Boodskap vir die week

 

Boodskap: God plaas van die begin af ‘n hoë premie op gehoorsaamheid. Reeds in Gen. 2:16-17 stel Hy dit duidelik dat Adam en Eva gehoorsaam moet wees aan Sy opdrag en dat daar gevolge sal wees vir ongehoorsaamheid. Net ‘n paar hoofstukke verder lees ons van Noag wat presies gedoen het wat die Here van hom verwag. Hy was gehoorsaam en het nie sy ore uitgeleen aan die massas nie. Hy het hom nie laat beïnvloed deur die wêreld nie. Moses stel ook in sy afskeidsrede aan die volk dit duidelik dat gehoorsaamheid aan God ‘n prioriteit is. Lees gerus Deut. 11:1-27. In die verhaal van Saul (1 Sam 13-15) lees ons hoe hy as koning op twee geleenthede ongehoorsaam was en nie presies gedoen het wat die Here van hom verwag het nie. Die gevolg was dat sy koningskap van hom weggeneem is.

Jesus stel vir ons die perfekte voorbeeld van iemand wat gehoorsaam was aan die stem van die Here. Hy het net gedoen wat Hy by die Vader gehoor het (Joh. 5:19, 24, 30). Paulus beskryf Jesus se gehoorsaamheid en gesindheid in Fil. 2:5vv. God eis vandag steeds gehoorsaamheid van ons. Hy wil nie dat ek en jy ons laat beïnvloed deur die wêreld nie. Jy moet getrou wees aan Sy stem en woord.

Hoe gehoorsaam is jy aan die Woord? Tot watter mate laat jy jou beïnvloed deur die massas en hulle opinie?

Gebed: Here help my om gehoorsaam te wees aan U stem sodat ek U wil kan doen. Amen

Verdere studie oor die tema:
Bestudeer gerus die meegaande Bybelstudie/Toerusting

Om na ‘n klankbaan van die preek te luister, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudate-koor het nog plek vir nuwe koorlede en nooi graag lidmate van die gemeente wat lief is vir sing, om te kom aansluit.

Laudate is ‘n Laeveldse gemeenskapskoor en bestaan reeds sedert 2010. Koorlede van 19 jaar tot afgetredenes, vind groot vreugde daarin om deel van die koor te wees en hulle sangtalent uit te leef. Die koor sing ‘n verskeidenheid van koormusiek, maar lê veral klem op Christelike musiek. Ons streef na uitnemendheid en het in 2018 aan die Wêreldkoorspele deelgeneem.

Kooroefeninge is op Dinsdagaande van 18:00 tot 20:00 by NG Kerk Nelspruit in Bellstraat oorkant ABSA square. Kom woon gerus ‘n oefening by om meer uit te vind. Reël asseblief vooraf met die koorleier, Thea Möller (082 552 5640) of met Koos Kriel (084 500 1082).

 

 

 

 Groete & seënwense,

 Jean, Louis & Gerrit