Hierdie week se boodskap

 

 

 

Tema: Die Beloftes oor Sy teenwoordigheid

Teks: Eksodus 33:1-17

Boodskap: 

Die teenwoordigheid van God verander alles! Dink jouself in, ‘n moeë afgematte Israeliet op die 40 jarige reis deur die woestyn. In die donkerte van die nag, tel hy sy tent flap op en kyk om na die vuurkolom in die lug, hy draai na sy vrou toe en sê: “Alles is nog reg, God is steeds by ons”.

Dink aan die dissipels in die skuit op die verwoede stormagtige see, toe hulle vir Jesus sien aangeloop kom op die water na hulle toe en Hy vir hulle sê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.”

Die belofte is dat God is altyd teenwoordig by ons. Niks kan daardie feit verander nie, dit is net ons bewustheid wat verander. God se belofte aan Jakob was “Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan… Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het” (Gen. 28:15). Jakob se antwoord? Jakob het wakker geskrik en gesê: ‘Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie” (Gen. 28:16). God is altyd besig met duisende dinge in jou lewe, maar jy is dalk net bewus van drie van julle. Die belofte van God se teenwoordigheid is aan ons gegee, Jesus sê: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt. 28:20), God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie” (Heb. 13:5).

Eksodus 33, handel oor die probleem rondom God se teenwoordigheid. Die vraag vir die Israeliete is: “Kan die Here ook teenwoordig wees op ander plekke as by Sinai? (vgl. Rig. 5:5; 1 Kon. 19:8; Ps. 68:9).

Onder al die mense van Israel, herken Moses, wat God die beste van almal ken, die nood vir God se teenwoordigheid. Hy besef dat sonder God se teenwoordigheid is hulle doel, hulle lewe hopeloos, is hulle toekoms futiel en hulle lot is noodlottig. Moses wil nie een stap vorentoe gee, sonder die volheid van die teenwoordigheid van God nie. Moses wou en kon dit nie doen nie. Is dieselfde waar van ons? Is jy bereid om te leef sonder God se teenwoordigheid in jou lewe?

Wanneer ons sondig, soos wat Israel ook gesondig het, sal Jesus ons saak pleit by die Vader en omdat Jesus die Vader se guns het, sal ons vergewe word, nie deur ons eie verdienste nie, maar deur die verdienste van Jesus. Daarom het ons ‘n Middelaar nodig, net soos wat die Israeliete nodig gehad het. As Christene het ons Jesus wat ons Middelaar is. Hebreërs 7:25 vertel vir ons, “Daarom kan Hy ook die wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos: Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree”.

Moses het iets besef wat almal van ons een of ander tyd moet besef en dit is dat die teenwoordigheid van God is nie opsioneel nie, wanneer ons gaan doen dit waarvoor Hy ons geroep het om te doen. Hier is ‘n belangrike les vir jou en my as gelowiges – sonder God se teenwoordigheid in ons lewens, sal ons nie enige iets kan bereik nie. In werklikheid om die Christen lewe te leef sal onmoontlik wees sonder die teenwoordigheid van God. Dit is presies wat Jesus vir ons vertel in Johannes 15:1-5, wanneer Hy praat van die wingerd en die lote in die wynstok.

Daar is nog ‘n bewustheid wat onder ons aandag gebring moet word en dit is dat God se teenwoordigheid sonder ons af van die res van die wêreld. Dit was God se teenwoordigheid wat hulle sou beskerm, aan hulle sou voorsien, wat hulle vorentoe sou dryf en in staat sou stel om iets te vertoon aan die wêreld wat niemand nog ooit gesien het nie – die voortreflikheid/heerlikheid van God. God se heerlikheid kan nie gesien word apart van sy teenwoordigheid in die lewens van sy kinders nie.

Ons begeerte moet wees om God se teenwoordigheid te ken en te ervaar elke oomblik van elke dag. Sonder God se teenwoordigheid is ons godsdiens leeg. Die probleem vir meeste van ons is dat ons nie bewus is van sy teenwoordigheid nie, soos wat ons voort strompel deur die lewe onbewus van die feit dat God is met ons en Hy sal ons nooit verlaat nie.

Hoe dwaas is ons nie, wanneer ons dink ons kan sonder God lewe nie? Dit is om soos Israel ‘n ramp in jou lewe in te nooi. Om God se teenwoordigheid te wil ervaar moet jy ‘n begeerte hê vir God se teenwoordigheid. Nader tot die Here en Hy sal tot jou nader. God sal nie Homself op jou af forseer nie. Hy het vir jou die kapasiteit van keuse gegee. Hy respekteer jou keuse.

Die wysste/beste ding wat jy vandag kan sê is, “Here, ek gaan nie vandag hier weg sonder U nie – ek soek U in my lewe!”. Sensitiwiteit tot God se teenwoordigheid is ‘n konstante herinnering dat God ons nooit verlaat het nie en nooit sal verlaat nie, maak nie saak wat ons omstandighede is nie – dit is daaglikse herinnering wat by ons gekultiveer moet word – dit gebeur nie net nie – dit is soos Moses vir ons gewys het ‘n diepe begeerte en erkenning dat sonder God kan ons niks doen nie.

Gebed: Here dankie dat U beloof het om altyd by ons te wees. Lei ons deur u Heilige Gees om elke dag meer en meer bewus te wees van U teenwoordigheid en mag dit ons lewens so beïnvloed dat U daardeur verheerlik sal word. Amen.

Vrae vir nadenke (persoonlik of in groepe)

 • Hoe weet jy God is teenwoordig in jou lewe?
 • Lees Genesis 28:13-19. Tot watter besef het Jakob gekom? Wat het Jakob gedoen na hierdie nuwe bewuswording?
 • Lees Psalm 23:4 en Jesaja 43:5. Wat leer dit vir jou oor God se teenwoordigheid?
 • In Johannes 14:16-17 gee Jesus die belofte dat die Voorspraak (Helper/Advokaat) by ons sal wees. Hoe help dit ons as gelowiges om God se teenwoordigheid te verstaan? Hoe help dit jou om jou daaglikse lewe te leef, wanneer jy besef God is in sy Heilige Gees die hele tyd by jou?
 • Jakobus 4:8 sluit aan by wat Dawid in Psalm 39:19-21 – dat alle krag kom deur jou te nader tot die Here. Hoe kan jy jou daagliks nader tot die Here? Wat gebeur wanneer jy jouself nader tot die Here?
 • Wat het jy geleer uit Sondag se boodskap oor die teenwoordigheid van God?
 • Vir wie gaan jy hierdie week vertel van God se teenwoordigheid in ons lewens?
 • Hoe gaan jy hierdie week leef in God se teenwoordigheid?

Vir volledige videoboodskap, klik hier

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Hugo Hamilton
 • Sheila Kellerman
 • Marietjie Craig
 • Tom Farmer
 • Marinda van den Berg
 • Joe Meyer
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Medelye word betoon met:

 • Die Nel familie na die heengaan van Poppie Nel

 • Basie en Susan Faurie na die afsterwe van ‘n familielid

Pulled Pork Bun Projek

 
 Ondersteun asseblief ons volgende fondsinsamelingsprojek.  Ons as kerk bevind ons maar in voortdurende uitdagende omstandighede.
 
Indien u enige donasies wil gee tot die projek of op een of ander manier wil help sal ons dit hoog op prys stel. Ons doel is om R25 000 wins te maak aangesien ons steeds nie vleisfees kan hou nie.
 
Navrae kontak dr. Jean (0835724886). Baie dankie vir jou ondersteuning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit