29 Augustus 2018


Hierdie week se boodskap

Teks: Daniël 1-6

Tema: Beleef God soos Daniël

Boodskap: Ons leef in ‘n wêreld waar mense baie maklik kompromieë met die wêreld aangaan. Dit raak al hoe moeiliker om by jou beginsels te bly. Wanneer jy deur die boek Daniël blaai, ontmoet jy ‘n man wat saam met sy vriende beginselvas geleef het. Hulle was van die eerste Jode wat in die ballingskap na Babilon weggevoer is om in die Paleis van koning Nebukadneser diens te doen. In die proses moes hulle verander. Babel wou hulle verander in Babiloniërs. Dawid en sy vriende het nie daarvoor kans gesien nie. Verskeie gebeure oor die verloop van tyd wys vir ons hoe hulle onwrikbaar vasgehou het aan dit wat hulle glo, maak nie saak wat hulle sien, hoor en ervaar nie.

Eerstens wyer hulle om van die koning se kos wat aan afgode gewys is te eet. Daniël vra dat hulle net groente en water ontvang om te eet. Die vergunning word deur die genade van God toegestaan en na 10 dae is hulle baie beter daaraan toe as die ander manne. As gevolg van hulle keuse vir God kon is hulle ook met uitermatige wysheid geseën.

Nie lank daarna nie, word Daniël en die ander raadgewers met die dood gedryg omdat hulle nie die koning se droom kan vertel en verklaar nie. By Daniël leer ons dat ons moet bid binne moeilike omstandighede. God verhoor dan ook sy gebed. Ons leer voorts dat God ook geprys moet word vir Sy ingrype en die openbaring van die droom. Daniël neem voorts geen krediet vir sy wysheid nie.

Daniël se vriende wyer ook om die 30 meter goue beeld te aanbid. Omdat hulle beginselvas is en nie voor afgode sal buig en aanbid nie, word hulle in ‘n brandende oond gegooi. Hulle kom egter niks oor nie en hulle gehoorsaamheid en keuse vir God lei daartoe dat God deur die goddelose koning geprys word.

In hoofstuk 6 sien ons hoe Daniël weer vir sy geloof in God in die leeukuil gegooi word. Weereens kom hy niks oor nie.

Wat kan ek en jy leer uit Dan. 1-6?

  • Soek eers die Koninkryk van God (Matt. 6:33 en Matt. 5:3)
  • Bid gedurig (1 Tess. 5:17)
  • Wees betroubaar en stel ‘n voorbeeld vir ander (1 Kor. 11:1)
  • Prys God altyd en in alle omstandighede
  • God sal saam met jou wees (Deut. 31:6; Jes. 43:1-3)

Gebed: Here leer my om ook getrou aan U te wees, om onwrikbaar aan my Christelike beginsels vas te klou al sien, hoor en ervaar ek die slegte. Amen


 

 


Seminaar: Hersaamgestelde Gesinne: 7 – 9 September

 

Meer inligting oor bogenoemde seminaar is in die volgende video beskikbaar.

Klik HIER om na die video te kyk.


 

Kom kuier saam!

 

 

Jeugbediening

 

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.