Hierdie week se boodskap

 

Tema: Tema: ‘n Geloofsgemeenskap leef met ‘n bepaalde identiteit en waardes

 

Boodskap: Wie is jy? As ek hierdie vraag vir jou sou vra, sal jy waarskynlik maklik ‘n antwoord kan gee, maar soos ‘n mens meer tyd het om te dink dan besef jy dit is nie so eenvoudig om die vraag te beantwoord nie. Vir jou as gelowige is daar ook ‘n geestelike verbintenis binne jou identiteit van wie jy is. Hoekom? Volgens 2 Kor. 5:17-18 is jy wat aan Christus behoort, ‘n nuwe mens. Die ou mens het gesterf. Omdat God jou nuut gemaak het word jy deur die werking van die Heilige Gees verander om Jesus se identiteit uit te leef. Dis soos ‘n baba wat gebore is en groei en ontwikkel in wie hy of sy werklik is. God het jou nuut gemaak en jy moet nou die karaktereienskappe van Hom begin uitstraal. Dis nie net in jou identiteit nie, maar ook in jou waardes wat jy uitleef. Hoe jy dink oor jouself is bepalend van hoe jy gaan leef. Die Woord is vol voorbeelde van wie jy nou in Christus is. Jy is deel van die uitverkore volk, jy is God se kind, jy is ‘n oorwinnaar, jy is ‘n gesalfde, jy is geregverdig verklaar, jy is ‘n begenadigde. So kan ek aangaan. Die belangrike is dat jy toelaat dat die Heilige Gees jou help om wie jy in Christus is uit te leef. Wanneer jy leef wie jy werklik is, met ander woorde wat God vir jou in gedagte het sal jou waardes ook verander. Gaan lees gerus Gal. 5:22vv oor die vrug van die Gees, want dit is die waardes wat ek jy moet uitleef. Indien God ‘n getuigskrif oor jou sou skryf, sal dit waarskynlik soos volg daarna uitsien (Geskryf deur Ferdinand Deist)

Heil die Leser…Hiermee getuig ek, die ondergetekende, dat Ek ______ persoonlik ken en met oortuiging soos volg oor haar kan getuig. Vir my is sy so belangrik dat Ek die hele skepping vertraag het om haar eers te maak, en dat Ek, toe sy op ‘n dag soek geraak het, nie gehuiwer het om my Seun ‘n mens te laat word om haar te kom soek en terug te bring nie. Van haar getuig ek graag dat sy uit die Goddelike geslagsregister stam en daarom deel het aan die Goddelike natuur. Sy is maar weinig minder as ‘n Goddelike wese. Daarom het sy alle mag oor die bose en kan sy groot dinge doen. Sy kan haarself verloën, sy is in staat om te verander, versoeking te weerstaan, te bid en te ontvang. Lief te hê, om te gee, jammer te wees vir mense en te vergewe. Sy kan selfs lewe al het sy ook gesterwe. Ek kan haar met groot vrymoedigheid aanbeveel. ….Geteken…God 

Gebed: Vader baie dankie dat U mooi drome oor my droom, dankie dat U my verander het. Heilige Gees help my asseblief om net nog meer te word wat U in gedagte vir my het. Amen

Klik op die video hieronder om na ‘n opname van die preek te luister. 

Preekopnames

 

Die gemeente beskik nou oor ‘n eie YouTube rekening wat dit moontlik maak om klankopnames van preke beskikbaar te stel.

Skakels na die onderskeie preke is op ons webblad beskikbaar.

Klik hier om na preke te luister 

 

Nuwe reeks preke begin op 3 Februarie

‘n Nuwe reeks preke met die tema Verander van Binne na Buite skop op 3 Februarie af. Boekies wat die onderwerp in geheel dek, sal ook beskikbaar wees teen R10 elk.

 

 

 

 

Jeugbediening

 

Ons jeug is vir ons baie belangrik, nie omdat hulle die toekoms van die kerk is nie, maar omdat hulle reeds nou ook kerk is. Die Here gebruik oud en jonk in Sy koninkryk, anders kan die Liggaam van Christus nie gesond en lewenskragtig wees om die werk van die Here voort te sit nie. Om ons jonger geslagte die regte en nodige leiding te gee om juis te leef soos wat die Here dit van ons vra, het ons lidmate nodig, wat van hulle tyd sal gee om te belê in ons jonger geslagte.

Ons benodig nog so 4 persone om ons te help by die kinderkerk op Sondae in die kerksaal as kleingroepleiers. Ons benodig ook nog 2 persone om ons te help by die jeugkerk as kleingroepleiers. Miskien druk die Here dit op jou hart om ons te help daarmee hierdie jaar. En onthou die Here roep nie noodwendig die bekwames nie, maar Hy bekwaam die wie Hy roep (Fil. 2:13; 2 Tim. 2:2).

Indien jy wil betrokke raak by een van die groepe, skakel gerus vir ds Gerrit Vosloo by 071 859 5175.

BYBELSKOOL & JUVENTAS

Ons het verlede week begin met ons jeugkleingroepe – Woensdae aande is dit Bybelskool vir al die jongmense vanaf Gr. 7-12. Hulle begin om 18:00 in die lapa. Nooi jou vriende en kom ontdek iets nuut van jouself en hoe God jou wil gebruik!

Donderdae aande is dit Juventas vir ons kinders van Gr. 1-6 ook in die lapa en ons begin so van 18:00 af. Nooi jou maats en kom kuier lekker saam terwyl ons meer van onsself en die Here leer.

KOFFIE@SUID

 

Kom kuier gesellig saam na kerk elke Sondagoggend (behalwe skoolvakansies) en drink tee, koffie of sap by KOFFIE@SUID op die stoep.

Klik op die foto hieronder om die daaropvolgende foto’s te sien.

Gebedskamer

 

Soek jy soms ‘n plek waar jy weg van die daaglikse gewoel kan stil word?

Die Gebedskamer se sleutel is by die kerkkantoor beskikbaar

Luk 5:16 Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.

 

 

 

 

Nota oor veiligheid

 

Bedieningsleiers word versoek om voortaan tydens aandbyeenkomste asseblief die motorhekke gesluit te hou ter wille van veiligheid.