Hierdie week se boodskap

Tema: As alles te veel raak

Teks: 1 Konings 19

Boodskap: “Nou is dit genoeg. Ek kan nie meer nie.”

Baie van ons het die afgelope tyd so gevoel. Nes ons dink dat die wêreld om ons weer begin terug keer na normaal toe, dan tref die volgende golf die land of onluste breek uit.

Huidiglik voel dit of ons lewens en emosies op ‘n wipplank is. Een oomblik is ons bo en net die volgende oomblik kry ons slegte nuus en is weer onder.

Ons emosies ry wipplank wanneer mense na ons gaan vir ‘n Covid-toets. Sommiges toets negatief en ander positief. Met tye gaan dit beter met die wat siek is dan tref ‘n terugslag hulle weer. Party familielede en vriende herstel en ander nie.

Besighede trek ook swaar en mense se werksekerheid kom ook al hoe meer in die gedrang. Dis moeilik om enigsins iets lank vooruit te beplan. Ons leef eintlik konstant met die vrees dat iemand na aan ons, of onsself, ernstig siek kan word. Ons is bang dat ons dalk iemand anders onbewustelik kan aansteek.

Al hierdie dinge maak dat ons ook soos Elia wil uitroep “Nou is die dit genoeg, Here”.

Dat ons ook soos hy wil moet opgee omdat alles net te veel raak vir ons. Ook wil wegvlug dieper die woestyn in. Dalk nie ‘n fisiese woestyn nie, maar dalk voel dit of ons lewens in ‘n woestyn tydperk is.

Hoe wonderlik is dit nie om te sien hoe God Elia hanteer nie. God sê nie vir Elia dat hy homself moet regruk nie. Die engel bring nie ‘n boodskap dat God teleurgesteld of kwaad is vir Elia nie. God stuur ‘n engel om in Elia se onmiddelike behoeftes te voorsien. Kos en water wat vir hom genoeg krag gee sodat Hy in God se teenwoordigheid kan ingaan.

So maak God ook met elkeen van ons wanneer ons voel ons kan nie meer nie. Hy versterk ons. Gee ons krag en moed om verder te kan aangaan. Maar ons moet soos Elia maak en God se teenwoordigheid gaan opsoek.
God is al een wat ons werklik ten volle verstaan en ken. Net by Hom is daar waarlik rus vir ons te vind.
Net Hy kan werklik weer vir ons moed en krag gee om te kan aangaan.

“Ek gee nuwe krag aan die wat moeg is, Ek maak die moedelose weer vol moed.” Jeremia 31:25

Gebed:
Dankie Hemel Vader dat U begrip het met my wanneer ek voel alles raak net te veel. Dankie dat U my ook versterk. Help my om wanneer ek so voel, eerste U teenwoordigheid op te soek en tyd saam met U te spandeer.

Verdere nadenke:

1. Hoekom dink jy gebeur dit dat gelowiges ook soms op die punt kom dat alles net te veel raak?

2. Wat leer jy oor God in die verhaal van Elia in 1 Konings 19?

3. Lees Psalm 13

Vir die skrywer voel dit of die Here van Hom vergeet het.

a. Het dit vir jou al so gevoel en hoekom?
b. Vergeet God regtig van mense of wat is die rede hoekom mense soms so voel?
c. Wat doen die skrywer wanneer hy so voel?
d. Wat leer jy uit die Psalm uit?

4. Lees Psalm 40:1-13

a. Wat alles moet ons volgens hierdie Psalm doen wanneer ons voel alles raak te veel?
b. Wat moet ons doen wanneer die Here ons help? (Vers 10-13)
c. Hoekom is mense geneig om dit nie te doen nie?

5. Lees Matteus 11:28-30

a. Wat alles maak dat ons uitgeput voel?
b. Op watter manier gee die Here vir ons rus?

6. Wat kan jy doen om te probeer verhinder dat alles net te veel raak vir jou?

7. Op watter manier kan jy/julle ander mense help wat op die punt gekom het dat hulle voel alles raak net te veel?

Raak op ‘n veilige manier betrokke by persone wat tans baie druk en uitdagings ervaar.

Vir volledige videoboodskap, klik hier

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Hugo Hamilton

 • Sheila Kellerman

 • Kobus en Marietjie Craig

 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

 

Medelye

Medelye word betoon met die familie van diegene wat sedert die vorige uitgawe van die Midweek, oorlede is:

 • Familie van Piet Myburgh.
 • Jeanette Swart na die heengaan van haar man Thinus.
 • Johan en Petro Strydom na die heengaan van hul dogter Marlouise.
 • At en Hanlie Beeslaar na die afsterwe van At se broer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit