Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Leef oorwinnend… hier en nou

Skriflesing: Romeine 8:31-37

Boodskap:

 “Geloof lei nie tot oorwinning nie. Geloof IS die oorwinning. Die oorwinning het nie plaasgevind toe Goliat getuimel het nie, maar toe Dawid genoeg geloof gehad om vyf klippe op te tel”. – Len Sweet
Wat ervaar ons te midde van die tyd van inperking, te midde hierdie tyd van onsekerheid? Ervaar ons vreugde? Voel ons ons is besig om die oorwinning te behaal oor kwessies in ons lewe. Is ons besig om die stryd te wen en die oormag te behaal oor sekere uitdagings?
“Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in My rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die wêreld reeds oorwin”. Johannes 16:33 NLV
Om spanning werklik te oorwin in ons lewens, moet ons leer om die vrede te beoefen wat reeds vir ons voorsien is deur die oorwinningskrag van Jesus.
Een manier om konstante vrede te hê is om “in die nou” te leef. Ons kan baie tyd spandeer deur om aan die verlede te dink of om te wonder wat die toekoms inhou… maar ons gaan niks uitrig as ons gedagtes nie gefokus is op vandag nie.
As jy nou wil leef in die oorwinning van God moet jou perspektief oor God reg wees. Om ‘n lewe van oorwinning te leef is ‘n lewe wat geleef word in geloof, in ‘n oomblik-vir-oomblik oorgee aan God. Jou lewe van oorwinning is gegrond in jou geloof dat Jesus Christus jou gered het en vir jou ‘n lewe van oorvloed gee, nie net as ons eendag hemel toe gaan nie, maar reeds nou ook.
Die lewe van oorwinning is ‘n geloofsreis, nie net vir ons ewige verlossing nie, maar van daaglikse keuses wat opgebou word in ‘n leefstyl wat Jesus reflekteer (Gal. 2:20).  Daarom dat ons oë gevestig is op Jesus en nie op die dinge van hierdie wêreld nie.
Romeine 8:31-37 is geskryf in die vorm van ‘n oorwinningslied. Paulus skryf ons is meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet. Paulus het ‘n aanloop tot hy by hierdie gevolgtrekking kom. Hoe lyk ‘n oorwinnaar se lewe?
 
 1. God is vir jou – v31. Alles en almal is teen my; alles loop skeef. Selfs God is teen my. Paulus kom tot ‘n gevolgtrekking – God moet vir ons wees. God is vir ons almal wat in Christus in die geloof staan. Wat ‘n ongelooflike lewensveranderende gedagte. Die een ware God, die Skepper van alles is vir ons. Die stryd behoort aan die Here. Ons vertroue lê in ons gemeenskap met Christus. Die lewe kan alles na ons kant toe gooi maar ons kan bly staan. Glo jy dat God regtig vir jou is?
 2. God gee vir ons alles wat ons nodig het – v32. God het nie Sy eie Seun gespaar nie, Hy het hom nie terug gehou nie. Hy het Hom opgeoffer. Hoekom sal Hy nie vir jou alles gee nie. Alles is in Hom. Hy is meer as genoeg vir my. Ek hoef nie net kop bo water te hou nie, ek kan floreer. Besef jy wat jy alles het in Hom het – ALLES. Vra Hom vir meer van Hom in jou lewe. Hy is by magte om ver meer te kan doen as wat jy ooit kan dink of vra. Is Christus alles en genoeg vir jou?
 3. Geen mens kan ons aankla nie – v33. Die duiwel die aanklaer lê gou negatiewe gedagtes in ons koppe. Skuldgevoelens is ‘n beperkende kragontnemende gevoel. ‘n Gevoel van ek kan nie. Wie kan dus die uitverkorenes van God aankla, en wie kan ons veroordeel? Die antwoord is eenvoudig: Niemand kan nie. Jesus het die oorwinning aan die kruis behaal. Sy genade is genoeg vir jou en my. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy kan nie ‘n mislukking of verloorder wees nie. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou krag gee. Hy draai die negatief om na die positief.
 4. God tree in of pleit vir jou by die Vader – v34. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Hy het die oorwinning behaal. Gaan op jou knieë en in gebed, smeking en met danksegging maak alles aan Jesus bekend, die Een wat vir ons intree by die Vader, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal oor jou rus. Sy oor is nie te doof om na jou te luister nie.
 5. Niks kan ons van Sy liefde skei nie – v35. Met ander woorde nie ons liefde vir Hom nie, maar Sy liefde vir ons. Alles wat jou moedeloos of depressief of kwaad of bang maak of jou laat twyfel, kan hierop geplaas word. Siekte, werkloosheid, eensaamheid, geweld (politiese of gesinsgeweld), finansiële laste, ja al ons probleme kan op hierdie lysie geplaas word. Ons het ons eie triomfboog – Die kruis – waarop ons alles kan skryf wat oorwin en verslaan is.
 6. Ons is meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet – v37. Die woord wat Paulus vir hierdie oorwinning gebruik, is ‘n woord wat nêrens anders in die Nuwe Testament voorkom nie. Hy stel dit in die oortreffende trap— ons is méér as oorwinnaars! Hierdie oorwinning bestaan daarin, dat die band waarmee ons aan Christus gebind is, nie verbreek word deur die swaarkry in ons lewens nie. Hierdie band groei en triomfeer juis deur die ontberinge wat ons verduur.
 
Die oorwinning bestaan nie ondanks die ontberinge nie, maar dit bestaan daarin. Sonder die ontberinge, sal die oorwinning sy betekenis verloor. Ons moet dit sien as ‘n proses – ‘n proses waarin ons dag na dag die liefde van Christus ervaar. Ons moet die oorwinning nie sien as ‘n einddoel nie – ons moet dit sien as ‘n lewenswyse. Want, geliefdes as ons leef soos mense wat reeds oorwinnaars is, hoe kan ons nog moedeloos word? As ons weet dat niks ons van die liefde van Christus kan skei nie, moet hierdie liefde mos in ons lewens sigbaar wees.
2 Kor. 4:8-9 “In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie; ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie”.
Ons is oorwinnaars. Ons mag en moet ons blydskap oor ons oorwinning wys. Ons wys ons blydskap deur die liefde van Christus, wat Hy aan ons bewys het, ook aan ander mense te bewys. Ons is God se meesterstuk. Hy het ons nuut gemaak soos ons nou is in Jesus Christus , sodat ons die goeie dade kan doen waarvoor Hy ons bestem het (Ef. 2:10).
Gaan leef in die volheid van die oorwinning wat ons in Jesus Christus het, met die wete dat niks, absoluut niks, ons van die liefde van Christus kan skei nie!

Gebed: God, ek weet dat U elke struikelblok oorkom het, so ek vra dat U my sal help om in die vrede ‘n oorwinning te leef wat U vir my voorsien het. Wys my hoe om U te vertrou terwyl ek “in die nou” leef. Amen.

Verdere Studie:

 
“Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in My rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die wêreld reeds oorwin”. Johannes 16:33 NLV
 • Weet jy dat Jesus reeds die oorwinning vir jou behaal het? Dat jy nou in die oorwinning kan leef?
 • Wat staan in jou pad om reeds nou te leef in die oorwinning van Jesus Christus? Jou omstandighede? Onsekerheid en vrees oor die toekoms?
 
Die probleem vir baie van ons is, ons het ons siening van God verkrimp tot ons vlak van verstaan.
 • Het jy al die grootheid van God ontdek?
 • Wat is ons verstaan of siening van God? Is ons God “te klein”? Of het ons die verstaan en siening van God wat Paulus gehad het, soos Romeine 8:31-37 vir ons dit stel?
 
Romeine 7 beskryf vir ons die worsteling waarin ons daagliks lewe, Paulus sê in Rom. 7:15: “Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek”. En in vers 24 sê Paulus: “Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?” Lees Romeine 7:25.
 • Kan jy jouself vereenselwig met Rom. 7:15, 24? Is die worsteling van Paulus ook jou worsteling?
 • Hoe help Paulus se antwoord jou in Rom. 7:25, om nie meer daagliks in ‘n Romeine 7:15 situasie te leef nie?
 
Die antwoord tot Romeine 7 se daaglikse worsteling word in Romeine 8 weergegee en dit is vertroue op die lewe van Jesus en die invloed van die Gees op my lewe. Lees Romeine 8:31-37.
 • Wat sê Paulus vir ons in v.31-32?
 • Watter versekering kry ons in v.33-35?
 • Hoe kan jy nou ‘n lewe leef van oorwinning volgens v.36? Wat moet ons doen om die lewe te leef wat God vir ons beplan het?
Lees nou weer Romeine 8:31-37 en bid dit oor jou eie lewe en mag God jou daarin lei en seën.

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

Ria Lourens
Marie Pretorius
Hugo Hamilton
Leon Brugman
Ronel Botha

 

Medelye word betoon met Zelda en Vernon Paul na die afsterwe van Deon(familielid).

 

 

Skoolverwisselingskamp 2021 vir Graad 7’s

Klik hier om die aansoekvorm af te laai.

 

Klik hier vir meer besonderhede en aansoekvorm