Hierdie week se boodskap

 

 

Tema:: Wie is ek? Wie is ons?

Teks: Verskeie

Elkeen van ons wonder soms wie ons is. Dis belangrik om na te dink en uit te vind wie jy is. Ons begin met ‘n nuwe reeks oor die gemeente se visie en missie. Die eerste stap is om uit te vind wie jy is, want dit bepaal hoe jy gaan leef.

As gelowige het jy ‘n ‘n ontmoeting met God gehad, wat natuurlik lewensveranderend was. Paulus skryf die volgende daaroor in 2 Kor 5:17-18 (Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God). Titus 3:5 sê ook dat dit die Heilige Gees is wat die nuwe lewe in jou bewerk het.

In Ef. 2:10 vertel Paulus dat as nuwe mens, is jy God se meesterstuk en 4:24 sê dat jy jou moet beklee met jou nuwe mensheid. Soos wat jy bv. Gymklere aantrek om te gaan oefen, so moet jy jou beklee met jou nuwe mensheid. Jy moet as’t ware in dit groei. Jy moet leef wie jy is.

Die wonder van jou nuwe mensheid is dat jy nie uit eie krag uit hoef te probeer om as nuwe mens te lewe nie. Die Here sal jou deur die werking van die Heilige Gees help om jou nuwe lewe te leef. In 2 Pt 1:3 word bevestig dat jy alles ontvang is wat nodig is om jou nuwe lewe te leef en die Here te dien.

As nuwe mens moet jy egter besef dat die duiwel steeds probeer om jou te verhoed om hierdie nuwe menswees uit te leef. Hy sal jou laat twyfel in jouself, hy sal jou vrede en vreugde steel. Wees dus op jou hoede vir hom.

Onthou dat jou wedergeboorte, toe jy tot bekering gekom het, onmiddellik was, maar die groeiproses om meer soos Jesus te word, is lewenslank.

Tog is jy as individu verbind aan ‘n gemeente en as gemeente kan ons onsself volledig identifiseer met 1 Pt 2:9-10 “Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys”

As nuwe mens en as gemeente is dit ons Godgegewe opdrag om die verlossingsdade van Jesus te gaan verkondig en uitleef. Dit doen ons deur die krag en werking van die Heilige Gees.

Gebed: Here, dankie vir die nuwe lewe wat U aan my geskenk het.

Vir volledige videoboodskap, klik hier

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • ​Hugo Hamilton
 • Susan Taljaard
 • Arno Steyn
 • Welma van Rensburg

   Medelye

  Medelye word betuig met:

  • Die familie van Anna Du Toit
  • Hannelie Van Der Merwe na die heengaan van haar vader.
  • Schalk Raath na die heengaan van sy vader.

   

  Nuwe Reeks: Visie en Missie

  Die nuwe reeks het Sondag begin. Boekies is by die kerkkantoor beskikbaar. Die gids kan ook HIER afgelaai word.

   

  Pinkster 2021

  Baie dankie aan almal wat deel was van die week !

  Pinkster is sop-en-broodjie tyd maar eintlik is dit meer as net ‘n tradisie, dis simbolies van die Heilige Gees se werking:  Die sop kom elke aand in ‘n verskeidenheid, jy weet nie wat elke aand op die spyskaart is nie. Sommige dames maak heerlike sop, terwyl ander glad nie kan sop kook nie. Diesulkes, maak weer die smaaklikste broodjies. So is die Gawes van die Gees ook, jy kan nie kies nie, God deel ‘n verskeidenheid van gawes aan ons almal uit.
  Almal eet ook nie enige soort sop nie maar tog kry jy elke aand genoeg om te eet. So werk die Heilige Gees ook in ons lewens. Ons bedien mekaar met die verskillende gawes, sodat ons geestelik gevoed word en kan groei.
  Die vrou wat die sop kerk toe bring, weet nie wie van haar sop eet of nie. So bedien jy ander mense met jou gawes, meestal onbewustelik.

  Mag die Heilige Gees jou elke keer wanneer jy sop en ‘n broodjie eet, herinner aan Sy gawes. Mag jy onthou dat Hy jou altyd voed deur die gawes van ander gelowiges maar dat Hy jou met jou gawes, ook gebruik in die lewens van ander.

   

  Dames,  onthou asseblief om jou kastrol in die kombuis by die kerk te kom haal.

   

  Jeug

  Die Gr 1 kinders het Sondagoggend hul Roetemerkers ontvang.

   

   

   

   

   

   

  Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit