Hierdie week se boodskap

 

 

Sondag, 21 Junie 2020 – Koninkrykswaardes: Dankbaarheid

Skriflesing uit verskeie Pauliniese briewe: 1 Tess. 5:16-18; Ef. 5:19-20; Kol. 3:15-17

In ons teksverse lees ons dat dit God se wil is dat ons moet dankbaar wees. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is die wil van die Here!!! Om dankbaar te wees vir die klein dingetjies sal jou laat dankbaar wees ook vir die groot dinge in jou lewe. Ons sê so maklik ons is geseënd. Weet ons waarvoor, of het dit net ‘n vroom sêding geword. Spog ons as ons dit sê, of is ons opreg geseënd.

Om dankbaar te wees, laat jou anders kyk na die lewe. Dankbaarheid moet ‘n lewenstyl word. Jy gaan dinge raaksien wat voorheen nie saak gemaak het nie.

In die koninkryk van God vergelyk ons nooit onsself met ander nie. Moet nie wens jou lewe was anders nie. God weet wat is die beste vir jou. Paulus sê vir ons in 1 Tess. 5:17 om ‘n dankbare hart te hê is om God se wil in jou lewe uit te leef deur dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Wanneer ons begin om vir God dankie te sê vir wat ons het, eerder as om onsself te vergelyk met ander, maak dit die deur vir ons oop na God se seëninge.

Ons sê vandag baie maklik dankie, dikwels sonder dat ons dit bedoel. In die Bybelse tyd was dit die teenoorgestelde.

Mense het nie vir mekaar dankie gesê nie. Hulle het “dankie” geleef. Jy moes jou dankbaarheid met dade bewys en nie net praat nie. Gewoonlik het jy dit gewys deur vir die persoon iets soortgelyks terug te doen of terug te gee as wat hy vir jou gegee het. Mense was dus gedurig in “dankbaarheidskuld” teenoor mekaar. As iemand vir jou geld gee, was jy dus onder die verpligting om dit vir hom op ʼn manier terug te gee, anders was jy nie regtig dankbaar nie.
Daarom sê Paulus byvoorbeeld dat ons aan niemand iets moet skuld nie, behalwe om mekaar lief te hê. As jy aan iemand iets anders skuld het daardie persoon ʼn houvas op jou, want jy moet hom terugbetaal.

Met God is dit anders. Omdat God so wonderlik en groot is, kan ons nooit alles aan Hom “terugbetaal” nie. Daarom moet ons vir Hom dankie sê. Ons dankie neem die vorm van lof en eer aan wat ons vir Hom gee. Dankie sê is om die grootheid en almag van God te erken en nie daaroor stil te bly nie.

Maar dan moet ons ook nie vergeet om vir Hom met ons dade ook dankie te sê nie. Godsdienstige leiers sê baie dat “ons ons lewens” vir die Here moet gee. Wel, wie het vir jou jou lewe gegee? Natuurlik God. As jy dan regtig dankbaar is teenoor Hom, sal jy jou lewe vir Hom “teruggee” deur vir Hom te leef. Of waar kom ons geld vandaan? Natuurlik het ons daarvoor gewerk, maar op die ou einde is die krag, energie, geleenthede, talente en wat nog alles dinge wat God vir ons gegee het. Daarsonder sou ons niks kon uitrig nie.

Vir die meeste mense is dankbaarheid eintlik maar net ’n wisselende emosie wat afhang van hulle omstandighede. Solank dinge goed gaan betreffende hulle bankbalans, hulle veiligheid en gesondheid, is hulle dankbaar, maar as die stormwinde begin waai, dan waai dit hulle dankbaarheid eens-klaps weg. Die sement van ontevredenheid verhard dan blitsvinnig rondom hulle hart.

Dit is ’n ingesteldheid van die hart. Dankbaarheid is meer as emosies. Dit ook, maar dankbaarheid is siel-sake. Dit is daardie diep ingesteldheid van vrede en vreugde teenoor die Here diep in ons binneste. Omdat Jesus in ons lewe ingestap het en ons oorweldig het met Sy goedheid, is daar ’n diep vrede in ons. Ons harde harte het sag geword. Ons gejaagde gemoed het gekalmeer. Ons het aan die Here se voete tot rus gekom.

Dankbaarheid is ons vertrekpunt vanwaar ons die lewe elke dag beleef. Soms beleef ons dankbaarheid baie intens, dan oorstroom emosies van vreugde en blydskap ons. Dan voel ons die Here se hartklop vuurwarm hier in ons binneste. Maar meermale is dankbaarheid ’n diep bewussyn, ’n vaste wete wat die Gees van God in ons bewerk dat ons geliefdes van die Here is.

Dankbaarheid is om altyd te weet dat Christus ons gered het toe ons nie redbaar was nie. Hy het ons in die donker opgespoor toe ons in ons sondes verdrink het. Dankbaarheid vloei voort uit hierdie wete dat ons nou en vir altyd aan die Here behoort. Dankbaarheid is die innerlike oortuiging dat ons kinders van God is in wie se harte die Gees aanhoudend uitroep “Abba, Vader, liefdevolle Vader!”

Ons as navolgers van Christus se dankbaarheid is sinoniem met daardie diep tevredenheid voor die Here en ’n diep begeerte om Sy hemelse vrede orals te versprei. Ons kan nie anders as om ons vreugde in Jesus se naam te deel by wyse van bekertjies koue water aan dorstiges en porsies brood aan hongeriges nie.

Dankbaarheid is om oop oë te hê vir soveel mense wat nog na Sy lewende waters smag en wat vandag met hongerpyne die harde lewe moet aandurf. Die Here se dankbaarheid aktiveer ons. Dit laat ons nie net vroom rondsit in geestelike skuilplekke sodat ons kan beter voel oor onsself nie. Ware dankbaarheid maak ons juis vergeetagtig wat ons eie behoeftes aanbetref. Dit laat ons lofliedere sing en leef tot eer van God, in so ’n mate so dat dit ander mense se lewens ook aanraak.

Die keuse is die sleutel. Daai sleutel wat die positiewe kant van die lewe vir jou en die mense rondom jou oopsluit.

Dankbaarheid beïnvloed die mense om jou. Dit versprei liefde. Dankbaarheid maak jou gelukkig. Dit is hoekom ’n lewe van dankbaarheid God se wil is vir sy kinders.

Hoe gaan jy kies? En onthou, dis ’n daaglikse keuse. Gaan jy elke dag kies om dankbaar en positief te wees? Ek dink die resultate wat jy gaan sien sal ongelooflik wees. Dit is nie altyd so maklik om dankbaarheid uit te leef nie, maar dit is presies wat ons moet doen om te lewe binne-in God se wil vir ons. Dit is hoe ons beweeg in ons persoonlike lewens, ons gemeenskap en samelewing wat God se koninkryk meer sigbaar en tasbaar maak – wanneer ons leef met dankbaarheid.

Dawid sê in Ps. 116:17, “Ek wil U loof met ‘n dankoffer, ek wil die Naam van die Here aanroep”. Mag elkeen van ons daarna streef om ‘n gesindheid van dankbaarheid te hê, wat ons sal lei tot ‘n nuwe vlak van heiligheid in ons lewens.

Gebed: Here, ons wil net vandag in diepe afhanklikheid voor U neerbuig en sê, baie dankie Here, vir die redding en die nuwe lewe wat U vir elkeen van ons bewerkstellig het deur die reddingswerk van Jesus Christus, ons Here. Mag ons dankie-sê nie net woorde wees nie, maar ‘n lewe wat geleef en gerig word binne-in U wil. Mag U verheerlik en geëer word deur ons dankbare harte, soos ons leef en werk in U koninkryk. Amen.

Om na ‘n opname van hierdie boodskap (asook vorige boodskappe) te kyk, klik hier

 

 

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Ria Lourens
  • Marie Pretorius
  • Annatjie Minnaar
  • Lulu Pelser
  • Louise Combrink

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:-

  • Fanie Sholtz
  • Ciska le Roux
  • Ria Williams