Hierdie week se boodskap

 

Tema: Die Koninkryk van God – Nederig, gering en Diensbaar
Teks: Lukas 18:9-17

Boodskap: Dink so bietjie vir ‘n oomblik aan wie jy ken of van weet wat ‘n goeie voorbeeld is van iemand wat nederig is en diensbaar is? Dink so bietjie na oor wat jy van die persoon/e dink en hoe jy julle sien.

Al reeds in die Ou Testament lees ons dat Nederigheid vir God belangrik is. Daar is heelwat tekste in die Bybel wat verwys na nederigheid, geringheid en diensbaarheid. Hierdie 3 gaan hand aan hand met mekaar. Hierdie is belangrike waardes in die Koninkryk van God. Hierdie waardes staan egter lynreg teenoor dit wat die wêreld ons wil kom wysmaak.

Die wêreld se waardes is die van hoogmoed, belangrik wil wees en gedien wil word. Die wêreld wil ons laat glo dat jy eers suksesvol in hierdie lewe is as jy in die samelewing gesien word as belangrik en as ander jou verskeie gebiede dien. Die wêreld se koninkryk het baie mense laat glo dat nederigheid en geringheid ‘n teken van swakheid en minderwaardigheid. Dis egter ‘n leuen. Ongelukkige glo baie mense hierdie leuen en dan maak hulle skade aan ander mense op emosionele, geestelike en/of fisiese vlak.

Hoogmoed word baie keer so in hierdie wêreld gekamoefleer dat ons dit nie altyd raaksien of agterkom nie. Ons leef in ‘n wêreld waar die eie-ek op dit troon sit, waar elkeen vir homself en sy eie eer veg. Waar mense sal kul en bedrieg om hulself te verryk en hul eie aansien te beskerm. ’n Wêreld waarin mense al hoe minder tyd het vir mekaar omdat alles draai om my – my werk, my prestasie, my inkomste, my kinders, my drome, my toekoms. Me, myself and I. En die een wil beter en belangriker wees as die ander.

Dis hartseer, maar selfs in kerke en in mense se godsdiensbeoefening het hoogmoed baie keer nederigheid kom verdryf. Vanoggend se teks kom vertel ons juis van geestelike hoogmoed. Luister maar net hoe gereeld mense met hulle woorde en aksies neersien op ander en dit dan baie keer op allerlei maniere probeer regverdig.

Gevolglik word kinders groot wat nie kan verloor nie en kan hulle dikwels nie die son oor ’n ander sien skyn nie. Hulle leer nie dat alle mense in God se oë gelyk is nie.

Nederigheid gaan oor ‘n lewensingesteldheid. Dit gaan oor die manier oor hoe ek na ander kyk en oor hulle dink. Oor hoe ek bereid is om ‘n positiewe verskil in ander se lewens te maak. Dit gaan oor hoe ek ander help om die beste in hulle na vore te bring. Dit gaan oor ‘n besef dat wat ek het en wat ek is, genade van God af is. Deur Nederig te wees, deur ander te dien, wys jy juis dat jy sterk is en nie swak is nie. Jy is sterk genoeg om nie meegesleur te word deur die wêreld se beheptheid met stand en status nie. As jy erns maak met jou burgerskap van God se koninkryk, sal jy nie neersien op ander mense en dink jy is beter as hulle nie.

Jesus Christus het vir ons die beste voorbeeld kom stel van wat nederigheid beteken asook wat dit beteken om die minste te wees. Gaan lees weer ‘n slag hoe Filippense 2:5-9 Jesus se pad van nederigheid, geringste wees vir ons opsom. Jesus, die Koning van alle Konings, deel van die Drie-eenheid van die enigste ware God, se hele aardse lewe was gekenmerk deur nederigheid en diensbaarheid. Maar Jesus Christus was allermins ‘n Swakkeling gewees of iemand wat onbelangrik was. Jesus het vir ons duidelik deur Sy lewe kom wys wat Nederigheid en Diensbaarheid behels.

Jy leer om nederig te word wanneer God groter word in jou lewe en jy kleiner. Wanneer God groter word as my eie drome en ideale en besluite en ek kleiner. Wat die wêreld nodig het is nie mense wat lewe om monumente van hulleself op te rig nie, maar mense wie se lewe ’n monument van nederigheid is. Mense wat loop in die voetspore van Jesus Christus. Mense wat nie net vir hulleself lewe nie, nie net hulself wil verryk en bevoordeel nie, nie net vir hulleself wil sorg en omgee nie, maar mense wat bereid is om nederige diensknegte vir Jesus te wees.

1 Petrus 5:5b “Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”

Mag ons nie toe laat dat Status en Hoogmoed ons op sleeptou en ons oor die afgrond trek nie. Mag ons lewe, ’n lewe van nederigheid wees waar ons eie eer en status en erkenning, ons eie lof en roem vae ondertone is in die groot simfonie van eer en lof en aanbidding aan God. Mag dieselfde gesindheid van nederigheid wat in Jesus was, ook in ons wees. Amen.

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

 

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

Ria Lourens
Marie Pretorius
Annatjie Minnaar
Louise Combrink
Ciska Le Roux
Lulu Pelser

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:

Elize Steenkamp
Fanie Sholtz
Phyllis Meyer
Deon – familielid van Zelda en Vernon Paul
Bernie Jordaan

 

Meegevoel

Meegevoel word betuig met Leoni Bos en familie na die afsterwe van Theuns