Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Die Heilige Gees en jou nuwe lewe

Skriflesing: 1 Kor 3:1-3 en Gal 5:16-18

Boodskap:

Soos wat die Vader en Jesus ‘n rol speel in jou nuwe lewe, so speel die Heilige Gees ook ‘n beslissende rol in jou nuwe lewe. Die Heilige Gees was reeds betrokke in jou lewe nog voordat jy tot bekering gekom het. Die Gees het van buite af ingewerk in jou lewe, maar nadat jy tot bekering gekom het, het Hy in jou kom woon. Nou is jou liggaam ‘n tempel van die Gees (1 Kor 6:19).

Die besondere rol van die Gees in jou lewe is om jou te help om geestelik te groei en om ontslae te raak van dele van die ou mens wat nog in jou lewe teenwoordig is. Paulus skryf dat ons oorwinning oor die sonde in ons lewe kan kry deur die Gees (Rom 8:13). Volgens Paulus kan ons nie sonder die Gees nie. Daar is so baie gelowiges wat op eie krag geestelik wil groei en oorwinning oor sonde wil behaal. Dit is egter nie moontlik nie, daarom skryf Paulus op verskeie plekke in sy briewe dat ons moet wandel in die Gees, vervul word met die Gees, vol word van die Gees en ook om onder beheer te wees van die Gees.

Ons sien duidelik dat hy van die gemeentes aanspreek omdat hulle baie mooi onder leiding van die Gees begin het, maar nou op eie stoom aangaan. In 1 Kor 3:1-3, Gal 3:3-5 en 1 Tess 5:19 kan jy lees hoe hy die gemeentelede aanspreek omdat hulle uit eie krag wil aangaan. Ons maak vandag steeds die fout om op eie stoom aan te gaan in ons geestelike lewe, al het ons die Gees in ons lewe.

My vraag aan jou is tot watter mate laat jy toe dat die Gees jou lewe beheer? Smag jy na ‘n geesvervulde lewe? Dan is dit belangrik om sommer nou vir die Gees te vra om jou te vervul met Sy volheid sodat jy in totale afhanklikheid van Hom leef.

Kyk gerus na die volledige video van hierdie boodskap: https://www.youtube.com/watch?v=c4Qz_FOpqf0

Gebed: Heilige Gees, dankie dat U in my woon. Kom vervul my met u volheid vandag sodat ek soos ‘n fontein sal wees wat oorborrel. Amen

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

 

 

SPESIALE BOODSKAP: NUWE EREDIENSREëLINGS

Goeie nuus!! Ons kan nou 250 mense per erediens akkommodeer en daarom wil ons graag die volgende inligting deurgee vir kennisname.

Klik hier om die volledige dokument aangaande die erediensreëlings af te laai.

Lees dit asseblief noukeurig deur aangesien elke Sondag se inligting verskil.

 

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Ria Lourens
  • Marie Pretorius
  • Ciska Le Roux
  • Phyllis Meyer
  • Hugo Hamilton
  • Louise Combrink
  • Heinz Meyer en gesin

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:

  • Deon ( familielid van Zelda en Vernon Paul )
  • Ronel Botha
  • Marie Haasbroek