Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Verheerlik God deur te skyn waar jy is

Skriflesing: Johannes 17:1-5

Boodskap:   Wat is my doel op aarde?

Ek dink dis ‘n vraag waaroor ons elkeen met tye nadink en oor wonder. Soms worstel ons met die vraag as goed nie wil uitwerk soos ons graag wil hê dit moet uitwerk nie.

Ongelukkig is ons vertrekpunt baie keer verkeerd wanneer ons nadink oor ons lewensdoel hier op aarde.  Meestal begin ons ook op die verkeerde plekke soek na die antwoord. Ons begin gewoonlik deur te veel op onsself te fokus:
Wat wil ek word? Wat is my behoeftes? Wat is my drome en ideale? Hoe gaan ek dit bereik?

Baie mense maak die fout om eerstens binne-in hulleself te begin soek. Dis wat die wêreld ons wil wysmaak in boeke en kursusse, maar dis die verkeerde vertrekpunt.

Natuurlik moet ons op ‘n stadium by hierdie vrae ook uitkom, maar dit mag nie ons vertrekpunt wees of die eerste plek waar ek moet begin soek nie?

Ons moet eerstens onsself afvra wat is God se doel met my lewe hier op aarde.  Hoe wil God hê moet my lewe lyk? Wat wil God deur my bereik hier op aarde? God is die een wat ons elkeen gemaak en geskep het. Hy het ons elkeen met ‘n doel geskep. Hy het in breë trekke ‘n plan met ons elkeen se lewens.

Baie keer maak mense ook die fout om Sukses en Lewensdoel met mekaar te verwar. Ons kan vanuit ‘n wêreldse perspektief baie suksesvol wees, maar dit beteken nie noodwendig dat ons ons lewensdoel bereik of vervul nie.

Uit die Bybel is dit baie duidelik dat ons hooflewensdoel is om God te Verheerlik.

Wanneer Jesus Christus vir Sy dissipels bid in Johannes 17, begin Hy deur klem te lê daarop dat God die Vader verheerlik moet word. Selfs Jesus se doen en late op aarde, het primêr ten doel gehad dat God die Vader verheerlik sal word. Dis dieselfde primêre doel wat ons elkeen het. Sodat die Vader verheerlik kan word deur dit wat ons dink, sê en doen.

Maar wat moet ons doen sodat God verheerlik kan word?

Verheerlik God deur:

 • Gereelde lofsange en gebede – Handelinge 16:25
 • Jou gawes te ontdek en te ontwikkel – 1 Petrus 4:11
 • Na God se wil vir jou lewe te soek vir jou lewe- Johannes 15:8
 • Goeie werke te doen aan ander – Matteus 5:16
 • ‘n Voorbeeld te wees vir ander – 1 Petrus 2:12
 • Jou kruis op te neem en in Jesus se voetspore te volg – Johannes 21:19

Kom ons gaan wees in hierdie uitdagende jaar 2021, Lanterns wat God se Lig helder laat skyn in ‘n donker wêreld sodat God verheerlik kan word.

Kom ons elkeen kies om elke dag te “SKYN WAAR JY IS!”

Mag dit waar van ons elkeen wees dat ons so leef in 2021, dat ons saam kan stem met Paulus se woorde:

“Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe.” Filippense 1:20

Gebed: Dankie Hemelse Vader dat U ons elkeen met ‘n doel geskape het. Dankie Here Jesus dat U vir ons die voorbeeld gestel het. Heilige Gees help my dat ek daarna sal streef om die Vader te verheerlik in my totale menswees. Amen

 

 

 

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Ds Gerrit Vosloo
 • Marie Pretorius
 • Hugo Hamilton
 • Leon Steenkamp

Medelye

Medelye word betoon met die families en geliefdes van:

 • Anna Vorster
 • Petra Potgieter

 

 

Prys die Here! Prys die Here! In uiters moeilike omstandighede staan ons geloofsoffer tans op ‘n bedrag van R327 245. Ons het begroot vir R400 000 tot en met einde Februarie. Weereens dank ons die Here vir Sy getrouheid deur lidmate soos julle. Dankie vir ieder en elk se bydrae. Hierdie stel ons in staat om ‘n verskil in mense se lewens te maak. Ons gebed is dat die Here u sal seën in hierdie uitdagende tyd.

 

 

 

Lees die KERKBODE op jou selfoon!

Gaan kyk gerus op www.kerkbode.co.za en laai die toepassing af om die KERKBODE elektronies te kan lees.

 

 

Skryfbehoefteprojek

 

Projek Baba-kousies

Dames van die Naomigroep het baba-kousies gebrei en aan nuwejaarsbaba’s by Rob Ferreira Hospitaal uitgegee. Hierdie groep seniordames van SUID werk fluks, nie net met wol en hand, maar ook om die gemeente se lig te laat skyn en so die Koninkryk van God uit te brei. Dankie vir al die skenkings van wol, wat hul projekte moontlik maak.

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit