Hierdie week se boodskap

Tema: Ons as gemeente kniel in nederigheid in gebed voor die Almagtige God om sy wil te doen…

Teks: Kolossense 4:2-5

Boodskap:  In plaas daarvan dat dit iets is wat ons elke dag doen, soos asemhaal, om te loop, om te eet of om te praat, blyk dit dat gebed het geword soos daardie klein glas-boksie teen die muur wat sê: “Breek ingeval van nood”. Dit is waar dat so gereeld in ons lewens assosieer ons gebed met krisisse in ons lewe.

Paulus begin deur te sê: “Volhard in gebed” (v2) of soos die oorspronklike Grieks sê: “Byt vas in die gebed”. Met ander woorde, volhard, hou aan, hou vas, bly toegewyd, gee onophoudelike sorg aan gebed. Met die tien keer wat die woord proskartereite gebruik word Nuwe Testament, het vier van dit te make met volharding in gebed. Dit is ‘n baie kragtige woord en in die vers word dit gegee as ‘n imperatief of ‘n bevel. Met ander woorde, volharding in gebed is nie ‘n opsie vir die Christen nie, dit is ‘n opdrag vanaf die Here Homself.

Twee van die mees leersame gelykenisse wat Jesus gegee het oor gebed, een in Lukas 18 en die ander een in Lukas 11, het beide te doen met volharding en nie opgee in gebed nie.

Lukas 18:1 sê: “Jesus het vir hulle ‘n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ‘n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word”.

In Lukas 11:9 vind ons die belofte wat sê: “Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word.” Elkeen van daardie werkwoorde is in die huidige/teenwoordige aktiewe stem geskryf, en kan vertaal word as: “Hou aan vra, hou aan soek, hou klop”. Jesus vra nie van ons om op te gee op/in gebed nie, Hy leer ons om te volhard.

Bid met passie/oorgawe… Wanneer jy volhard in iets, dan is dit van nature dat jy ook passievol gaan wees vir/in dit. In werklikheid Paulus sê ons moet waaksaam wees, noukeurig daaraan aandag gee – dit is die teenoorgestelde van luiheid. Jesus was passievol oor sy gebedslewe, dit is iets wat Hy altyd gedoen het. Gebed was nie net Jesus se gereelde gewoonte nie, maar sy toevlug in elke noodgeval, hoe klein of groot ook al.

Wanneer Hy onseker was, het Hy gebid. Wanneer Hy hard gedruk was met werk, het Hy gebid. Wanneer Hy uitgehonger was gemeenskap het Hy dit in gebed gevind. Hy het sy dissipels gekies en sy boodskappe ontvang op sy knieë. In versoeking, Jesus het gebid. Wanneer Hy gekritiseer was, het Hy gebid.

Wanneer Hy moeg en uitgeput was in sy liggaam of moeg in sy gees, het Hy gebruik gemaak van sy een onfeilbare gewoonte van gebed. Gebed het vir om onmeetbare krag gegee van die begin tot aan die einde van sy bediening.
Bid met danksegging/dankbaarheid… Paulus noem dit altyd.

Efesiërs 5:18-20, vertel vir ons dat dankbaarheid is die natuurlike resultaat van om gevul te wees en te leef onder die invloed van die Heilige Gees (sien ook Fil. 4:6; 1 Tim. 4:4-5; 1 Tess. 5:18; Kol. 3:17). Wanneer ons uiting gee aan ons dankbaarheid, dan gebeur daar ‘n paar dinge: dit verwoord afhanklikheid; dit demonstreer verhouding; dit kommunikeer danksegging; wys ‘n regte gesindheid, en dit genereer nederigheid.

Gebed tree in vir ander… Intree gebed is eenvoudig om vir ander te bid, dit is om te bid vir God se wil om te gebeur in ander se lewe. Intree gebede het die gebedslewe van Jesus gekarakteriseer (sien Luk. 22:23; 23:24; John. 14:15; 17:19; Rom. 8:34; Heb. 7:25).

Sien Paulus wou hê dat God se koninkryk verbreed moes word. Soos Jesus, was hy besorgd oor ander, oor hulle siele, hulle verlossing en hulle heiligmaking. Dit is leersaam om te besef, dat Paulus vra hulle nie om te bid vir sy wettige situasie of dat hy uit die tronk vrygelaat moet word nie. Hy vra hulle om te bid dat hy die geleentheid sal kry om iemand na Jesus Christus toe te lei.

Paulus wou hê dat hulle gebede in ooreenstemming is met God se wil en nie sommer net vir die begeertes van iemand wat leef vir hierdie wêreld nie. Paulus was altyd besorgd om die wil van die Here te doen. Hoe baie van ons gebede is gerig op die uitbreiding van God se koninkryk, eerder as op die uitbreiding van ons eie kleinlike koninkryke?

Dit is wanneer ons bid vir ander dat ons meer soos Jesus word, en soos ons meer soos Jesus word, sal God ons meer laat groei, meer vir ons sy wil wys en ons meer gebruik in sy koninkryk. Ons moet bid vir ander mense. Daar is ‘n paar dinge wat gebeur wanneer ons bid:

Gebed internaliseer die las… Dit verdiep ons eienaarskap van die las en ons vennootskap met God. Soos ons bid begin ons om bewus te word van hoe God ons gebede kan antwoord en ons daarby kan betrek op maniere wat ons dalk nie voorheen gesien het nie.

Gebed forseer ons om te wag… Deel van gebed is altyd om te wag vir God. God het drie antwoorde tot gebede: Ja, nee, en wag. Daar is ‘n spanning tussen vrymoedigheid en om op God se wil te wag. Daardie spanning word oorkom deur volharding, en tog om God se antwoord te aanvaar wanneer dit uiteindelik kom. In plaas van om frustreer te word dat God nie op ons tydskedule is nie, forseer gebed ons om in te pas by God se tydskedule.

Gebed maak ons geestelike oë oop… Dit stel ons in staat om deel te word van dit waarmee God besig is. Gebed maak ons oë oop, om dinge te sien waarvoor ons voorheen blind was sonder gebed. Gebed is kommunikasie. Ons praat met God, God antwoord ons, Hy praat met ons en Hy wys ons.

Gebed belyn ons harte met God se hart. Gebed stel ons in staat om vorentoe te kan beweeg… Gebed betrek God, stel God se mense in staat, en verbreed God se koninkryk. Jesus het gesê: “… sonder My kan julle niks doen nie.” (John. 15:5).

Hoe lyk jou gebedslewe vandag? Volhard jy in gebed? Is jou gebede passievol of is dit kunsmatig? Is dit gevul met intensiteit en vurigheid of is dit swak, nietig en ongeloofwaardig? Wat van dankbaarheid? Hoe baie tyd het jy spandeer om vir God dankie te sê vir alles wat Hy vir jou gedoen het? En vir wie bid jy? Bid jy vir God se koninkryk? Bid jy vir God se wil om te geskied?

Gebed: Here mag ons elke dag van ons lewe volhard in gebed sodat ons ‘n gesonde gebedslewe sal hê waar ons met oorgawe tot U kan bid en sodoende bekend sal word met U wil en wat U van ons vra en verwag. Leer ons om te sien en te hoor daar waar U besig is en mag ons ook deur gebed daarby aansluit soos wat ons intree vir ander in gebed. Ons bid dit met danksegging in Jesus se Naam. Amen.

Vir volledige videoboodskap, klik hier

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
  • Hugo Hamilton
  • Johan Grobler
  • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Medelye

Medelye word betoon met:
  • Selize Kinnear en familie na die heengaan van Fred.
  • Piet Myburgh en familie na die heengaan Lettie.

 

 

 

 

 

 

 

 Beste wense vir die res van die week!

    Vriendelike groete,
    Jean, Louis en Gerrit