28 November 2018


Hierdie week se boodskap

Wie is jou eerste liefde?

Woordverkondiging: Skriflesing uit Johannes 21:15-23

Jesus vra ‘n vraag aan Petrus en aan ons: “Het jy my lief?”

Om hierdie teks ten volle te verstaan moet ons die verskil sien tussen Jesus se vraag en Petrus se antwoord. Wanneer Jesus vir Petrus vra of hy Hom liefhet, het Jesus ‘n spesifieke woord gebruik wat ‘n spesifieke tipe liefde beskryf. Die woord wat Jesus in sy vraag gebruik is “agape”. Agape beskryf ‘n opofferend liefde of ‘n totale toegewydheid. In kort, vra Jesus eintlik vir Petrus of hy alles sal opoffer en hom self sal gee aan Jesus.

Maar, luister na Petrus se antwoord: “U weet dat ek U liefhet”. Dit klink soos ‘n positiewe antwoord, maar dit is nie wat Jesus van Petrus wil hê nie. Wanneer Petrus sy liefde vir Jesus beskryf, dan gebruik hy ‘n ander woord. Die Griekse woord is filõ. Dit wys op broederlike liefde. Dit is soms ons antwoord aan Jesus. God is lief vir ons met ‘n liefde van totale toewyding, maar baie keer het ons God maar net lief wanneer ons emosies en gevoelens ons toelaat.

Jesus roep ons tot ‘n groter toewyding. Petrus het Jesus terug geantwoord met ‘n woord vir liefde wat sy gevoelens beskryf het, maar nie noodwendig sy totale toewyding nie. Jesus wou weet of Hy die prioriteit in Petrus se lewe gaan wees?

Opregte liefde beweeg ons na opregte geloofslewe. Jesus roep Petrus om sy liefde te gaan leef, om mense met sy liefde te dien. Die bediening van die kerk, van ‘n gelowige kan net plaasvind waar liefde eg en opreg is. As leier van die kerk moet Petrus verstaan wat Goddelike liefde is.

Daarom moet hy weet wat is die resultate van liefde of die implikasie van agape:

Agape is nie maar net emosioneel nie, dis ‘n saak van die verstand, hart en wilskrag. Agape is die saad wat geplant word in die harte van gelowiges en dit dra vrug. Agape is die liefde van God en dit ontstaan vanuit God.

Agape word duidelik beskryf in Jesus se selfopoffering vir ons. Agape is die gom wat die kerk aanmekaar hou. Agape is die liefde wat ons vir elke persoon moet hê. Agape word deur ons bewys wanneer ons gehoorsaam is aan Jesus. Agape maak ons meer om soos Jesus te wees.

Op ‘n manier herinner Jesus vir Petrus wie hy was en waar vandaan hy kom – Petrus moes ‘n paar belangrike keuses maak in sy lewe, maar nou moet hy kies: wie/wat is sy grootste/eerste liefde – want dit gaan die res van sy lewe bepaal.

Jou prioriteite word bepaal deur jou liefde vir iets. So as Jesus nie jou prioriteit of eerste liefde is nie, dan is daar ‘n probleem! Hoor mooi, jy mag baie liefdes hê – liefde vir jou man/vrou, kinders, jou hond, liefde vir tuinmaak – maar GOD moet jou eerste liefde wees, anders maak die ander liefdes nie sin nie.

Drie maal vra Jesus vir Petrus dieselfde vraag. Het jy my lief? Jesus eksamineer die opregtheid van Petrus se liefde. Jesus wil vir Petrus weer herstel in sy verhouding met Hom.

Dis wat Jesus ook vir jou wil doen. Ten spyte van al jou mislukkings en foute, ontkenning en tye waar jy Jesus teleurgestel het, en Jesus se hart gebreek het, en Hom en sy liefde verwerp het – wil Jesus jou herstel.

Wat is die dinge of mense wat jy voor of bo Jesus plaas? Jou WERK? Jou GELD? Jou SPEELGOED? Jou TYD? Jou EGGENOOT? Jou KINDERS? Jou OUERS?

Jesus vra het jy my opreg lief? Dit is die hoof vraag in jou geestelike lewe elke dag.

Dit moet jou hart uitsoek, dit moet jou hart evalueer, om al die fasade en lae van pretensie af te breek. Jesus gee nie vir jou ‘n suiker pilletjie nie… Hy gee vir jou bitter(soet) medisyne. Ja, dit gaan seer maak, soos wat jy diep binne, jou eie hart ondersoek instel, maar Hy vra vandag vir jou: Het jy my lief?

Jou liefde vir Jesus sal alles in jou lewe beïnvloed – die manier hoe lief jy vir jou geliefdes is – inteendeel jy sal liewer wees vir jou geliefdes en ander mense omdat jy die liefste is vir Jesus … want jou hele lewe sal daardeur beïnvloed word. Jy sal nie meer net sê ek is lief vir jou jou nie – jy sal dit wys, jy sal dit leef, so die vraag is: Het jy vir Jesus lief?

Laaste opdrag v.19 “Volg my”. Herhaal en bevestig weer Petrus se roeping. Slegs wanneer ons die Here opreg liefhet, kan ons begin om Hom te volg.

Gebed: Here, lei ons deur u Gees om U die eerste liefde van ons lewens te maak. Mag ons daarna streef om elke dag U opreg lief te hê en mag dit ons daaglikse handel en wandel bepaal. En Here Jesus, as daar iets is wat in ons pad staan, wat verhoed dat ons nie opreg liefhet met ‘n hart wat toegewy is aan U nie, bid ons Here dat U ons harte en verstand sal verander deur die kragtige werking van u Gees. Mag ons elke dag kies om U die eerste liefde van ons lewens te maak. Amen.


 

Seniorbediening: Jaarafsluitingsfunksie

 

Die Senior dames se saamkuier wat elke Dinsdag plaasvind, het hierdie week afgesluit.

 

Susan Van Huyssteen is die bedieningsleier vir senior lidmate.

 

Daar is heerlik saam tee gedrink en gekuier. Elke dame het ‘n bordjie eetgoed saamgebring en ‘n feestelike atmosfeer het op die stoep geheers.

 

Die dames het deur die jaar fluks kleurvolle komberse gebrei.

 


 

Mosaiek Omgeebediening

Skryfbehoefteprojek vir minderbevoorregte kinders

In samewerking met die ons skole se maatskaplike werkers kon ons weer hierdie jaar die projek suksesvol afhandel om 80 leerders te voorsien van volgende jaar se skryfbehoeftes soos deur die skool voorgeskryf.

 

Ons dank aan Sarel en Leanda Cilliers van PNA wat elke jaar betrokke is by die voorsiening, verpakking en aflewering van die netjiese boksies wat op die eerste skooldag aan kinders uitgedeel word.

Ons kon vandag 80 bokse by ondeskeidelik Laerskool Nelspruit, Laerskool Bergland en Hoërskool Nelspruit afgee, wat verseker `n verskil in hierdie kinders se lewe sal maak.
Ek versoek gemeentelede en organisasies wat kan bydrae tot hierdie projek om te besluit hoeveel kinders u kan borg teen R215.00 per kind.

Bydraes gemerk “Skryfbehoeftes” kan aan kerkkantoor gemaak of direk gedeponeer word.

Met dank,
Koos Bothma
Nms. Mosaiek Omgeebediening


 

Groete & seënwense,

Jean, Louis & Gerrit


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.