Boodskap: Dr Jean Strydom 

Tema: Smag na God

Teks: Verskeie

Paulus wys vir ons daarop dat ek en jy dankbaar moet wees. En hy moedig ons aan om ons dankbaarheid uit te leef vir alles wat ons van God ontvang. Tog is dankbaarheid meer as dit wat ek en jy tans ontvang. Ek en jy kan ook nou reeds leef met dankbare harte vir dit wat die Here vir ons gaan doen. ‘n Voorbeeld hiervan is waar die volk in ballingskap aangemoedig word deur die profete om nie in hulle omstandighede vas te kyk nie, maar in dankbaarheid te glo en te vertrou dat God uitkoms sal gee. Dis altyd maklik om dankbaar te wees vir dit wat jy reeds ontvang het, maar die teenoorgestelde is waar vir dit wat jy nog moet ontvang. Dit vra dat jy met geloofsoë vorentoe sal kyk, maak nie saak wat die omstandighede is nie.

Glo jy dat God vir jou ook meer beplan as wat jy tans ervaar in terme van jou geestelike lewe? Ons mag nooit tevrede wees met dit waar ons tans is nie, maar altyd smag na nog meer van God. In 1 Petrus 2:1-3 word dit baie mooi opgesom: “Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is.”

Kyk gerus na die volledige videoboodskap by

https://www.youtube.com/watch?v=yc0-1Qw03X0&t=14s

Gebed: Here dankie vir alles wat U my geskenk het en vir dit wat U doen. Dankie ook vir dit wat U nog gaan doen in my lewe. Amen

Verdere vir verede studoe:

 Waarvoor is jy vandag dankbaar?

  1. Hoeveel waarde heg jy aan ‘n gedeelte soos Jer. 29:11?
  2. Die Bybel is vol daarvan dat ons na die Here moet smag ten einde Sy volheid te beleef en geestelike groei en herlewing te ervaar. Lees die volgende gedeeltes en dink na oor dit:
    1. Ps. 42:2-3
    2. Ps. 63:2
    3. Ps. 85:7
  3. Lees 1 Petrus 2:1-3. Tot watter mate smag jy na die Here? 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

Marie Pretorius

Homer Neethling  

Lettie Minnie

Piet Otto

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Mag elkeen, elke dag daarbaar leef.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit