Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Dankbaarheid in Aksie
Teks: Efesiërs 5:6-20

Boodskap:  Het dit al met jou gebeur dat jy opdragte gekry het wat net nie vir jou moontlik gelyk het nie? ‘n Opdrag wat jy gedink het heeltemal bokant jou vuurmaak plek is. ‘n Opdrag wat jou uit jou sogenaamde gemaksone (comfort zone) vat.

Ja, en soms is dit so dat ons dan faal in die opdrag, maar baie keer kry ons tog dit wel reg al was dit uitdagend en moeilik vir ons. Al het dit dalk aanvanklik vir ons onmoontlik gevoel. Baie keer na die tyd besef ons dat dit eintlik vir ons goed was. Ons groei baie keer in ons menswees en vermoëns wanneer ons uitdagende opdragte kry.

Ek dink dat ons in vandag se gedeelte so ‘n opdrag kry wat vir ons, as ons mooi daaroor dink, so half onmoontlik lyk. ‘n Opdrag wat ons dalk voel darem bietjie vergesog is. Een wat ek dink baie van ons voel dalk bokant ons vermoëns is. ‘n Opdrag wat ons so half uit ons gemaksone neem.

Ons lees in Efesiërs 5:20 die volgende:
“Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.”

Het jy mooi hierdie opdrag gehoor. ALTYD oor ALLES.

Dink so mooi na oor die implikasie daarvan.

Hier staan nie dat jy die Vader moet dank net wanneer dit goed gaan en alles verloop soos jy graag wil hê dit moet verloop nie. Hier staan nie dat jy net soms die Vader oor sekere goed moet dank nie. Hier staan dat jy altyd oor alles die Vader moet dank.

Dit beteken dat jy ook teenoor die Vader moet dankbaar wees vir die uitdagende, moeilike tye waar deur jy soms moet gaan. Dit beteken dat jy ook teenoor die Here moet dankbaar wees wanneer dinge glad nie uitwerk soos wat jy beplan of graag sou wou nie.
As ons so daarna kyk, lyk hierdie al meer vir ons na ‘n onmoontlike opdrag.

Hoe kan ek dat dankbaar wees vir allerlei uitdagings, krississe en beproewings?

Tog is hierdie nie ‘n onmoontlike opdrag nie.

Daar is verskeie redes waarom hierdie opdrag wel moontlik vir ons as christene is.

 • Eerstens het Jesus Christus dit moontlik gemaak vir ons deur die Golgotapad wat Hy gestap het en die Verlossing wat Hy vir ons bewerk het.
 • Tweedens weet ons dat God altyd by ons is. Ons elkeen kan dankbaar wees want God is midde al my lewensstorme, probleme en verliese teenwoordig.
 • Derdens weet ons dat God net die beste vir ons wil hê vanuit ‘n Ewigheidsperspektief.
 • Vierdens weet ons dat moeilike tye ons geloof vorm en laat groei.

Daarom is dit moontlik om hierdie opdrag prakties uit te leef elke dag. Dit beteken egter dat ek al meer dankbaarheid as lewenswyse kweek. Dat ek mooi sal let op die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het toe Hy op aarde was.

Die uitleef van my dankbaarheid beteken dat ek elke dag my gedagtes sal rig op alles waaroor ek kan dankbaar wees. Dat ek nie net die Here sal loof en prys wanneer ek sing nie, maar dat die manier wat ek met ander mense praat, ook sal spreek van my dankbaarheid teenoor God.

Die uitleef van my dankbaarheid sal ook duidelik sigbaar wees in hoe ek alles wat ek is en het, gebruik tot eer van God se Naam. My tyd, energie, vermoëns, geld ens. moet ek as Rentmeester so bestuur, dat God al hoe meer dank sal ontvang.
My woorde en dade moet saam getuig van my dankbaarheid teenoor God.
Laat ons wat die ‘n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees.
Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil.”
Hebreërs 12:2

Gebed: Dankie Hemelse Vader dat U die perfekte vader is en weet presies wat ek nodig het op my lewensreis. Dankie Jesus Christus dat U ‘n dankbaarheidlewe vir my moontlik gemaak het. Dankie Heilige Gees dat U my help om ‘n dankbaarheidslewe voluit te leef, ongeag my omstandighede

Vir volledige video van die preek, klik hier

Vir verdere nadenke

 • Dink bietjie terug oor tye wat daar baie uitdagings in jou lewe was.
  Wat het jy geleer tydens daardie tye?
  Op watter maniere het daar groei in jou lewe plaasgevind?
  Kon jy dit regkry om in daardie tye steeds dankbaar teenoor God te wees?
  Hoekom dink jy kon jy dit regkry of nie regkry nie?
 • Lees weer Efesiërs 5:15-17 aandagtig deur
  Wat leer jy uit hierdie verse uit?
  Hoe kan jy dit prakties in jou lewe toepas?
  Is daar dalk iets in jou lewe wat jy anders gaan moet begin doen?
 • Lees Jakobus 3:1-1-12
  Wat leer jy uit hierdie gedeelte uit?
  Wat kom sê die gedeelte vir jou oor ‘n dankbaarheidslewe en woorde?
  Wat is daar wat jy in jou eie lewe moet verander dat dankbaarheid duideliker in jou woorde na vore sal kom?
 • Lees 2 Korintiërs 9:11-12.
  Waarvan het jy meer in jou lewe as ander mense wat jou pad kruis?
  Hoe kan jy dit aanwend sodat dankbaarheid teenoor God kan toe neem?
  Op watter manier kan jy dit wat jy is en het gebruik om ‘n verskil in die gemeente te maak?

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Marietjie Craig
 • Delport Davel
 • Helen Ellis
 • Joye Crous
 • Juvé Geldenhuys
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Meegevoel

Meegevoel word betuig met Bets Kruger na die heengaan van Japie.

 

Program vir die week

Woensdag 3 November

06:00 Broodbreek Kerkkantoor 013 744 1925

10:00 Bybelstudie Dr Jean Strydom 083 572 4886

18:00 Bybelstudie Dr Jean Strydom 083 572 4886

Donderdag 4 November

17:00 Grief Share Dr Jean Strydom 083 572 4886

18:00 Delf in die Woord Kerkkantoor 013 744 1925

19:00 Keingroep Ds Louis Pienaar 082 878 1743

Sondag 5 November

8:30 Erediens, Kleuter- en Kinderkerk & Jeugdiens

18:00 Koinonia Kerkkantoor 013 744 1925

Let wel: PHOS Bybelskool – Geen verdere byeenkomste vir die jaar nie, slegs afsluiting einde November. Meer inligting hieroor later die maand.

Dinsdag 6 November

10:00 Naomi (Senior) Kuier Susan Van Huyssteen 084 964 2847

18:00 Mannegroep Ds Louis Pienaar 082 878 1743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit