28 Maart 2018


Boodskap vir die week

TEKS: Johannes 14:1-14

Baie jare gelede was daar ‘n afgetrede paartjie in my vorige gemeente wat ‘n interessante manier gehad het om vakansie te gaan hou. Omrede hulle afgetree was, het hulle buite seisoen gegaan en was beskikbaarheid selde ‘n probleem. Hulle sou die karavaan hak en die kinders laat weet het hulle gaan weg. Waarheen en vir hoe lank sou die kinders vra. “Ons weet nie” was die antwoord die meeste van die kere. “Ons sal besluit waarheen en hoe lank wanneer ons onderweg is.”

Ek dink baie mense se lewenspad hier op aarde klink soms soos hierdie afgetrede paartjie se vakansieplanne. Ons weet nie altyd mooi waarheen is ons met ons lewens oppad nie. Ons wag ook maar en kyk waarheen die lewensroetes ons lei. En aan die eenkant is dit so. Ons kan nie al die fyn detail van ons lewens altyd beplan en bestuur soos ons wil nie. Maar tog is dit belangrik dat ons die heeltyd ons eindbestemming in gedagte sal hou. Volgens die Bybel is daar net 2 moontlike eindbestemmings in hierdie lewe. Die ewige dood in die hel of die ewige lewe in die hemel.

Jesus Christus stel dit baie duidelik vir ons dat Hy die weg, die waarheid en die lewe is. Daar is maar net een weg wat na die Vader lei. Net een weg wat ons by die hemel gaan uitbring. Net een wat vir ons werklik ware lewe kan gee. Net een wat altyd die waarheid praat. Jesus Christus het deur Sy kruisdood en opstanding vir ons die bestemming van die hemel vir ons moontlik gemaak. Daarom moet ons mooi dink op watter lewenspaaie begewe ek my tans. Want sien, die paaie wat ek nou kies om die fokus in die lewe te wees, kan ‘n wesenlike uitwerking hê op watter eindbestemming ek gaan bereik.

Mag ek jou vandag vra, Waarheen is jy oppad met jou lewe?

Gaan dink bietjie mooi daaroor na, ek bring die nodige koers aanpassings aan in jou lewe.

GEBED: Dankie Jesus Christus dat U vir my ‘n alternatiewe eindbestemming moonlik gemaak het deur U kruisdood heen. Dankie dat U die dood oorwin het en ook vir my gaan plek voorberei het by die Vader. Help my dat ek altyd sal onthou dat U die enigste Weg, Waarheid en ware lewe is. Amen

 

 

Stil, Meditatiewe Nagmaal

Stil, Meditatiewe Nagmaal vind plaas op Donderdag 29 Maart 2018 vanaf 18:00. Dit skep die geleentheid om stil te raak en rustig na te dink oor die gebeure wat Jesus se kruisiging voor af gegaan het.

Die kerkgebou sal oop wees tussen 18:00-20:00 en jy kan op enige stadium binne hierdie tyd kom. By die deur sal jy ‘n pamflet ontvang wat jy rustig op jou eie kan deurwerk. Daarna gebruik jy op jou eie tyd die Nagmaal.

Navrae: Ds. Louis Pienaar

 

Vakature vir Lof en Aanbiddingskoördineerder

(Aansoeke sluit vandag)

GEMEENTEPROFIEL:
• Nelspruit-Suid is ‘n dinamiese en groeiende gemeente met ‘n visie wat hierby pas:
Ons verheerlik God – Ons dien mekaar – Ons bereik die wêreld – Ons is Ligdraers van God

VEREISTES VIR DIE POS:
• Bekwame musikant met voldoende vaardighede en ervaring vir die begeleiding van lofprysing en aanbidding.
• Vokale en instrumentale leiding tydens oefeninge en eredienste.
• Gemaklik met bekende gemeenteliedere (klassieke styl) sowel as die aanleer van nuwe liedere in kontemporêre style;
• Noue samewerking met die erediensbediening, rekenaar- en klank tegnici, en ander musiekgroeplede;
• Bevordering van inter-generatiewe aanbidding;
• Verwerking en transponering van musiekstukke vir musiekgroeplede;
• Die ontwikkeling van die musikale talente van medewerkers;
• Goeie menseverhoudinge en die vermoë om in spanverband te werk;
• Iemand wat die gawe het om die gemeente te begelei tot ‘n ontmoeting met God.
.
AANSOEKE:
• Aansoeke moet ‘n volledige Curriculum Vitae met die volgende insluit:
Persoonlike besonderhede, ervaring en kwalifikasies
Gawes en belangstellings
Minstens 2 verwysings

VERGOEDING:
• Salaris pakket sal onderhandel word.
• Eie vervoer

BEGELEIDINGSBEURT:
• Kortlys kandidate sal gevra word om ‘n Begeleidingsbeurt tydens ‘n Erediens waar te neem.
• Diensaanvaarding so spoedig moontlik.

RIG AANSOEKE AAN:

Die Voorsitter
Diensverhoudinge
Posbus 19483
Nelspruit
1200

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak uit die aansoeke nie.

NAVRAE: Ds L Pienaar: 082 878 1743
Kerkkantoor: (013) 744 1925 (tussen 07:30 – 12:30)

 

Volg ons op Instagram!

Volg ons grus op Instagram – ons Instagram-naam is ngnelspruitsuid

 

 

Seniorbediening

Ons herinner alle seniors van alle ouderdomme om deel te word van die Dinsdagoggende kuier wat om 10:00 by die kerk gehou word. Ons brei, hekel, maak mooi goedjies en kuier heerlik saam. Ons kan ook reël vir vervoer as u nie self tot by die kerk kan kom nie.

Hierdie week se foto wys nog drie kombersies wat klaar is. Ons kort nog baie wol as enigeen wil wol skenk. Bring saam kerk toe of handig in by die kerkkantoor.

Indien u wil betrokke raak by die seniorbediening, kontak Susan van Huyssteen by 0849642847.

 

 

 

 

 

 

Groete & seënwense,

Jean, Louis en Johan


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.