26 September 2018 2018


Hierdie week se Boodskap

Teks: Eks 17:1-7

Boodskap: As jy aan Thomas dink, dan dink die meeste aan “ongelowige Thomas”. Dit is sekerlik iets wat sy lewe lank aan hom sal kleef. Hy was egter nie die enigste een wat getwyfel het nie. Daar is talle Bybelfigure wat ook op een of ander stadium getwyfel het. Miskien twyfel jy oor iets soos wat jy hier lees. As ons die verhaal in Eksodus 17 lees dan sien ons duidelik dat die volk nie opgetree het soos wat die Here verwag het nie. Nadat Hy hulle verlos het uit Egipte en verskeie ander wonderwerke verrig het, twyfel hulle steeds in God omdat hulle omstandighede nie na wense is nie. Hulle het geen water nie en besef dat hulle moontlik gaan sterf as gevolg van dors. Ons lees hoe hulle met Moses rusie maak en hulle nooit wend tot God nie. Hulle hou ook steeds afgode van Egipte in hulle tente aan (Hand 7:42-43). Hulle grootste ongeloof is dat hulle God nie 100% vertrou nie. Hulle ongeloof het hulle 40 jaar in die woestyn laat bly (Heb. 3:19).

God is getrou! Hy was nog altyd getrou. Hy sal op jou lewenspad vorentoe ook getrou wees. Ek en jy hoef nie ‘n agterdeur oop te hou nie. Hy is genoeg! Lees weer God se belofte in Eseg. 36:27 en mag alle twyfel oor God se getrouheid in jou lewe tot niet gaan.

Gebed: Here dankie dat U getrou is. Help my in my ongeloof. Amen.

 


 


 


 


 

Vleisfees: 2 November 2018

Dis reg, ons hou hierdie jaar weer ‘n Vleisfees!

Wil jy ook graag betrokke wees by hierdie wonderlike geleentheid? Op ons webblad is ‘n vorm wat jy kan aflaai om aan te toon hoe en waar jy betrokke kan raak.

Klik hier om die vorm af te laai

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.