Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Geestelike ondersoek aan die hand van die Vrug van die Gees
Skriflesing: Galasiërs 5

Wanneer laas het jou geestelike lewe laat ondersoek? Ons mis soms leidrade wat vir ons wil wys dat ons geestelike lewe nie gesond is nie en dat ons op ‘n ongesonde geestelike plek in ons lewens is. Die vrug van die Gees is juis ‘n manier van geestelike ondersoek instel in ons geestelike lewens, want as die vrug van die Gees se deugde in ons lewens gesien, gehoor en ervaar word, dan weet ons mos, ons is besig om geestelik gesond te wees.

Is ek afhanklik van die Heilige Gees om my te lei in God se weë, sodat ek nie in myself/eie ek vasgevang word nie. Indien nie, is ek bereid om te erken dat God se weë is beter as myne en dat ek het die Gees se leiding nodig, om ‘n geestelike gesonde lewe te leef. Paulus vertel vir ons dat daar ‘n verwoede oorlog aan die gang is binne elkeen van ons – dis ons ou sondige natuur teen ons nuwe geestelike natuur. Hierdie worstelstryd gebeur elke dag in ons lewens. Wie wen die oorlog in jou hart en verstand? Die Heilige Gees of die sondige natuur/die dinge van die vlees?

Christen gelowiges is vrugdraers. Dit is wat mense na hulle toe aantrek en na die Here toe. Wanneer ons die vrug van die Gees in ons lewens produseer, sal ons lewens skyn vir ander om te sien. Wanneer ons die Gees toelaat om beheer te vat van ons lewens, dan sal ons die vrug van die Gees dra. Selfs al wandel ons nie in die Gees nie, is dit tog die Gees wat ons bewus maak dat die dinge in ons lewe nie reg is nie.

Geestelike groei en vrug dra is ‘n lewenslange proses. Ons is geestelik gesond wanneer die vrug van die Gees sigbaar, hoorbaar en tasbaar is in ons lewens. Ons moet gereeld ondersoek instel op ons geestelike lewens, want as ons nie groei en vrug dra nie, wat is ons doel dan nou eintlik as Christene!

Daag jouself uit! Doen hierdie week geestelike ondersoek van jou geestelike lewe. Wees eerlik met jouself! Is jy besig om geestelik te groei en vrug te dra? As jy doen, help ander om ook dit te kan doen. As jy nie doen nie, ondersoek jou hart, siel en verstand en vra vir die Heilige Gees om beheer te kan vat.

Ten slotte: In 1968 het ‘n wetenskaplike ‘n saad-hangertjie ontdek in ‘n rooi-huid (Indiaan) se graf wat seshonderd jaar oud was. Die wetenskaplike het een van daardie saadjies geplant en dit het uitgeloop en begin groei. Alhoewel die saadjie vir seshonderd jaar dormant was, het dit steeds die potensiaal gehad om te groei.

Miskien is jy ‘n Christen vir jare al, maar jy was geestelik dormant gewees vir meeste van daardie tyd, maar nou is dit jou hartsbegeerte om geestelik te groei en vrug te dra. Ek’t goeie nuus vir jou – dit is nooit te laat nie. Jy kan nou, ja, sommer nou begin. God se Gees sal aan jou die krag gee, om jou lewe te verander.

Gebed: Here, ons weet dat ons nie altyd op so ‘n manier leef dat ons die vrug van die Gees in ons lewens dra en uitleef nie. Ons is gereeld in ‘n worstelstryd met ons ou sondige natuur. Ons kan nie anders as om in diepe afhanklikheid voor U te buig en te vra vir wysheid, leiding en krag in ons daaglikse lewe nie. Ons bid en vra dat U Gees beheer sal kom vat van ons hele menswees, sodat ons kan lewe deur die leiding van die Heilige Gees en dat ons die vrug van die Gees kan dra en sodoende geestelik gesond kan wees en U daardeur verheerlik. Amen.

Geestelike ondersoek: Jy is welkom om die geestelike ondersoek te doen aan die hand van die vrug van die Gees. Klik hier om die dokument af te laai.

Om na ‘n opname van hierdie boodskap (asook vorige boodskappe) te kyk, klik hier

 

 

 

Goeie dag liewe geloofsfamilie,

Dit is weereens vir ons ‘n voorreg om hierdie brief aan julle te rig. Ons daaglikse gebed is dat die Here julle sal beskerm en dat Hy waarlik sal heers in elkeen se lewe. Mag julle ook in hierdie unieke en uitdagende tyd ervaar dat Hy ‘n Almagtige en Getroue God is. Mag jy ervaar hoe Hy in jou behoeftes voorsien en daagliks saam met jou wandel deur die Heilige Gees wat in jou woon.

Ons as geloofsgemeenskap staan steeds voor enkele uitdagings in hierdie tyd. Alhoewel daar toestemming gegee is dat geestelike instansies weer byeenkomste kan hou (beperk tot 50 persone), maak al die reëls en regulasies dit vir ons byna onmoontlik om byeenkomste te hou. Op Maandag 1 Junie het ons as Kerkraad, na ‘n lang en uitgebreide gesprek besluit dat dit op hierdie stadium nog nie wys sal wees om die kerk oop te stel vir eredienste nie. Ja, selfs nie eers vir 50 mense nie. Een van die vrae is: “wie kan kom en wie word weggewys?”.  Dit is egter die minste van die probleme, al die reëls en regulasies rakende so of enige ander byeenkoms is baie ingewikkeld en kan verreikende implikasies vir die gemeente inhou. Na deeglike beraadslaging en konsultasie met verskeie deskundiges op die terrein van Covert-19 implimentering binne die werksomstandighede, het die Kerkraad op die volgende besluit:

 1. Dat daar op hierdie stadium nie toestemming gegee word vir geestelike byeenkomste by die kerk nie (eredienste / kleingroepe / ander persone of instansies wat die fasiliteite gehuur het). Die situasie sal elke keer as daar nuwe regulasies uitgereik word, onmiddellik heroorweeg word en dadelik aan die gemeente gekommunikeer word.
 2. Begrafnisse sal steeds gehou word, onder die regulasies wat deur die regering daar gestel is.
 3. Eredienste sal steeds elektronies beskikbaar gestel word op Facebook en Youtube. Die skakels na die eredienste sal versprei word deur die WhatsApp groepe en dit sal ook op ons webblad beskikbaar wees.
 4. Die leraars sal ook nuwe inisiatiewe loods om lidmate toe te rus soos om Bybelstudies beskikbaar te stel. Dit kan as harde kopieë by die kerkkantoor afgehaal word of kan direk van ons webblad afgelaai word. U sal op die WhatsApp groepe ingelig word indien nuwe materiaal gelaai word.
 5. Die kerkkantoor sal ook oop wees op Ma. / Wo. / Vr. vanaf 08:00-12:00.
 6. Leraars is steeds beskikbaar en hulle kan enige tyd gekontak word.

‘n Kortlikse oorsig oor wat jy in Junie 2020 kan verwag

Ons begin hierdie maand met ‘n nuwe tema: “Waardes binne die Koninkryk van God”. Jesus het tydens sy aardse bediening baie gepraat oor die Koninkryk van God of anders gestel die Koninkryk van die hemel. Ons gebed is dat hierdie tema jou ‘n breër perspektief sal gee op jou eie geloofslewe en die verantwoordelikheid wat elkeen van ons het om ‘n impak in die wêreld te maak. Ons as leraars is baie opgewonde om hierdie tema met jou in Junie te deel.

Die volgende boodskappe kan jy op Sondae verwag:

 • 7 Junie (Dr. Jean Strydom) – Tema: Jy is deel van ‘n ander Koninkryk met unieke waardes
 • 14 Junie (Ds. Louis Pienaar) – Tema: Waarde 1: Barmhartigheid
 • 21 Junie (Ds. Gerrit Vosloo) – Tema: Waarde 2: Dankbaarheid
 • 28 Junie (Dr. Jean Strydom) – Tema: Waarde 3: Genade

Deur die loop van die maand sal daar steeds elke Woensdag ‘n midweek per epos uitgestuur word asook ‘n midweek “Geestelike Inspirasie Moment” per kort videoboodskap. Kyk ook gerus uit vir die Bybelstudies wat beskikbaar sal wees by die kerkkantoor en op elektroniese formaat.

Baie dankie aan elkeen wat steeds getrou bydraes vir die kerk gee. Jou bydrae maak dit moontlik om ons verpligtinge na te kom en ‘n verskil in mense wat swaarkry se lewens te maak.

Versprei hierdie maand die Koninkryk van God soos ‘n aangename geur.

Mag jy en jou gesin die genade, liefde en vrede van ons Here Jesus Christus en die volle werking van die Heilige Gees ervaar.

Seën
Jean, Louis en Gerrit

 

Jeug

 

Meegevoel

Die leraars en kerkraad wil graag hul meegevoel betuig teenoor die familie van oom Flip Boshof. Oom Flip is gisteraand, 2 Junie oorlede.

 

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 

 • Jakkie van Heerden sterk tuis aan na ‘n hartomleiding.
 • Ria Williams wat herstel na ‘n heupvervanging.
 • Ria Lourens wat behandeling ontvang.
 • Fanie Sholtz sterk tuis aan na ‘n leweroorplanting
 • Louise Combrink sterk tuis aan na ‘n operasie om ‘n gewas in maag te verwyder.
 • Marie Pretorius sterk tuis aan met hartprobleme
 • Annatjie Minnaar wat behandeling ontvang.
 • Lulu Pelser wat in die hospitaal is weens hartversaking.

 

Beste wense vir die res van die week!
Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit