Hierdie week se boodskap

Tema: ‘n Veilige hawe: Omgee

Teks: Verskeie

Boodskap:   Omgee is ‘n belangrike Bybelse beginsel. Gal. 6:10 stel dit baie duidelik: “Solank ons die geleentheid het moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges”. Johannes 13:35 brei ook uit op die beginsel “As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is”. Omgee is egter nie vanselfsprekend nie, aangesien meeste mense geneig is om altyd net aan hulself te dink. Dis eers as jy ‘n ontmoeting met God gehad het en Hy jou lewe verander het dat jy met ander oë na jou medemens begin kyk. Die groot voorbeeld en bron van omgee is natuurlik God en God gee beslis om. Ons sien reeds in die begin van die Bybel hoe Hy vir Adam en Eva omgee, hoe Hy vir Israel versorg in die woestyn en hulle die beloofde land gee. Dis egter nie waar Sy omgee stop nie, maar word voortgesit in die persoon en werk van Jesus Christus. Jesus het God se “omgee hart” op ‘n praktiese wyse kom demonstreer. Hy het gelykenisse vertel en wonderwerke gedoen om God se omgee uit te beeld en bekend te stel aan die mense. As ek en jy vandag waarlik wil omgee, moet ons eerstens vanuit die Bron van omgee funksioneer. Sommige mense is te bang om om te gee omdat dit dalk te veel van hulle sal verg. Leo Boschalia skryf dat ons onderskat dikwels ‘n gawe woord, of luisterende oor, selfs ‘n eerlike kompliment of die kleinste gebaar van omgee, terwyl elkeen die potensiaal het om ‘n lewe te verander. Onthou dat omgee altyd vanuit die kader van liefde moet plaasvind. Omgee is die vergestalting van God se hande en voete en die doel is dat God deur jou omgee verheerlik moet word. Gaan leef Lukas 6:36 “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is”.

Gebed: Here dankie dat U omgee en dat ek deur my omgee ‘n verskil in U Koninkryk kan maak.

Vir volledige videoboodskap, klik hier

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Hugo Hamilton
 • Johan Grobler
 • Kobus Craig
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Medelye

Medelye word betoon met:
 •  Die familie van Hannetjie Kinnear. Bid asb steeds vir Fred Kinnear wat in Intensiewe Sorg is met Covid
 • Hanlie Steenkamp en familie na die heengaan van Leon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit