Hierdie week se boodskap

ema: God bly dieselfde al verander die wêreld

Teks:  Lukas 4: 14-22 

Ons leef in ‘n wêreld wat al vinniger verander. Soms is dit maklik vir ons om by die veranderinge aan te pas. Veral as die veranderinge die lewe vir ons makliker maak. Ander kere is dit weer moeiliker om aan te pas. Sommiges van ons pas ook makliker aan as ander en hoe ouer ‘n mens word, hoe moeiliker raak dit om by al die veranderinge by te bly. Oor sommige veranderinge kan onsself besluit, maar oor ander het ons as individu geen beheer nie.

Saam met die veranderinge, verander sommige mense se uitkyk op die lewe asook hulle leefwyse. Party se waardes en siening oor die lewe verander. Vir baie mense begin dit al hoe meer om hulleself en hulle behoeftes gaan.  Mense se denke oor God verander ook al hoe meer. Ook ons elkeen se eie geloofslewe word beïnvloed deur die veranderende wêreld.

God bly egter dieselfde. God verander nie voortdurend soos mense nie. Die veranderende mode giere van die dag, het ook geen invloed op God se wese nie.  God bly ‘n God van liefde en van genade. Wat jy in die lewe bereik of nie bereik nie, beïnvloed ook nie God se aanvaarding van jou nie.

Net soos wat God dieselfde bly, bly Sy opdragte aan jou en my ook dieselfde. Een van hierdie opdragte is dat ons Sy evangelie moet uitleef in die wêreld. Ons moet vir die wêreld wys dat God dieselfde bly, maar op nuwe maniere.

Baie van ons het groot geword met plate waarop musiek gestoor is. Later jare het daar Bandjies (Tapes) gekom. In die onlangse verlede het ons musiek op CD’s geluister. Maar selfs CD’s begin nou uitfasseer en musiek word nou van digitale platvorms afgelaai. Alhoewel die formaat verander het, het die doel dieselfde gebly, om musiek te stoor en daarna te kan luister.

Dieselfde is waar van God se evangelie. Sy evangelie bly dieselfde, maar ons moet dit aanbied in ‘n formaat wat eie is aan die wêreld waarin ons vandag leef. As ons nie gaan leer om Sy evangelie te leef en te bring in ‘n veranderende wêreld nie, gaan die Christendom bly krimp.

 

Kyk gerus na die videoboodskap ten einde jou verder te help met die onderwerp: 

https://www.youtube.com/watch?v=BYGZHZkvvaY 

Gebed:

Here, leer en wys my hoe ek U evangelie op ‘n relevante manier kan uitleef in ‘n wêreld wat verander. Help my om getrou te wees aan U opdragte. Amen 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is: 

 

Homer Neethling
Eddie Dednam

Marie Pretorius  

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Neem asb kennis van die volgende datums:
 
16 September      Gemeentekuier
18 September      Nuwe Lidmate Tee
20 September      Leraarskuier  

.

Mag elkeen God se Liefde elke dag ervaar. 

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit

Mag elkeen God se Liefde elke dag ervaar. 

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit