24 Oktober 2018


Hierdie week se Boodskap

TEKS: Johannes 13:1:17 en Markus 10:35-45

BOODSKAP: Ons leef in ‘n wêreld waar status nogals belangrik is vir mense. Ja, ons ontken dit gewoonlik, maar dis ongelukkig waar van meeste mense. Dit begin al op skool wanneer kinders deel wil wees van die “Cool” kinders. Hierdie “Cool” kinders is baie keer die wat die regte “brand” klere dra. Die beter selfone het en saam met hulle ouers op duur vakansies kan gaan. Die kinders wat deur die ander “gedien” moet word. Ja, en dit stop gewoonlik nie wanneer ons uit die skool gaan nie. Dit raak net duurder om “Cool” te wees. Om die regte kar te ry. Die regte adres te hê. Die regte bankbalans. Die regte vriendekring. Ja, ons almal hou nogals daarvan om belangrik te voel. Ons hou daarvan om gedien te word.

Jesus kom stel vir Sy dissipels en ons ‘n heeltemal ander voorbeeld. Ons sien, net soos ons ook maar daarmee sukkel, sukkel die dissipels om regtig te verstaan en dit toe te pas in hulle lewens. Wanneer hulle saam aan tafel is en een van hulle bereid moet wees om die ander se voete te was, doen nie een dit nie. Hulle is te bang dit tas hulle status aan. In vandag se terme; dit gaan mos nie Cool wees om die minste te wees en die ander te dien en so onaangename dienswerk te doen nie. Dan staan Jesus op en was hulle voete. Meer nog Hy gee hulle die opdragte dat hulle dieselfde moet doen as Hy. Hulle moet ook mekaar se belange hoër ag. Hulle moet bereid wees om die minste te wees. Hulle moet bereid wees om mekaar te dien.

Hierdie is ‘n opdrag aan elkeeen wat sê dat Hy ‘n volgeling van Jesus is. Jy kan nie sê jy volg in Jesus se voetspore maar jy loop ‘n draai om die dele waar Jesus vir ons die voorbeeld stel nie.

Dink bietjie hoe en waar vra Jesus van jou om die geringste te wees en ander se behoeftes hoër as joune te ag. Hierdie is nie maar ‘n eenmalige of jaarlikse aksie nie. Dit vra ‘n nuwe ingesteldheid. Dit vra om in die wêreld se oë dalk nie “cool” te wees nie, maar in God se oë die regte ding te doen.

GEBED: Hemelse Vader, dankie dat U deur Jesus Christus vir ons leer wat in U oë belangrik is. Here, ons moet erken dat dit moeilik vir ons is omdat dit so ver verwyderd is van wat die wêreld ons leer. Help ons om soos U, Jesus, nederig te wees. Bereid te wees om die minste te wees en ander se belange hoër as my eie te ag.


Kinderkerkafsluiting Sondag 28 Oktober

Ons gaan bokskar-inry hou!

Maak saam met pappa en mamma jou eie bokskar en bring dit saam op 28 Oktober.

Ons voorsien springmielies en koeldrank!

 


 


 

IT’s TIME: Watch and Pray!

Gebed werk kragtig! En daarom verwelkom ons Angus Buchan se inisiatief vir die IT’s TIME gebedsaamtrek Saterdag 27 Oktober 2018.

‘n Sterk en dringende oproep vanuit NG Suid gemeente is opgestuur om Saterdag in die Gees saam te staan en saam te bid.

Ons wil in dankbaarheid en in ootmoed voor die Here buig en ons weet Hy sal ons antwoord en vir ons groot en onverstaanbare dinge openbaar.Elkeen is dus genooi – kom bid saam:

Saterdag 27 Oktober 2018

Tyd: Enige tyd vanaf 06:00- 8:00. Elke persoon kan net so lank vertoef as wat hulle tyd dit toelaat!!!!

Plek : NG Suid, Lapa, Emke str. Nelspruit.

Daar sal geen sprekers wees nie. Ons gaan nie koffie/tee/beskuit bedien nie. Want…… ons gaan bid.

Om saam te bring – kers(e) – as simbool van God se Lig en Leiding vir ons pad.

Hierdie tydsgleuf is gereel sodat IT’s TIME byeenkoms steeds gevolg kan word op TV – indien dit gebeeldsend gaan word???

Nooi familie, nooi vriende, nooi huiswerkers, nooi bure!


  

 


  

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.