28 Junie 2017


Welkom my ons Midweek-nuusbrief.   So net voor die vakansie aanbreek het ons hierdie week baie om oor te berig asook terugvoer oor hernude betrokkenheid van ons gemeente by Sending Sonder Grense waaroor hulle baie dankbaar is.

As jy kan, gaan maak gou ‘n lekseltjie koffie of tee, sit terug en geniet hierdie week se nuusbrief!


Boodskap vir die week

Teks:  Matteus 6:25-34 : “Daarom sê ek vir julle: moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?”

There is nothing that wastes the body like worry, and one who has any faith in God
should be ashamed to worry about anything, whatsoever.
(Mahatma Gandhi)

Boodskap: Dit is altyd lekker om goeie nuus te kry. Die vooruitsig op iets goeds, bring altyd hoop vir ʼn stukkende hart! Hier kom Jesus 2000 jaar gelede, en bring vir ons vandag steeds die goeie nuus. Hy verseker ons, dat ons nooit bekommerd moet wees oor die dinge wat God beloof om te voorsien nie. Hy beveel ons, om op te hou bekommer oor die dag van môre. (v 34) Hy is, nes ʼn herder wat besorg is oor sy skape, ook besorg oor ons fisiese welstand. Kommer het baie nadelige gevolge. Dit breek jou liggaam af, want bekommernis veroorsaak dat jy nie meer gesond eet en genoeg slaap nie. Deur gedurig te tob oor jou sorge, word jou gedagtes naderhand heeltemal daardeur oorheers. Jy gaan ook sukkel om produktief te wees. Jy gaan selfs nie eens genoeg krag hê, om soggens op te staan nie.

Kommer het ʼn negatiewe uitwerking op jou verhoudings met jou medemens en dit bring uiteindelik ook skade in jou vertrouensverhouding met jou Vader! As jy nie meer in God vertrou nie, wat bly dan vir jou oor? Is dit dan die moeite werd om jou te bekommer oor iets, wat jy streng gesproke, nie beheer oor het nie? God is in beheer. Al wat Hy vra, is geloof en vertroue in Hom. Soos Hy vir die natuur sorg, soveel te meer sal Hy ook vir ons sorg. (v 26) Hy vra dat jy net jou lewe, en behoeftes, elke dag aan Hom toevertrou. Hy het jou geskape en Hy sal jou nooit in die steek laat, as jy jou vertroue in Hom stel nie.

Gebed: Jesus beskerm my asseblief, teen my eie kommer. Ek weet dit takel my liggaam, stelselmatig af. Ek wil U ten volle vertrou, vir die voorsiening van my basiese behoeftes.In U naam alleen, Amen.


Eredienste

Sondag 2 Julie

  • 08:30 – Oggenddiens  – Erediens, doop, gesinsdiens
  • 18:00 – Koinonia byeenkoms – Chris Mostert

Van Vleisfees tot Geloofsreis

Vleisfees 2016 was ’n hoogtepunt in NG Suid se geskiedenis en ’n projek wat elke Ligdraer in ons gemeente met groot dankbaarheid gevul het teenoor ons Skepper. Hierdie jaar neem die Here ons egter op ’n nuwe, onverwagte reis.

Die Mpumalanga skou vind vanaf 31 Augustus tot 3 September 2017 plaas. Die omvang van die skou het die kerkraad genoodsaak om te besluit om nie die Vleisfees hierdie jaar aan te bied nie en dat die gemeente in geloof die Here moet vertrou om die fondse te voorsien. Die koördineerders van die Vleisfees het ook saamgebid hieroor en die aanbeveling aan die kerkraad gemaak. Die koördineerders sal die harde werk wat in die reël en aanbied van die fees ingaan, graag deur ander projekte in die gemeente inploeg tot uitbou van die Koninkryk.

’n Basaar het twee doelstellings, nl. fondsinsameling en om samehorigheid in die gemeente te skep. Hierdie jaar het ons ‘n totale inkomste begroting van R410 000 en beoog ons om weer 10% aan verdienstelike organisasies in die gemeenskap te skenk. Die saam kuier en die saam werk aan die fees was verlede jaar regtig ‘n hoogtepunt en hierdie eenheid wat onder gemeentelede geskep is, is iets wat ons ten alle koste nie verlore wil laat gaan nie.

Die kerkraad sowel as die koördineerders het werklik ervaar dat die Here ons gemeente op ʼn nuwe, dieper geloofsreis wil neem, waar Hy nie net finansieel vir ons wil voorsien nie, maar opnuut ons geloof in Hom as ons God wil versterk. Ons is ‘n geloofsfamilie. En soos met die Vleisfees moet ons steeds ons deel doen – nie omdat ons nie God vertrou nie, maar JUIS omdat ons Hom met ons persoonlike finansies vertrou.

Ons gaan aan die begin van volgende kwartaal vir elke gesin (of gemeentelid) ‘n GELOOFSOFFER-koevertjie uitdeel waarin jy jou bydrae kan begin spaar. Hierdie offers kan maandeliks of eenmalig in Oktober inbetaal word en vervang nie die normale dankoffer nie. Elke gesin kan probeer om ten minste R1 000 oor die volgende vier maande (Julie, Aug., Sept. en Okt.) te spaar. ‘n R1000 oor vier maande kan bereikbaar wees as jy dit afbreek. Dis R250 per maand per gesin. Al die inligting rondom die gee van u donasies sal volgende kwartaal aan u gekommunikeer word.

MAAR: In die eerste plek vra ons dat elke gemeentelid regtig erns sal maak om in gebed by die Here te hoor hoeveel hul moet bydra en vra die Here om jou te lei waar en hoe jy kan spaar.. Dit is ‘n geloofsaak tussen jou en God. Die kerkraad onderneem ook om God hiermee te vertrou. Dit is ook vir ons ‘n groot geloofstap.

Die paar projekte waarmee reeds vir die Vleisfees begin is, soos die pragtige kombers wat gehekel is en die vetkoekverkope gaan voort en jul kan steeds daarvoor ook bydra. Daar is ook gemeentelede wat reeds handwerkitems begin maak het vir die Vleisfees. Moenie dit wegmaak nie asseblief. Alle items sal gebruik word tydens ons Geloofsfees wat ons vir November beplan (meer daaroor later). Kontak asb. vir Dr Jean of Fransien indien u enige navrae het.

Ons wil nie die samehorigheid verloor nie. Jul sal sien daar gaan baie geleenthede geskep gaan word waar jul kan inskakel. Die gemeentekamp, die tee drink na die diens, kleingroepe, kuieraande, uitreike ens. ens. Wil jy nie erns maak en by die Here hoor waar Hy jou in die gemeente wil gebruik en waar Hy jou wil laat inskakel nie? Terwyl die Here ons nou op ‘n nuwe pad stuur, is jy dalk die een wat iets heeltemal nuuts in die gemeente moet begin? Al ons bedieninge benodig hande en nuwe vars insette sal ’n groot verskil maak. Kontak gerus die leraars of die betrokke kerkraadslid.

Die volgende ses maande gaan ons as gemeente saam op ‘n geloofsreis. Dit is ons gebed dat elke gemeentelid ‘n nuwe, dieper en meer intieme verhouding met God sal beleef. Ons vertrou die Heilige Gees daarvoor. Berei jouself nou reeds voor deur erns te maak met jou gebedslewe.

Novembermaand beplan ons ‘n Geloofsfees en ons sal saam verstom staan en getuig van God se getrouheid.

Ons bid vir julle en bid asb. ook vir ons.Van Vleisfees tot Geloofsreis


Huis Betlehem

Hier volg ‘n effens verkorte weergawe van ‘n skrywe van die trustees van Huis Betlehem.

Met die hulp van vele donateurs was dit vir ons reeds 18 jaar moontlik om ‘n verskil in 370 kinders se lewens te maak. Ons bied getraumatiseerde kinders ‘n plek van veiligheid, nadat hulle statutêr uit hul ouerhuise verwyder moes word.

Huise Betlehem te Witrivier en Nelspruit word onder die vaandel van Huis Betlehem Trust en die CMR as ‘n Nie-winsgewende organisasie bedryf. Ons ontvang amper geen staatsubsidies nie en is vir al ons materiële en finansiële skenkings afhanklik van die gemeenskappe van Witrivier en Nelspruit. Alle Maatskaplike organisasies, bv. “Childline”, Kindersorg en die Departement: Sosiale Ontwikkeling plaas hul kinders via die hof, in ons sorg.

Die swak ekonomie het ‘n negatiewe impak op ons donasies, maar dit verhoog ook die behoefte vir die plaas van kinders. Met die vakante huisouerpos in Nelspruit, is daar ook ‘n groter las op die Huis in Witrvier om meer kinders te versorg – daar is tans 9 kinders.

Al is daar by ons huise hulp en ander behoeftes ook nodig, is ons fokus tans om meer donateurs te kry wat maandeliks per debietorder vir ons finansieël kan ondersteun, om steeds met hierdie belangrike werk, vir ons gemeenskap te kan voortgaan. Die maandelikse uitgawes, soos bv. water-en-ligte, kruideniersware en lone word uit finansiële donasies betaal.

Huis Betlehem het werklik ons ondersteuning nodig en doen ons daarom ‘n beroep op lidmate wat hul weg oopsien, om ‘n gereelde maandelikse bydrae – hoe klein ook al, te maak om hierdie baie verdienstelike saak te ondersteun. Klik op die skakel hieronder om ‘n diebietordervorm af te laai om sodoende ‘n maandelikse bydrae te maak.

Klik hier om die volledige brief te lees

Klik hier om debietorderopdrag af te laai


‘n GROOT DANKIE vanaf Sending Sonder Grense! (SSG)

Ds Leon Tait van SSG sê:

Baie dankie dat SSG u as gemeente kon besoek. Na aanleiding van die besoek, is daar nou nog 25 borgskappe t.o.v. arm kinders en gesinne in die oud-Oosbloklande! Dank die Here asseblief saam met ons by SSG daarvoor. Indien daar enige navrae is, of indien u ook by Sending Sonder Grense betrokke wil raak, kontak Ds Leon Tait by 082 6014 235 of ltait@mwbi.org. Weereens dankie!


Pastorie te koop

Na aanleiding van ‘n kerkraadsbesluit word die pastorie te Saturnstraat 44, Uitbreiding 11 in Nelspruit te koop aangebied.

Die lieflike huis bestaan uit 5 slaapkamers, 2 badkamers met ‘n aparte gastetoilet, studeerkamer, sitkamer , eetkamer, TV kamer, kombuis met opwaskamer, ‘n dubbel motorhuis, twee stoorkamers en vele meer.

Kontak gerus vir Dr. Jean Strydom vir meer inligting by 083 572 4886.

 


Loof Hom Innibos!

Jy word hartlik uitgenooi om Sondagaand, 9 Junie hierdie wonderlike geleentheid van lofsang by te woon. Toegang is gratis.

 


Op ‘n ligte noot….

 


Groete & seënwense,

Jean & Louis

Skielik iets onthou om te vra, te reël?
Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.