Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Jesus jou Verlosser

Skriflesing: Heb. 1:1-14

Boodskap:  Jy het sekerlik ook op ‘n stadium in jou lewe ‘n getuigskrif nodig gehad. ‘n Getuigskrif help as iemand jou nie ken nie, om jou beter te leer ken. Iemand wat jou goed ken het dit geskryf sodat iemand wat jou nie ken nie dit kan lees en presies kan weet wie jy is. Die brief aan die Hebreërs is geskryf aan Joodse Christene wat reeds ‘n tweede generasie Christene is. Sommige van hulle begin afvallig raak en verslap in hulle geloof. Die skrywer skryf dan as’t ware ‘n getuigskrif vir Jesus en hou dit aan die gemeente voor sodat hulle opnuut geïnspireer sal word deur Jesus. Soos wat hulle dit lees kan hulle sien Hy is:

  1. Die Een wat betrokke was by die skep van alles. Hy is die Skepper, maar ons lees ook verder dat Hy die onderhouers is van alles. Dit het die gelowiges gemoedsrus gegee dat Jesus ook hulle geskep het en dat Hy ook betrokke is in wat besig is om van hulle te word. Hy is immers dan die begin en voleinder van hulle geloof
  2. Hy is die erfgenaam van alles. Dus moet ons leef dat Hy alles besit en ons net rentmeesters is van dit wat God aan ons toevertrou het.
  3. Een van die hoogtepunte is dat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het. Daarom hoef ons nie vir ons sondes te sterf nie, maar kan ons uit dankbaarheid lewe.
  4. Voorts lees ons uit die getuigskrif dat Hy vir ewig regeer en dat Sy trou staan ook vir ewig. Hy sal dus getrou wees in jou lewe. Hy sal jou nie in die steek laat nie.

Hierdie is maar enkele voorbeelde van wat in Jesus Christus se getuigskrif staan. Dit moes die gelowiges destyds weer opnuut inspireer en krag gee om deur die Heilige Gees self soos getuigskrifte van Jesus te leef. Joh. 15:26-27 sê dat die Gees getuig oor Jesus. Die Gees maak die dinge aangaande Jesus in ons lewens waar, maar help jou ook om as getuie in die wêreld te gaan leef.

GebedJesus dankie vir U getuigskrif waardeur ons U beter leer ken en opnuut herinner word aan wie U is. Amen.

Vir volledige videoboodskap van Heb. 1:1-14 klik hier

Vir volledige Bybelstudie: www.ngnelspruitsuid.co.za

 

Knie-aksie:

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Leon Steenkamp
  • Hugo Hamilton
  • Marie Pretorius
  • Alet Negus

 

 

 

 

 

 

Jeug

 

Kanker Bid Kombersie Projek

 

Die Naomigroep het begin kniekombersies brei en hekel vir kankerpasiënte. Die maatskaplike werker oorhandig die kombers. Alhoewel geen name bekend gemaak word nie, weet die Naomi’s van elke pasiënt. Die projek is baie groter as net ‘n kniekombers – dis ook ‘n gebedsprojek van die dames in die groep. Wanneer die persoon deur chemo gaan en die kombersie om hul vou, weet die persoon: ‘n Naomi van SUID dra hul op in gebed.

Die projek was ‘n reuse sukses, met baie waardering van die pasiënte en onkologie-afdeling. Die aanvraag het egter groter geword as waarin die seniordames kan voorbly met brei en hekel. Daarom dan, dat die Naomi’s graag alle dames van die gemeente uitnooi om te help met die projek.

Die kombersie word dan saam met so ‘n kaartjie vir elke kankerpasiënt wat by die onkologie-afdeling aanmeld, uitgegee.

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit