Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: ‘n Belofte van verlossing

Teks: Jesaja 11

Boodskap: 

Jesaja is soos enige ander profeet, ‘n spreekbuis van God vir die nasies. In die geval is dit die Suidryk wat ongehoorsaam is aan God. Hulle leef ver van God af. Binne die samelewing is daar onreg, korrupsie en afgode word aanbid. Daar is geen reg en geregtigheid nie. God straf die volk deur hulle in ballingskap weg te stuur na Babilonië. Hier is hulle vir 70 jaar in ballingskap. Dis in hierdie moeilike omstandighede dat Jesaja 11 vir die volk ‘n boodskap van hoop is. God sê vanuit die hoofstuk dat Hy nuwe lewe en heerskappy sal bring. Daar sal uit die oorblyfsel van die volk (‘n stomp uit Isai) ‘n loot uitspruit. Die loot verwys natuurlik na Jesus wat gebore sou word. Jesus sal ‘n nuwe bestel na vore bring. Hy sal waarlik regeer binne die nuwe Koninkryk wat gestig word. Hy sal laat reg en geregtigheid geskied. Hy sal ook die vaandeldraer wees vir al die volke. Dit beteken dat Hy nie net daar sal wees vir Israel nie, maar vir al die nasies regoor die wêreld. Hierdie belofte van God het dus nie voordeel dat ek en jy vandag ook deel kan vorm van die Koninkryk van God deurdat ons Jesus Christus as Verlosser aangeneem het. Gaan luister gerus na die volledige videoboodskap van die preek om die volledige prentjie te kry.

Gebed: Here dankie vir Jesaja se boodskap van hoop en dat deur U genade, ek ook deel van U Koninkryk kan wees.

 

Vir volledige video boodskap, klik hier

Vrae vir nadenke 

Lees Jesaja 11 aandagtig deur en let op die volgende:

Vers 1…hoe daar vanuit God se oordeel genade kom. Die stomp van Isai (Dawid se pa) is al wat oorbly. God wat weer van voor af begin. God wat herstel wat die mens kom vernietig het.

Lees 2 Sam. 7:16 en Rom. 15:7-13

Vers 2…vertel van die loot (Jesus Christus) wat as nuwe koning na vore sal kom en dat Hy onder leiding van die Heilige Gees sal Heers

As jy terugdink aan Jesus se bediening, tot watter mate het Hy onder leiding van die Gees gefunksioneer?

Vers 3-8…wys vir ons hoe Hy sal regeer en hoe Sy Koninkryk sal lyk. Natuurlik heeltemal anders as waaraan die volk gewoond was. ‘n Baie beter bedeling onder Jesus Christus

Hierdie laat ‘n mens dink aan die paradys toestand, die volmaakte. Gesels bietjie oor vers 3-8.

Vers 10-11…wys daarop dat daar ‘n nuwe bedeling kom. Hierdie Jesus as Koning word die vaandeldraer nie net vir die Israeliete nie, maar vir al die nasies. Hy wil dat al die nasies deel vorm van Sy Koninkryk. Wat ‘n wonderlike voorreg!

 • Hierdie belofte van God dat Jesus daar is vir almal, ook vir jou…Hoe laat dit jou voel?
 • Vers 11 praat van “los koop”…Hoe het Jesus jou losgekoop uit jou toestand van duisternis? (Joh. 3:16)

Lees Jesaja 12 en 1 Pet. 2:9-10

Watter verband kan jy trek tussen hierdie twee gedeeltes?

Watter verantwoordelikhede rus daar op jou as Koninkrykskind in terme van

 • Koning (die wyse waarop jy leef en heers)
 • Priester (die wyse waarop jy God aanbid)
 • Profeet (die wyse waarop jy Sy woord verkondig)

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Marietjie Craig
 • Andries Esterhuizen
 • Hantie Koch
 • Lourenza Holliday
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Medelye

Medelye word betoon met:

 • Elaine Martens na die heengaan van John.

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit