Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: God se doel…strategie…taktiek

Skriflesing: Johannes 17:20-26

Boodskap:

Om te leef met ‘n doel maak ‘n wêreldse verskil. Weet jy wat is God se doel met jou? Vanuit ons teksgedeelte is dit baie duidelik, veral in vers 21 en 23. Jesus is in gesprek met die Vader daaroor. Jy as kind van God se doel is om Jesus Christus aan die wêreld te verkondig as Verlosser. Die wêreld het ‘n Verlosser nodig! God verwag dus van jou om die doel wat Hy vir jou het na te kom. Die volgende vraag wat natuurlik by ons opkom is, hoe gaan ek dit regkry? Die wonderlike daarvan is dat Jesus ook daaroor met die Vader praat.

God het ‘n duidelike strategie hoe hierdie doelwit moet ontvou. Dis baie duidelik en word eenvoudig saamgevat in die begrip “eenheid”. Gelowiges vind in Jesus en die Vader ‘n eenheid. Vanuit hierdie eenheid funksioneer ons. As ons as gelowiges nie as eenheid vanuit die Vader optree nie dan sal ons nie die gewenste doelwit bereik nie. Die eenheid is egter nie eendersheid nie, dit is iets anders. Dit is eenheid in Hom. Dis waar ons identiteit lê.

Vanuit die strategie volg ek en jy ‘n spesifieke taktiek ten einde die doelwit te bereik. Jesus praat ook met die Vader oor die taktiek wat ek en jy moet volg. Die taktiek staan op twee bene, naamlik heerlikheid en liefde. Jy moet die heerlikheid van die Vader versprei soos wat Jesus ook gedoen het. Wat is die heerlikheid? Dis baie eenvoudig. Jy moet die vergestalting word van die Vader en Jesus in hierdie wêreld. Waar jy ook al beweeg moet jy die “gesig en karakter” van die Vader uitbeeld. Natuurlik vind dit plaas deur jou woorde en dade. As jy dit nie doen nie sal die wêreld al hoe minder van die Vader en die Verlosser Jesus weet. Kyk gerus na Heb. 1:3 en 2 Kor. 3:18 om te sien wat presies daarmee bedoel word. Die tweede been is die liefde. Die Vader het jou lief soos wat Hy Jesus liefhet. Dis iets besonders. As iemand wat geliefd is, moet jy deur die liefde wat jy ontvang het die Vader uitbeeld en Jesus aan die wêreld as die Verlosser verkondig. Duidelik kon jy sien vanuit 2 Kor. 3:18 dat dit geskied deur die hulp van die Heilige Gees in jou. Dit is Gees wat jou bekwaam maak.

Mag jy die doel uitleef, om Jesus aan die wêreld as Verlosser te verkondig en volg God se strategie deur vanuit die eenheid in Jesus en die Vader te funksioneer met die taktiek van heerlikheid en liefde.

Gebed: Vader baie dankie dat ek as geliefde die voorreg het om deel van U plan en doel te wees. Heilige Gees help my om dit uit te leef. Amen.

Vir volledige video boodskap: https://youtu.be/_JHN5IKkLyc

Vir volledige Bybelstudie: www.ngnelspruitsuid.co.za (Jesus bid vir jou)

Belydenisaflegging: 21 Februarie 2021

Weens die huidige inperkings, het die Geloofsbelydenis Sondag in twee aparte dienste plaasgevind. Gebruik die skakel hieronder om die opname van dié dienste te sien.
Welkom aan elke nuwe lidmaat van SUID! Baie geluk ook aan die ouers en elke jongmens wat so ‘n besonderse dag kon vier!

Eredienste

 

 

 

Nuwe Bybelstudiereeks

Die voortreflikheid van Jesus Christus
 Ons nuwe reeks skop eerskomende Sondag af.

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Hugo Hamilton
  • Leon Steenkamp
  • Marie Pretorius
  • Alet Negus

Medelye

Medelye word betuig met Lourens en Adri Kriel na die afstwerwe van Hannes Pieterse.

 

Jeug

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit