Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Sien naby mense anders

Teks: Matt 7:1-5; Fil 2:1-5

Boodskap:

Hoe kyk jy na ander? Dalk kyk jy krities en veroordelend of miskien kyk jy met sagte omgee oë. Die mense wat daagliks rondom Jesus beweeg het, het beslis nie met liefdevolle oë na Hom gekyk nie. Baie was veroordelend en het rede gesoek om Hom aan te kla. Tog het Jesus altyd na mense gekyk vanuit God se oë. Hy het altyd probeer om mense in lyn te bring met God se wil vir hulle lewe. Jesus kyk byvoorbeeld anders na Saggeus as die res van die samelewing en dit het ‘n lewensveranderende effek op sy lewe gehad. In Matt 7:1-5 waarsku Jesus ons om nie met veroordelende oë na ander te kyk nie. Ons is soms baie vinnig om kritiek te lewer, terwyl daar self baie fout in ons lewens is. Jesus waarsku dan dat ons eers die balk in ons eie oë moet verwyder voor ons die splinter in ander se oë wil uithaal. Laat eers toe dat die Here in jou lewe werk en jou manier van kyk verander. In Fil. 2:1-5 kom wys Paulus die gelowiges daarop dat God op ‘n ander manier na hulle kyk. Nie veroordelend nie, maar liefdevol deur die kruis van Jesus. Hulle lewens is daardeur verander en daarom moet hulle nou ook met dieselfde oë as God na ander kyk.

Lees gerus weer die teks en kyk na die meegaande prentjie wat daarmee saamgaan.

Gebed: Here dankie dat ek deur U werking in my lewe, naby mense anders kan sien

Klik hier om na ‘n klankbaan van die preek te luister.

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!
Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit