou jy dalk dadelik in die geestelike ICU opgeneem moet word?

Gebed is die manier hoe ons na die geestelike Dokter toe gaan. God sê nie verniet dat Hy die God is wat genees nie. Om geestelik gesond te bly moet ons gereeld in gebed tot ons Vader nader. Hoe meer tyd ons in Sy teenwoordigheid spandeer, hoe gesonder sal ons geestelik wees. Hoe minder tyd ons saam met Hom spandeer, hoe meer ongesond gaan ons geestelike lewe word. Dit is daardie tyd waarin ons werklik Sy woord oordenk soos Psalm 1 ons leer. Tyd waarin ons elke verhouding, elke aspek van ons lewe, met God bespreek. Die wonderlike is dat wanneer ons geestelik gesond is, dit ‘n positiewe uitwerking het op al die ander fasette van ons lewe.

Kom ons elkeen kies om hierdie jaar gesonde geestelike lewens te hê. Kom ons kies om soveel moontlik tyd in God se teenwoordigheid te spandeer.

Gebed: Dankie hemelse Vader vir die wonderlike voorreg om enige plek, enige tyd met U te mag gesels. Dankie dat ons nie nodig het om weke voor die tyd ‘n afspraak te moet maak om U, die groot Geneesheer, te sien nie. Dankie dat U ons geestelik gesond hou en dat U selfs die seerste seer kan heelmaak. Amen.

 

Bybelkuns oggende oor die “Ek is” uitsprake

Kom reis deur die boek Johannes en staan stil by die ‘Ek is‘ uitsprake aan die hand van ‘n bybelstudiereeks deur Dr Jean Strydom.

Ons eerste byeenkoms is die 17de Februarie en dit word gevolg deur nog 2 byeenkomste, 17 Maart en 21 April. Ons gaan tydens elke byeenkoms 3 uitsprake kunstig uitbeeld.

Bring jou Joernaalbybel, een van jou ou Bybels, ‘n leë joernaal, psalmboek of ou dagstukkieboek en kom geniet ‘n kunstige kuieroggend.

 

Jong Volwasse selgroep

Is jy dalk ‘n jong avontuurlistige volwassene in hierdie wilde woeste wêreld? Is jy opsoek na ‘n plek waar jy net kan behoort?

By die jong volwasse selgroep kom dié wat klaar met skool en onder 30 is bymekaar om vriende te maak en om saam met ander – wat dieselfde dink – te praat oor God se Woord. Natuurlik kuier ons saam met mekaar en saam met die Here.

Join ons op Dinsdae aande om 18:30 in die lapa by die kerk. Kontak Johan Koen 082 393 2944.

 

Bybelskool

Bybelskool word gerun op ‘n “vir die tieners – van die tieners” basis. So is jy dalk tussen die ouderdom van 13 en 18? Hier is vir jou ‘n geleentheid om te hoor wat die Here sê en om ook jou insette te lewer tussen mense wat na jou gaan luister.

1 Timoteus 4:12 en 14 sê: “Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ‘n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid.” “Moenie die genadegawe wat jy het, verwaarloos nie…”

 

Juventas

Ons nooi al die Gr. 1-6 ouers uit om op Donderdae aande hulle kinders Lapa toe te bring om saam te kom speel, die Here te loof en Prys en te hoor wat sê die Bybel.

Ons wil ook Juventas se veiligheid opskerp, daarom vra ons elke ouer om die kinders te registreer sodat julle kan weet dat julle kinders veilig is.

Dit is so belangrik dat ons die kinders leer van Jesus want Hy het self gesê “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” (Lukas 18:16)

 

Kinderkerk piekniek

Eerskomende Sondag is die jaarlikse Kinderkerk Piekniek wat soveel pret en plesier is vir die kinders. “Join” die NG Nelspruit Suid Kinderbediening groep op Facebook (https://www.facebook.com/groups/ngnelspruitsuidkinderkerk/ ) en laai die vorms vir die piekniek af by die volgende link: https://www.facebook.com/groups/ngnelspruitsuidkinderkerk/files/ Laai dit af en voltooi en epos aan ngnelspruitsuid@telkomsa.net teen Donderdag, 1 Februarie.

Die gelde kan soggens by die kerkkantoor inbetaal word of per EFT in die kerk se rekening inbetaal word:

ABSA Bank Rekeningnaam:
NG Kerk Nelspruit-Suid
Rek nr: 1070 580 051
Takkode: 334 252

Verwys: PIEKNIEK en VAN

Epos asseblief bewys van betaling aan ngnelspruitsuid@telkomsa.net

Alle ouers is welkom om by ons aan te sluit en saam te kuier. Kleuters moet asb. met eie vervoer kom en ouers is self verantwoordelik vir hul toesig.

Kinder en Kleuterkerk

Daar sal eerskomende Sondag, 4 Februarie geen Kinder of Kleuterkerk wees nie a.g.v. die Piekniek. Ons begin 11 Februarie weer en sal ook die “Ek is” – reeks volg.

 

Senior Jeug – Kleingroep leiers

By die Senior Jeug (tieners) het ons dringend kleingroepleiers nodig. ‘n Kleingroepleier is in die ou terme ‘n kategeet of ‘n mentor wat die tieners deur die jaar gaan lei om geestelik te groei en om ‘n nader verhouding met die Here te vorm. As ons meer kleingroep leiers kan kry dan gaan jy net elke tweede Sondag “aan diens” wees, dit is 12 keer vir die hele jaar.

Mense wat hierdie werk baie goed kan doen, is ouers en jong volwassenes wat met die tieners kan identifiseer. Indien jy belangstel, kontak asseblief vir Johan Koen of die kerkkantoor.

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.