Tema: Ontdek jou missie in die gemeenskap  

As kerk, as gestuurde gemeentes, word ons bymekaargemaak, gevorm en gestuur om die boodskap van God se liefde verder te dra.

Die manier en aard van kerkwees word bepaal in verhouding met die konteks waarbinne die gemeente haarself bevind en waarheen die gemeente gestuur word. Die kerk kan sy roeping nie onderskei sonder om deurentyd bewus te wees van God wat in die wêreld en in elke konteks aan die werk is nie. Onderskeiding is eintlik die heel eerste daad van die sending van die kerk. Sending is om vas te stel waar die Drie-enige God aan die werk is en om daarby aan te sluit! Die dienswerk van die kerk is nie net gegrond in God se sending nie, maar is inderdaad gegrond in God self: God se liefde, Sy barmhartigheid, Sy geregtigheid, Sy versoening, Sy vrede. Die slegste plekke is daar waar God, God se beste werk doen. En die slegste tye, is wanneer God die wonderlikste dinge doen.

So Stuur Ek Ook Vir Jou – Joh. 20:19-23

Wanneer Jesus inbars by die toegesluite bo-vertrek, bring Hy eerstens vrede. Dan bring Jesus vreugde en laastens gee Jesus ’n opdrag: Die missie wat Hy van Sy dissipels verwag om uit te voer. Met vrede en vreugde en met die beloofde krag van die Heilige Gees wat Jesus oor Sy dissipels uitstort, is Hy besig om die dissipels dieselfde opdrag te gee as wat God aan Hom gegee het: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

As gestuurdes word ons geroep om vêr buite ons veilige, toegesluite bo-vertrekke met alarmstelsels te beweeg. Daar waar ons uitgedaag word en soms seerkry en soms bang word. Jesus steur hom nie aan toegesluite deure nie. Jesus daag op by plekke en by mense waar Sy teenwoordigheid so nodig is. Om gestuur te word beteken om uit jou gemaksone geruk te word. En om jouself in plekke te begewe wat twyfelagtig en selfs gevaarlik kan wees.

As Jesus se gestuurdes is ons storie-vangers en storievertellers. Ons eerste roeping is om storie-vangers te wees. Ons moet die stories van die opgestane Jesus wat in die wêreld plaasvind raaksien en vang. As gestuurdes moet ons ook storievertellers wees. Vertellers van hierdie fantastiese waarheid van Jesus se redding vir almal wat Hom aanneem as Verlosser. Maar storievertellers moet ook daarmee aanhou wat Jesus vandag besig is om te doen, deur middel van gewone mense, in gewone plekke op gewone maniere.

Geroep vir Jesus se groot visvangs – Mat 4:18-25

Almal is vir Jesus kosbaar.  Daarom verdien elke mens om met waardigheid en respek hanteer te word. Wat DOEN Jesus prakties as hy sy roeping begin uitleef? “Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak” (v .23).

Jesus preek/verkondig. Wat is die inhoud van sy prediking? “Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel het naby gekom.” Jesus se tweede ding wat Hy doen is om mense in die sinagoges te leer. Jesus was ’n terapeut. As mense vir ons belangrik is, dan sien ons hul seer raak. Daar is so baie mense wat moedeloos geraak het. Hulle het terapie nodig. En jy is die terapeut. Die Here Jesus het jou mos ‘n visser van mense kom maak.

Jou missie in die gemeenskap – Matt. 5:13-16

Vir Jesus om die wêreld te bereik en te red moes Hy tot die wêreld deurdring. So ook vir ons om ‘n impak en invloed om die wêreld te hê vir Christus moet ons ook tot die wêreld deurdring. In die markplein lewe volgelinge van Jesus as ambassadeurs van God. Ons is Sy verteenwoordigers, Sy boodskappers, gestuur op Sy missie. Dit was die intensionele strategie wat Jesus in gedagte gehad het toe Hy gesê het: “Julle is die sout vir die aarde… Julle is die lig vir die wêreld”. Jesus het dit nog altyd duidelik gemaak dat Hy wil hê, Sy volgelinge moet sy liefde uitstraal aan die mense rondom hulle. Lig verdryf donker. Dit het nie ‘n keuse nie. Dit is in die natuur van lig, dit moet duisternis verdryf – in dieselfde manier moet gelowiges vanuit hulle natuur iets reflekteer/skyn van die werk van God in hulle lewens aan die mense rondom hulle. Ons is die lig vir die wêreld.

Waarskuwing as jy nie deelneem aan God se Missie nie – Matteus 25:31-46

Al wat vir Jesus saak maak, is of jy ‘n oog vir ander mense het. Wanneer jy verby jou eie wêreldjie kyk en ander mense begin raaksien, kom nie alleen jou hart nie, maar ook jou hande en voete in beweging. As jy opmerk dat iemand baie honger is, behoort jy die een te wees wat ‘n tweede kilometer afstap na hom of haar toe met iets om te eet. En as hulle siek is, of eensaam of selfs in die tronk, moet jy die een wees wat hulle gaan besoek. Dan, sê Jesus, sal jy op die laaste dag wanneer die Koning van alle konings kom om mense tot verantwoording te roep, die toets met vlieënde vaandels slaag. Want elke daad van naasteliefde is ‘n liefdesdaad aan Jesus self.

Kyk na die videoboodskap ten einde jou verder te help met die onderwerp: 

https://www.youtube.com/watch?v=lpuAoc9X0uw 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

Marie Pretorius

Homer Neethling  

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Mag elkeen, elke dag die Here se Sorg en Liefde ervaar.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit